Anda di halaman 1dari 5

Membina Hubungan

Yang Positif Di
Dalam Bilik Darjah

Penampilan dan
Bahasa Badan
Guru

Contoh
Teladan
Yang Baik

Faktor yang
Mempengaruhi
Hubungan
Positif antara
Guru dan Murid

Persekitaran
Pembelajaran

Tingkah
Laku
Guru

Faktor yang Mempengaruhi Hubungan


Positif antara Guru dan Murid
1. Penampilan dan Bahasa
Badan Guru

Pertemuan
pertama kali
Ciri-ciri
profesionalisme
Etika berpakaian
Persepsi
Kontak mata,
senyuman,
gerak-geri

2. Tingkah Laku Guru

Mencerminkan
perwatakan
Positif dan
sopan
Bahasa
Adil

3. Contoh Teladan
Yang Baik
Meniru
perlakuan guru
Menunjukkan
minat dalam
pengajaran
Kelihatan ceria
dan tenang
Ikhlas dalam
mengajar

4. Persekitaran
Pembelajaran
Kondusif,
bersih, teratur,
kemas
Hubungan
bersifat
demokratik
Dilengkapi
BBM

Tetapka
Agihkan
n
Tanggungja
Jangkaa
wab
Menanamk
n yang
Bersama
an
Realistik
Semangat
Cinta
Terhadap
Bilik
IngatDarjah
Nama
Murid dan
Strategi
Panggil
Membina
Murid
Hubungan
dengan
Positif
Nama
GuruMasingMurid
masing

Masukkan
Unsur
Kecindan
dalam
Komunika
si
Tunjukka
n
Keprihati
nan