Anda di halaman 1dari 3

CONTOH TRANSAKSI / URUSNIAGA

Dalam soalan yang


menyatakan harga kos dan
harga jualan

KESAN
STOK (IKUT HARGA
KOS)

ASET

PENGHUTANG /
TUNAI / BANK (IKUT
HARGA JUALAN)

ASET

UNTUNG BERSIH
(HARGA JUALAN
HARGA KOS) & (+
jika hasil tolak
positif, - jika hasil
tolak negatif)

EKUITI PEMILIK

Anda mungkin juga menyukai