Anda di halaman 1dari 2

PdP menjadi

kurang menarik
Tiada motivasi
untuk mengajar
Gangguan
emosi

Melakukan kerja
sambilan

ii. Masalah
kewangan

Tidak dapat
menyesuaikan diri

Murid menjadi
mangsa
Masalah kecil
diperbesarkan

Mengajar secara
chalk and talk

i. Masalah
keluarga

Melakukan penambahbaikan
Mengetahui kelemahan dan
kekuatan
Menerusi penulisan jurnal reflektif

Kemahiran berfikir
reflektif

iii. Masalah
pergaulan
antara rakan
sejawat

Faktor-faktor
yang
menjejaskan
komitmen guru
di tempat
mengajar

Tiada kepuasan
ketika bekerja
Kemahiran
komunikasi
tidak dikuasai
dengan
baik

Capai matlamat sekolah


Saling memperbaiki
antara satu sama lain
Bekerjasama secara
kreatif dan global

Budaya koperatif dan


kolaboratif

Kemahiran-kemahiran profesional guru dan pembelajaran sepanjang hayat

Rajah 1. Faktor-faktor yang menjejaskan komitmen guru di tempat mengajar dan


pengaplikasian kemahiran profesional untuk mengatasi faktor tersebut

Guru tidak berusaha


memperbaiki kelemahan murid
Guru tidak
cakna dengan
kebajikan dan
keperluan
murid

Guru tidak mempelbagaikan teknik pengajaran

3. Pencapaian
akademik murid
akan menurun

1. Tidak dapat
menjadi rol
model yang
terbaik

IM

Mengabaikan
tanggungjawab
sebagai
pembimbing
dan sumber
ilmu kepada
murid
Melaksanakan
sesi PdP
dengan sambil
lewa
Tidak masuk ke
kelas mengikut
waktu yang
ditetapkan

IMPLIKASI

2. Dipinggirkan

PL oleh ibu bapa dan


IK
AS masyarakat
SE I K
ND EPA
IR DA
I
DI
RI

Keberkesanan
sekolah bergantung
kepada kepercayaan
ibu bapa dan
masyarakat
Isu yang berlaku
dalam kalangan guru
mengurangkan
keyakinan ibu bapa
dan masyarakat

2. Kebajikan dan
keselamatan
murid akan
terabai

1. Maruah murid
dan keluarga
murid akan
tercemar

PL
IM

SI
A
IK

DA
A
P
KE

ID
UR
M

Guru tidak pandai menjaga rahsia


murid
Masalah murid dicanangkan kepada
guru-guru lain dan orang luar
Menjatuhkan imej murid pada
pandangan guru lain
Murid berasa malu untuk ke sekolah
disebabkan ejekan rakan

Rajah 2. Implikasi yang berlaku sekiranya guru tidak melaksanakan akauntabiliti


terhadap diri sendiri dan ibu bapa