Anda di halaman 1dari 60

KAEDAH SOCRATIC

DALAM
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
Dr Mohamad Zakaria Mat Khazani
zekzaimah@gmail.com
012-4651576
2016

KANDUNGAN
Soalan & Peranannya
Kaedah Socraticpengenalan
Faedah kaedah Socratic
Jenis Soalan
Teknik Penyoalan Socratic
6 jenis soalan Socratic
Bagaimana Membina
Soalan
Socratic

SOALAN & PERANANNYA


o Pengajar cenderung lebih menekankan
content" daripada membuat aktiviti
"melibatkan pelajar untuk berfikir.
o Mereka tidak sepenuhnya menghargai peranan

SOALA
N
dalam kandungan pengajaran
(Faust & Paulson 1998)

SOALAN &PERANANNYA
o Pemikiran tidak didorong oleh
jawapan tetapi oleh soalan .
o Kalau tidak ada soalan yang telah
ditanya oleh orang-orang yang
meletakkan asas bagi sesuatu
bidang, Sejarah, Fizik atau Biologi,
dan lain-lain tidak akan
berkembang.

ISU PRESTASI AKADEMIK

SOALAN & PERANANNYA


Untuk memikirkan semula sesuatu phenomena
atau isu, kita harus bertanya soalan yang
merangsang pemikiran.
Kenapa?

Soalan menentukan tugas


yang perlu dibuat , menyatakan masalah dan
menggariskan isu. Jawapan pula, sering tidak
meransang pemikiran.
Hanya
apabila
jawapan
menjana
soalan
selanjutnya, barulah minda mula terus berfikir.

Kes buli
Kenapa buli boleh berlaku di sekolah berasrama
agama sehingga menyebabkan kematian
seorang pelajar?
Jika jawapan diberi begini:
Buli berlaku kerana keruntuhan akhlak remaja.
Tanpa soalan lanjut, isu terhadap akhlak remaja
menjadi tumpuan untuk menyelesaikan
masalah buli.

Soalan sebab dan akibat


Soalan selanjutnya.
Soalan mengenai keadaan asrama
pentadbiran, peraturan,
pengurusan dipersoalkan?
Apakah peranan warden dalam menangani isu
buli?
Di mana warden berada semasa kejadian berlaku?
Banyak soalan yang mencungkil sebab dan akibat
jika ditanya akan dapat mengupas isu sebenar
disebalik kejadian yang berlaku.

Persekitaran

Isu sebenar kes buli


Pengurusan asrama ?
Peranan ibu bapa?
Pentadbiran sekolah berasrama?

Semua perlu dipersoalkan untuk


mengenalpasti isu yang perlu diberi
perhatian sebelum kita dapat menangani
dan membina satu kerangka bagi
menyelesaikan masalah buli supaya..

Anjakan Paradigma Dalam


Pengajaran
Bagaimanakah kita hendak mengubah
paradigma dalam rutin
pengajaran
yang diamalkan sekarang?
Digalakkan guru menggunakan siri
soalan
sebagai
kerangka
untuk
melibatkan
pelajar
mengamalkan
proses pemikiran yang kritis secara
aktif.

KAEDAH SOCRATIC

Socrates
Socrates merupakan ahli falsafah
Yunani, sebagai pengasas falsafah
Barat.
Ia terkenal dengan
Kaedah
Socrates
Pendidik tersohor mengajar
dengan
menyoal
pelajar
dan
mendapatkan
jawapan daripada
pelajar.
Satu

bentuk

siasatan

Kaedah Socrates

Keadah Socrates
Sejenis pedagogi di mana satu siri
soalan ditanya untuk
mendapatkan jawapan dan
dengan cara menyoal akan :
menggalakkan meneroka isu-isu
yang kompleks
mengembangkan idea dengan
pelajar ,
mengetengahkan salah faham
yang lazim
menganalisis dan menilai topik

"I cannot teach anybody


anything,
I
can
only

make
them
think."

Keadah Socrates
Sejenis soal siasat di mana satu soalan asal
disahut oleh satu lagi soalan seolah-olah ia
adalah jawapan.
Satu kaedah dialektik, selalunya melibatkan
perbincangan yang dipanggil Dialog
Socrates di mana satu sudut pandangan
dipersoalkan (Overholser 1996).
# dialektik = penyelidikan hakikat (kebenaran)
dalam ilmu falsafah berlandaskan hujah @
pertimbangan yang sistematik.

