Anda di halaman 1dari 16

REAKSI KAUM QURAISY TERHADAP

DAKWAH RASULULLAH SAW


Penyusun :
1. RAGIL RAHMADANI (27)
2.
3.
4.
5.
6
Mata Pelajaran : PAI
Kelas/Semester : X MIA 4
SMA NEGERI 1
PRAMBANAN

START

Pendahulua
n

Reaksi Kaum Qurasy

Pendahulu
an

Reaksi Kaum
Qurasy

Reaksi

keras kaum Quraisy terhadap


gerakan islam yang di bawa oleh Rosulullah
SAW begitu cepat berkembang dan hal
tersebut sangat mengkhawatirkan para
pemimpin dan pembesar Quraisy. mereka
takut bahwa kedudukan mereka yang
semula begitu dihormati dan berkuasa akan
menjadi tersaingi dengan kekuatan Islam.
menurut pendapat mereka, tunduk kepada
Rosulullah SAW berarti sama dengan
tunduk dan menyerahkan kepemimpinan
atau
kekuasaan
kepada
keluarga
Muhammad SAW, yaitu bani Abdul Muthalib.
BACK

NEXT

Pendahulua
n

Reaksi Kaum
Qurasy

Kemarahan Kaum Quraisy


Reaksi 1

Reaksi 2
Reaksi 3

Reaksi 4

Reaksi 5

Intimidasi Terhadap umat


Islam
Mempengaruhi Paman
Rosulullah (Abu Thalib)
Penganiayaan dan Hijrah ke
Habsyah
Alasan Kaum Quraisy
Menolak Dakwah

Pendahulu
an

Reaksi 1

Reaksi Kaum
Qurasy

Kemarahan Kaum Quraisy

Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

kemarahan orang-orang Quraisy


terhadap segala yang di dakwahkan oleh
Muhammad SAW kepada Masyarakat
Mekah dianggap sebagai ajaran yang
menghina leluhur nenek moyang mereka
dan merendahkan atau menghina tuhantuhan berhala mereka.

Pendahulua
n

Reaksi 1

Reaksi Kaum
Qurasy

Intimidasi terhadap Rosulullah


Saw. Dan Pengikutnya

Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

Bangsa

Quraisy melancarkan permusuhan dan intimidasi terhadap Nabi

Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya. mereka memaksa budakbudak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali ke agama berhala.
apabila mereka menolak, maka siksaan atau penganiayaan sudah menanti
sehingga mereka menyerah atau sekarat.

Pendahulua
n

Reaksi Kaum
Qurasy

Lanjutan...

Reaksi 1
Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

terlalu banyak pengikut Nabi Muhammad SAW

yang

sudah

di

siksa

diluar

perikemanusiaan,

terutama pengikut islam dari golongan budak.


adapun terhadap Rosulullah SAW masih dilindungi
oleh paman beliau, Abu Thalib. di smping itu,
beliau

masih

keturunan

bani

Hasyim

yang

mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi


dalam pandangan masyarakat Quraisy sehingga
beliau masih disegani.

Pendahulua
n

Reaksi 1
Reaksi 2

Reaksi Kaum
Qurasy

Mempengaruhi Paman
Rosulullah Saw.
( Abu Thalib)

Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

Beberapa pemuka atau tokoh Quraisy menemui


Abu Thalib dan meminta agar Muhammad
menghentikan segala kegiatannya dalam menyiarkan
agama islam. apabila Abu Thalib ttidak dapat

Pendahulua
n

Reaksi 1
Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

Reaksi Kaum
Qurasy

Lanjutan...
Akan tetapi Muhammad SAW mengambil
sikap
menolak
dan
dengan
tegas
mengatakan kepada pamannya, "Demi Allah
SWT, wahai paman, sekiranya mereka
letakkan matahari ditangan kananku dan
bulan
di
tangan
kiriku
agar
aku
meninggalkan pekerjaan ini (menyeru pada
agama Allah) sehingga ia tersiar (dimuka
bumi ini) atau aku akan binasa karenanya,
tetapi aku tidak akan menghentikan
pekerjaan ini."

Pendahulua
n

Reaksi 1
Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

BACK

NEXT

Reaksi Kaum
Qurasy

Penganiayaan dan
Hijrah ke Habsyah

Pendahulua
n

Reaksi 1

Reaksi Kaum
Qurasy

Penganiayaan dan Hijrah ke


Habsyah

Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

BACK

NEXT

kemarahan yang luar biasaterjadi pada kaum


Quraisy karena gagal menghentikan Rosulullah SAW
dari dakwahnya. mereka kemudian melancarkan
bermacam-macam
gangguan
dan
penghinaankepada Rosulullah SAW serta menambah
siksaan hingga keluar batas perikemanusiaan
terhadap pengikut-pengikut beliau. akhirnya, Nabi
Muhammad SAW pun tak tahan melihat penderitaan
sahabat-sahabatnya itu sehingga Muhammad SAW
menganjurkan agar mereka hijrah ke Habsyah
(Abesinia) yang masyarakatnya banyak menganut
Kristen. Raja Habsyah saat itu bernama Najasyi dan
dikenal sangat adil.

Pendahulua
n

Reaksi Kaum
Qurasy

Lanjutan...
Reaksi 1
Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

BACK

NEXT

Pada rombongan yang pertama kali


berangkat, terdapat 10 orang laki-laki dan
empat orang perempuan, kemudian disusul
oleh rombongan selanjutnya sehingga
mencapai 100 orang. diantaranya mereka
adalah Usman bin Affan beserta isterinya,
Ruqayah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman
bin Auf, dan Ja'far bin Abu Thalib. peristiwa
ini terjadi pada tahun kelima sesudah Nabi
Muhammad SAW mwnjadi rosul dan tahu
615 M. akan tetapi, meskipun gangguan
terus menimpa Rosulullah SAW beliau tetap
tinggal di Mekah.

Pendahulua
n

Reaksi Kaum
Qurasy

Lanjutan...
Reaksi 1
Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

Dengan adanya hijrah tersebut, pengikut beliau


tetap bertambah dengan pesat. berkat rahmat
Allah, dua orang pemuda Quraisy yang sangat
perkasa dan di segani, yaitu Hamzah bin Abdul
Muthalib dan Umar bin Khattab juga masuk Islam
dan menjadi pembela islam yang kokoh. mereka
yang semula menentang islam dengan amat keras
itu justru masuk islam berkat kesabaran dan
kelemahlembutan Rosulullah SAW. kehadiran
mereka dalam barisan islam menghidupkan
semangat serta menjadi benteng pertahanan
kaum muslim. dengan keadaan yang demikian,
bangsa Quraisy semakin marah dan memperhebat
usaha-usaha
untuk
melumpuhkan
gerakan
Rosulullah SAW.

Pendahulua
n

Reaksi 1
Reaksi 2
Reaksi 3
Reaksi 4
Reaksi 5

BACK

NEXT

Materi

Kaum kafir quraisy menolak


dakwah nabi karena:
Rasullulah mengajarkan persamaan
hak dan kedudukan.Sementara kaum
Quraisy
ingin
mempertahankan
perbudakan.
Islam mengajarkan adanya kehidupan
setelah
mati
dan
balasan
dari
perbuatan selama idup di dunia.
Kaum kafir Quraisy merasa berat
meninggalkan agama dan tradisi
hidup warisan leluhur mereka
Islam melarang menyembah berhala,

Wassalamualaiku
m
Wr. Wb