Anda di halaman 1dari 20

INTEGRITAS DATA

Objektif:
Mengetahui maksud ralat dalam komunikasi data
Memahami teknik mengenal error dan membetulkan error

Pendahuluan
Metoda Pengujian Ralat
Parity Checking
Vertical Redundancy Check
Longitudanal Redundancy Check
Cyclical Redundancy Check
Checksums
Kode Hamming
Echo Checking
Parity bulatan (cyclical)

Dalam rangkaian komunikasi data, mungkin

ditemukan error dalam transmisi data


Mengecek atau membetulkan error ini disebutintegriti
data
Integriti ~ data yg diterima apakah sama dengan data
yang dihantar.
Keselamatan ~ data yang dihantar selamat sampai
ketujuan tanpa ada sabotase dari pihak lain

Parity Checking
Hanya satu bit dalam unit data seperti (byte,

kharakter, paket) yg berubah dari bit 1 ke bit 0 atau


bit 0 ke bit 1.
Contoh: bit 01000001 (ASCII huruf A) dihantar,
tetapi 01001001 (ASCII huruf I) diterima.
Hanya digunakan untuk pengiriman data melalui
transmisi serial.
Contoh: 8 jalur kawat digunakan utk menghantar 8 bit
bagi satu byte pd saat yg sama, dan salah satu
kawat amat sibuk, satu bit akan menjadi rusak dalam
setiap byte.

Contoh

Parity Checking
Pariti Genap: bil. bit 1 perlu genap pd setiap byte
Pariti Ganjil: bil. bit 1 perlu ganjil pd setiap byte
Pariti Ruang: menggunakan bit 0 utk setiap bit pariti
Pariti Tanda: menggunakan bit 1 utk setiap bit pariti
* Gunakan kod ASCII 7-bit. Bit paling kiri adalah bit pariti
ASCII

Pariti Genap

Pariti Ganjil

Pariti Ruang

Pariti Tanda

01000001

11000001

01000001

11000001

01000010

11000010

01000010

11000010

11000011

01000011

01000011

11000011

01000100

11000100

01000100

11000100

Proses VRC (Pariti genap)

Contoh VRC (Pariti genap)


Andaikan pengirim ingin menghantar perkataan

world, dlm ASCII, lima aksara dikodekan sebagai:


1110111

1101111

1110010

1101100

1100100

Setiap 4 aksara pertama mempunyai bilangan bit 1

yg genap, oleh itu bit pariti adalah 0.


Aksara terakhir d, mempunyai 3 bit 1 (ganjil), oleh
itu parity bit adalah 1 untuk menjadikan bit 1
sebagai pariti genap.
01110111

01101111

01110010

01101100

11100100

Contoh VRC (cont.)


Andaikan perkataan world diterima oleh

penerima tanpa ada ralat pada saat


transmisi.

Penerima mengira bit 1 dalam setiap aksara

dan memperolehi nomor genap (6,6,4,4,4).


Data tersebut dapat diterima.

Contoh VRC (cont..)


Andaikan perkataan world yg diterima oleh penerima

mempunyai ralat selama transmisi.


01111111

01101111

01110110

01101100

11100100

DEL

Penerima mengira bit 1 dalam setiap aksara dan mendapati

terdapat bilangan genap dan ganjil (7,6,5,4,4).


Penerima tahu bhw data tersebut telah diubah, dan
membuangnya serta memohon transmisi di ulangi.

