Anda di halaman 1dari 14

Kurikulum Sejarah

Sekolah Rendah (SJHK


3063)
Nama: Ng Xiao Luan
Teh Jie Min
Nama Pensyarah: En. Hairi bin
Yahya

4.0 Pentaksiran dalam Mata


Pelajaran Sejarah

Pelaporan
Format Pelaporan:Offline
Mudah
Tidak membebankan guru
EXCELL
Templete disediakan (BPK)
2

Apakah Kepentingan Pelaporan


Kepada Guru

Mendapatkan gambaran
tentang perkembangan murid
Menilai keberkesanan PdP
Membantu memperbaiki PdP
Membantu perancangan
tindakan susulan

Apakah Kepentingan Pelaporan


Kepada Murid

Melalui maklumbalas
pentaksiran, murid akan
dapat:
Memahami tujuan mereka
belajar dan perkembangan
mereka
Motivasi dan keyakinan diri

Tatacara Pengurusan
Pentaksirsan Mata
Pelajaran Sejarah

LANGKAH 1
Lengkapkan
setiap
maklumat

LANGKAH 2
Lengkapkan
jumlah murid
mengikut
kelas

LANGKAH 3
Lengkapkan
tahap
penguasaan
murid apabila
guru habis
mengajar
sesuatu SK

LANGKAH 4
Hasil
laporan

Langkah 5
Paparan
Hasil
laporan
murid
(individu)

10

Langkah 6
Hasil
laporan
murid
(individu)

11

Langkah 7
Paparan
Analisa
penguasaan
murid

12

Langkah 8
Paparan cetakan
analisa graf
penguasaan murid

13

Sekian
Terima
Kasih