Keadah Socrates satu kaedah dialektik


Peserta boleh memberi pandangan yang lain
untuk menyangkal pandangan yang telah diberi
dalam beberapa cara, dengan itu mengukuhkan
isi utama yang dikemukakan oleh penyoal
terdahulu yang memulakan perbincangan.
Matlamat Dialog Socrates umumnya adalah
untuk
mencapai
kata
sepakat
atau
kemajmukan pemahaman (kefahaman yang
menyeluruh) mengenai isu-isu moral, etika, atau
sosial.

Feadah Kaedah Socratic


Selepas menamatkan Dialog Socrates,
pelajar :
turut belajar menyoal secara kritis,
mempersoalkan konsep yang
diberikan
meningkat kebolehan
membangunkan soal jawab yang
bernas.

Feadah Kaedah Socratic

Soal siasat yang berdisiplin boleh meluaskan


pemikiran kepada banyak perspektif . Tujuannya:
meneroka idea yang kompleks
menyiasat kebenaran sesuatu perkara
merungkai isu dan masalah
membongkar andaian
menganalisis konsep
membezakan apa yang kita tahu dari apa yang
kita tidak tahu
mengawal perbincangan.

Jenis soalan
Soalan

Tujuan

Soalan mendalam

Untuk merungkai
sesuatu phenomena
atau isu yang
kompleks .
Untuk menentukan
tugas kita

Soalan tujuan
(question of
purpose )

Jenis soalan
Soalan
Soalan tentang
maklumat

Tujuan
untuk menilai sumber
maklumat yang diperoleh
serta kualiti maklumat
berkenaan.

Soalan tafsiran

untuk mengkaji
bagaimana kita
menguruskan atau
memberi makna kepada
maklumat
untuk
mempertimbangkan cara
alternatif bagi memberi

Jenis Soalan
SOALAN

Tujuan

Soalan andaian

untuk mengkaji apa yang


kita dakwa yang mungkin
tidak benar.

Soalan implikasi

untuk mengikuti arah


pemikiran kita

Soalan sudut
pandangan

untuk memeriksa sudut


pandangan kita dan
mempertimbangkan lainlain pandangan yang
berkaitan

Jenis Soalan
SOALAN
Soalan konsisten
Soalan daya logik

Tujuan
untuk mengkaji
percanggahan.
untuk
mempertimbangkan
bagaimana kita
meletakkan
keseluruhan pemikiran
kita untuk
memastikan bahawa
semua yang berkaitan
dapat dihubungkan
dalam suatu sistem

Jenis Soalan
SOALAN
Soalan ketepatan.

Soalan ketelitian

Tujuan
untuk menilai
kebenaran dan
kesahihan sesuatu
fakta
untuk memberikan
maklumat lanjut
secara lebih khusus.

Teknik Penyoalan
Socratic
Teknik penyoalan Socratic
sesuatu yang mudah?
Memerlukan proses soal siasat yang
berdisiplin (Mangrum 2010).
Penting untuk dipelajari jika kita
mengamalkan pemikiran kritis

Soalan socratic bukan sematamata


mengemukakan soalan tetapi
soalan yang dibina mestilah
secara:

sistematik
mendala

Socratic questioning techniques in analysing secondary


literature:
Guidelines in building the case for the thesis argument

TM

SQ
AL

Step 2. Search the Literature:


Search Tasks and Tools
(a) Discover the Literature to Review
Even at this early stage it is important to be
realistic about your research parameters.
Ask (and keep asking) yourself:
What is the subject of my inquiry?
Which keywords do I need to prioritise?
What literature must I include that will tell
me about the subject?
How am I conducting my searches?

Exercise 5: Perspective: Choosing


Your Vantage Point
What academic fields best lend themselves to
your subject and perspective for research?
What are the specific knowledge areas of this
academic field that will best help in exploring and
defining the research subject?
What knowledge and competency do you have
in this field?
What further knowledge will you have to
acquire to have a solid foundation to address this
interest?

Exercise 6: Mapping the data


What are the initial core ideas and key
terms?
What are the major contributing authors?
How could these data help you to
refine/elucidate the key words of your
research statement?

Exercise 7: Evaluate the Basic


Parts of an Argument
Answer the following questions as they provide an
effective guide for efficiently checking the strength of an
argument:

What is the stated conclusion?


What is the evidence that supports the conclusion?
Is the evidence convincing?
What evidence has been overlooked/neglected?
Do the conclusion build logically from this evidence?
How else could this study/these conclusions be
completed/drawn?

Exercise 8: Evaluate Your


Argument
What is the complex argument of your thesis?
What premises make up the complex
argument?
How do the premises support and undergird
your conclusion?
What is the logical drive of the argument?
Is the complex argument logical? Does it draw
logically from your research findings?
Does anything seem out of place?

