Anda di halaman 1dari 13

KONSEP INKLUSIF

KULIAH 1: 27.2.2016

KONSEP PENDIDIKAN
INKLUSIF
APA DIA PENDIDIKAN INKLUSIF?
PERBEZAAN ANTARA PENDIDIKAN
INKLUSIF DGN PENDIDIKAN KHAS
JENIS KANAK-KANAK ISTIMEWA
KOMPETENSI GURU
STRATEGI PENGAJARAN

TERMENOLOGI

1.Inklusif.
2.Integrasi.
3.Segregasi.
4.Normalisasi.
5.Koloboratif.
6.Labelan.
7.RPI

FALSAFAH PENDIDIKAN
INKLUSIF
bantu murid & guru utk menjadi ahliahli komuniti yg lebih baik dgn
mengwujudkan visi baru untuk
komuniti dan sekolah
inclusion is about membership and
belonging to a community.

DEFINISI INKLUSIF
Abraham, Morris and Wald (1993):
one in which children with and
without disabilities learn and play
together
Bowe (1995): an approach in wich
children with disabilities (including
those with severe disabilities) are
placed in rooms with and receive
services side by side with children
who have no disabilities.

KONSEP INLKUSIF
Pendidikan Inklusif melibatkan
pelajarpelajar
dengan
berkeperluan
khas
didalam
kelas-kelas
biasa
dimana(bantuan
yang
sesuai
kepada mereka diberikan)bagi
membolehkan mereka mengikuti
pengajaran dan pembelajaran
bersama rakan sebaya mereka

KONSEP DAN DASAR


Berkaitan dengan pendemokrasian
pendidikan.
-Konsep keadilan
i. Kanak-kana kmempunyai banyak
persamaan
ii. Agen yang baikbolehmengajar semua
jenis kanak- kanak.
iii. Semua kanak-kanak boleh dibekalkan
dengan kualiti pendidikan yang tinggi.
iv. Proses P&P child centered

KEMUNCULAN INKLUSIF
Tahun 1975 The Education Of
All Handicapped Acttelah
dibaca diKongress
Amerika.Muncul pendidikan
segregated.
Pendidik & keluarga
mempersoalkan pengasingan ini.

BENTUK PI
1. Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa
Murid mengikuti semua mata pelajaran
dikelas biasa seperti murid biasa.
Senarai nama murid kekal dalam daftar
kelas khas.
Guru kelas biasa boleh rujuk atau minta
bantuan daripada guru pendidikan khas
(gurudamping) sekiranya terdapat
sebarang masalah sama ada dari segi
pembelajaran atau tingkahlaku.
Pelajar pendidikan khas ditahun enam
boleh diberi peluang untuk mengambil
peperiksaan

BENTUK PI
2. Pendidikan Separa Inklusif
Murid mengikuti pembelajaran dikelas biasa untuk
mata pelajaran tertentu sahaja.
Waktu selebihnya mengikuti program dikelasbiasa.
Senarai nama murid pada daftar program
Pendidikan Khas.
Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai
pembimbing atau guru pendamping.
Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid
biasa.
Program Pendidikan Inklusif ini boleh
dilaksanakan disekolah rendah dan menengah
bergantung kepada laporan prestasi atau RPI oleh
guru untuk menenkan sama ada murid itu layak
atau sebaliknya.

MODEL PI
1.Model A: Penempatan sepenuh masa dalam kelas
biasa dengan pengubahsuaian kurikulum dan
strategi P&P.
2.Model B: Penempatan sepenuh masa dalam kelas
biasa dengan mendapat khidmat nasihat/bimbingan
Guru Pendidikan Khas.
3.Model C:Penempatan dalam kelas biasa dan dalam
Kelas Khas/Bilik Resos/Pusat Sumber Pendidikan
Khas.
4.Model D: Penempatan diSekolah Khas
(BaseSchool) dan kelasSatellitedisekolah biasa.
(Octopus Model)
5.Model E: Penempatan sepenuh masa diSekolah
Pendidikan Khas.
6.Model F: Penempatan sepenuh masa dirumah
kediaman

ISU PENDIDIKAN INKLUSIF


Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagaii
lmu pengetahuan.
-Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal.
-Pelajar normal mendapat keuntungan dari usaha
mereka membantu.
-Semua pelajar menikmati faedah resos-resos khas.
-Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan
guru-guru.
-Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah.
-Memungkinkan pelajar khas mengambil bahagian
dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat.
-Menyediakanl ebih peluang kepada kanak-kanak
untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan

PENDIDIKAN INKLUSIF
BERMASALAH PENDENGARAN
MODEL PENDEKATAN PERUBATAN- PERTUTURAN
SOSIAL/BUDAYASOSIALISASI,INTELEKTUAL (KOGNITIF)