Longitudinal Redundancy Check


11100111
11011101
00111001
10101001

Original

LRC

Original

10101010

Plus LRC

Contoh LRC/2-dimensi
Andaikan blok di bawah dihantar:
10101001

11001010

11000011

11100100

01000100

LRC

Selama transmisi, gangguan terjadi yg

mengakibatkan
beberapa
bit berubah
error)
10100011
01111010
11000011
11100100(burst
01000100
Q

LRC

Apabila penerima memeriksa LRC, setengah bit

tidak mengikuti peraturan pariti genap, maka


10100011
01111010
01000100
keseluruhan
blok tidak11000011
diterima. 11100100
Q

LRC

Kod Hamming
Teknik ini tidak hanya mengetahui kerusakan

bit, tetapi juga dapat memperbaiki data yg


error.
Kode Hamming digunakan utk ASCII 7-bit, yg
memerlukan 4 bit pariti, menjadikannya 11 bit
Bit pariti berada pada posisi 1,2,4,8 (2 X),
dimana bit data berada pada posisi
3,5,6,7,9,10,11
Dapat menggunakan metoda parity genap
atau ganjil

Contoh Hamming Code


Andaikan aksara A dihantar menggunakan

hamming code: 1000001


1

10

11

P1

P2

B1

P4

B2

B3

B4

P8

B5

B6

B7

Kedudukan 1,2,4,8 digunakan utk bit pariti,

manakala posisi 3,5,6,7,9,10,11 digunakan utk bit


data

Contoh Kod Hamming (genap)


Andaikan hamming code menggunakan pariti genap
1

10

11

B6

B7

Bit 1,3,5,7,9,11
bit pariti
P1 P2diisi
B1 oleh
P4 B2
B3 B41 (P1)
P8 B5
Bit 2,3,6,7,10,11 diisi oleh bit pariti 2 (P2)
Bit 4,5,6,7 diisi oleh bit pariti 4 (P4)
Bit 8,9,10,11 diisi oleh bit pariti 8 (P8)
Maka yg dihantar adalah bit 00100001001

Bagaimana mengetahui & membetulkan

error?
Tentukan pariti mana yg bernilai error (jika
semuanya tiada error maka penghantaran
dianggap tidak ada bit error)
Jumlahkan lokasi pariti bit yg error (andaikan
P2 dan P4)
Jumlah dari P2 + P4 adalah lokasi bit error
Ganti bit tersebut (jika 1 jadikan 0 dan
sebaliknya).

P1=1,3,5,7,9,11
P2=2,3,6,7,10,11

P4=4,5,6,7
P8=8,9,10,11

Andaikan hamming code menggunakan pariti genap dan bit yg

dihantar mengandungi error


1

10

11

P1

P2

B1

P4

B2

B3

B4

P8

B5

B6

B7

pariti 1 (P1) dan pariti 8 (P8) berisi bil. bit 1 adalah genap. (tiada

ralat)
pariti 2 (P2) dan pariti 4 (P4) berisi bil. bit 1 adalah ganjil. (ada ralat)
Apabila kita menambah pariti yg mempunyai error (2+4=6), maka
posisi bit 6 terjadi error
Maka bit pd posisi 6 diganti dari bit 1 ke bit 0

Cyclical Parity (Pariti Kitaran)


Ia menggunakan 2 bit parity.
Melalui pariti bulatan, ia meningkatkan kehandalan

mengetahui bit error.


Dapat menggunakan pariti bulatan genap atau
ganjil.
Setiap bit pariti berisi bit-bit tertentu dalam satu
byte.
Contohnya, bit pariti pertama berisi bit pada lokasi
1,3,5,7 dan bit pariti kedua berisi pada lokasi 2,4,6.

Contoh Pariti Bulatan (genap)


Andaikan, kita menggunakan pariti bulatan genap, dan

rentetan data unit yang hendak dihantar adalah: 1000011

Data unit
1

P1 P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P1

P2

Maka bit pariti pertama akan memasukkan nilai 0 (kerana

jumlah bit adalah genap), dan bit pariti kedua akan


memasukkan nilai 1 (kerana jumlah bit adalah ganjil).

Pengujian Berulang (Echo Checking)


Penerima mengulangi semua data unit yg diterima

kepada pengirim
Jika aksara ABC ditransmit menggunakan
metoda echo, penerima akan menghantar kembali
ABC kepada pengirim
Pengirim dapat memastikan kesamaan data yg
dihantar (apakah mengandungi error atau tidak)
Jika mengandungi error, pengirim meminta
mentransmit ulang data unit tersebut

Anda mungkin juga menyukai