Exercise 9: Argument Patterns

Build your argument for the literature critique by


asking the following question: If the premises
stating what is known about the research question
is X, then what can I conclude?
Identify connections between known premises
and the research question
How do the premises answer the question?
What gaps do they leave?
How effectively does your research statement
meet the needs you have identified?

KOMPONEN KAEDAH SOCRATIC


Dalam kaedah Socratic
- kuliah
X
- powerpoint X
- hafalan X
Dialog bersama antara guru dan pelajar
Guru mengurus sesi dialog dengan
mengemukakan soalan.

DIALOG SOCRATIC
Ahli kumpulan mengikuti dialog
berlandaskan soalan yang
dikemukakan
Dari jawapan yang diberi, soalan
lanjutan ditimbulkan sebagai langkah
meneliti secara lebih mendalam
sesuatu topik atau fenomena yang
dibincang.

DIALOG SOCRATIC
pembelajaran yang lebih aktif ;
pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran
mereka sendiri dan berfikir, bukannya membuat
mereka sebagai penerima pasif dalam menimba
pengetahuan
mengurangkan tekanan pada pengajar dengan
meminta pelajar untuk mengambil
tanggungjawab memberi jawapan ;
membangunkan sifat-sifat pelajar yang mampu
berkomunikasi
memupukkan sikap kritis terhadap pengetahuan

6 JENIS SOALAN
SOCRATIC

Soalan

Memperjelaskan

Konsep

Apakah yang anda maksudkan?


Bolehkah anda menjelaskan jawapan
dengan lebih terperinci?
Boleh beri satu contoh?
Apakah ciri konsep ...?
Apa yang telah kita ketahui tentang
perkara ini?
Adakah anda bermaksud ... atau ... ?
Apakah
isu
utama
berhubung
dengan.?
Apakah
yang
menyebabkan
anda


Soalan Menyangkal Andaian dan Salah Faham

Anda nampaknya mengandaikan .?


Apa
lagi
yang
boleh
kita
andaikan
tentang..?
Bagaimana anda memilih untuk membuat
andaian berkenaan?
Boleh jelaskan kenapa dan bagaimana ?
Bagaimana anda menyokong andaian anda ?
Bagaimana anda boleh mengesahkan atau
menyangkal andaian yang dibuat?
Apa yang akan berlaku jika ... ?
Adakah anda bersetuju atau tidak ... ?

Soalan Rasional (memberi sebab dan bukti)

Apa yang berlaku?


Kenapa ia berlaku?
Bagaimana anda tahu? Tunjuk saya.?
Apakah bukti atau sebab untuk menyokong
hujahan?
Bolehkah kita mencabar bukti itu?
Adakah maklumat lain yang membantu
menyokong hujahan?
Apa lagi maklumat yang kita perlukan?
Boleh jelaskan sebab ..?
Adakah
anda sangsi dengan bukti yang
diberi?
Apa yang menyebabkan anda mempercayai


Soalan pandangan alternatif

Adakah
sesiapa
melihat
ini
dari
sudut/perspektif yang lain?
Adakah terdapat alternatif kepada poin yang
dikemukakan ?
Bolehkah kita memberi pendekatan
dari
perspektif yang berbeza ?
Boleh cadangkan contoh yang lain?
Adakah sesiapa yang tidak bersetuju ?
Kenapa .diperlukan?
Siapa yang akan mendapat manfaat?
Apa perbezaan antara ... dan...?
Kenapa ini lebih baik daripada ..?
Apakah kekuatan dan kelemahan ?
Apakah persamaandan?


Soalan akibat, implikasi dan analisis

Apakah
implikasi
jangka
panjangnya?
Namun, apa yang akan berlaku
jika ....... terjadi ?
Apakah implikasi..?
Bagaimana .akan memberi
kesan kepada........ ?
Bagaimana .boleh digunakan
untuk.?
Apa yang anda boleh rumuskan
daripada pemerhatian ini?


Soalan menyoal soalan terdahulu

Kenapa saya bertanya anda


soalan itu? '
Apakah kepentingan soalan itu
?
Adakah apa yang saya tanya
boleh diterima akal? Kenapa
tidak?
Apa lagi yang mungkin akan
saya tanya?

SEKIAN TERIMA KASIH

Teknik mengurus
Dialog Socratic secara
berkesan
Tujuan:
untuk membolehkan setiap pelajar di
dalam bilik darjah untuk " memiliki "
soalan
untuk aktif menjawabnya.

