Anda di halaman 1dari 8

MATA PELAJARAN:

BAHASA MELAYU

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan


golongan kata mengikut konteks

5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks;
i) kata nama am
ii) kata nama khas
iii) kata ganti nama
iv) penjodoh bilangan

Arahan: Tebalkan kata nama am, kata nama


khas, kata ganti nama dan penjodoh bilangan

Ini cikgu saya.


Nama cikgu saya Puan Siti.
Beliau mengajar mata pelajaran
Bahasa Melayu.
Beliau seorang yang baik hati.

Arahan: Tebalkan kata nama am, kata nama


khas, kata ganti nama dan penjodoh bilangan

Ini cikgu saya.


Nama cikgu saya Puan Siti.
Beliau mengajar mata
pelajaran Bahasa Melayu.
Beliau seorang yang baik hati.

Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Kata nama
am

Kata nama
khas

______________

______________

Kata ganti
nama

Penjodoh
bilangan

______________

______________

Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Kata nama
am

Kata nama
khas

cikgu

Siti

Kata ganti
nama

Penjodoh
bilangan

saya

seorang

Sekian
Terima Kasih