Teknik mengurus Dialog Socratic


secara berkesan
1. Buat senarai soalan, tumpu kepada idea
pusat yang pengajar ingin pelajar kuasai.
2. Beritahu pelajar, pengajar mahu mencuba
Soal siasat Socrates
3. Terangkan dialog Socrates ini memerlukan
pelajar untuk mendengar dan penglibatan
aktif,
4. Tidak cukup untuk hanya memberikan
komen sekali sahaja dan kemudian pelajar
senyap sepanjang perbincangan .

Teknik mengurus Dialog Socratic


secara berkesan
5. Tekankan pelajar perlu beri fokus dengan
memberi komen mengenai konsep / prinsip,
tidak boleh memberi naratif peribadi.
6. Beritahu pelajar ,pengajar tidak dibenarkan
untuk menjawab apa-apa soalan , kecuali
dengan bertanya soalan lain.
7. Tugas pelajar - menjawab soalan yang
dikemukakan .

Teknik mengurus Dialog Socratic


secara berkesan
8. Sebaik saja pelajar menjawab, fikir sejenak.
Jangan tergesa-gesa untuk menanya soalan
selanjutnya.
9. Setiap soalan mesti berdasarkan pada setiap
jawapan yang di beri pelajar bagi menjawab
soalan sebelumnya.
10.Pengajar harus berusaha untkuk mendapatkan
keterlibatan ramai pelajar ke dalam
perbincangan dan biarkan pelajar sendiri
menimba pengetahuan melalui soalan
rangsangan yang ditimbulkan pengajar.

Teknik mengurus Dialog Socratic


secara berkesan
11.Pengajar hanya perlu menanya soalan dan
selepas itu berdiam diri buat seketika.
senyap buat seketika (dalam 30 saat)
sebenarnya adalah produktif .
12.Berdiam buat seketika mencipta sejenis
ketegangan yang membantu.
13.Pengajar disyorkan menggunakan
peraturan " menunggu 30 saat "
sebelum pengajar cuba menfrasa semula
soalan yang ditanya.

Teknik mengurus Dialog Socratic


secara berkesan
14.Masa tunggu memberi peluang semua
pelajar untuk erfikir secara aktif tentang
soalan daripada membiarkan mereka
bergantung secara pasif pada para
pelajar yang paling cepat menjawab .
15.Setelah menunggu buat seketik, Pengajar
meminta secara rawak seorang pelajar
untuk menjawab soalan .

Teknik mengurus Dialog Socratic


secara berkesan
16.Apabila pelajar dibiasakan dengan
tabiat menunggu selepas soalan
diminta, lebih ramai daripada
mereka akan melibatkan diri dalam
proses dialog Socratic berlangsung.
17.Pengajar tidak digalakkan memberi
jawapan tetapi boleh bertanya
soalan tambahan atau lanjutan.

Teknik mengurus Dialog Socratic


secara berkesan
18.Jika pengajar asyik memberi jawapan,
amalan ini tidak menggalakkan pelajar
memberi perhatian kepada rakan-rakan
mereka kerana mereka tahu pengajar
yang akan memberi jawapan yang
dikehendaki soalan.
19.Daripada mengungkap semula jawapan
pelajar, pengajar boleh bertanya soalan
tambahan, pendekatan lebih berkesan.

Bagaimana menggalakkan
penyertaan aktif?
Selepas pelajar menjawab, minta pelajar
lain untuk menyusun semula dalam
perkataan sendiri.
Suruh pelajar lain ringkaskan atau
mengulangi setiap sumbangan orang
lain,
Menerapkan idea bahawa pembelajaran
adalah merupakan hasil perbincangan
dan percambahan idea yang dikongsi.

Bagaimana menggalakkan
penyertaan aktif?
Pengajar hanya boleh campur tangan
sceara minimal
Pengajar merumuskan perkara
utama yang telah dibincangkan
secara bertulis

KESIMPULAN
Kesimpulan
Penyoalan Socratic:
menggalakkan pemikiran bebas di kalangan
pelajar
memberikan mereka pemilikan apa yang
dipelajari.
Kemahiran berfikir peringkat tinggi hadir
semasa pelajar berfikir, berbincang, berdebat,
menilai, dan menganalisis kandungan melalui
pemikiran mereka sendiri dan pemikiran
orang-orang di sekeliling mereka .

KESIMPULAN
Kesimpulan
Penyoalan Socratic:
Membina soalan berpandukan enam
kategori soalan memerlukan latihan
Kaedah Socratic boleh menjadi satu
pendekatan baru yang pasti memberi
pengalaman pengajaran dan
pembelajaran yang lebih berkesan
dan bermakna