Anda di halaman 1dari 18

TRANSFORMASI

GEOMETRI

OLEH : MASKUN,
S.Pd.

PENGERTIAN
Perpindahan tempat
suatu objek dari
tempat yang satu ke
tempat yang lain.

MACAM-MACAM
TRANSFORMASI
GEOMETRI

TRANSLASI
REFLEKSI
ROTASI
DILATASI

DILATASI (PERKALIAN)
Syarat : terdapat pusat dan FAKTOR
SKALA

A
P
PUSAT

PA '
k
( FAKTOR SKALA)
PA

M
E
N
U

DILATASI DG. PUSAT O


DAN FAKTOR SKALA k
OA : OA = k

A(X,Y)

A(X,Y)

OC : OB
k
=
X : X = k

X = k X
X

CA : CD = k
Y : Y = k

MENU

Y = k Y

A ( X, Y )

D [ 0,k ]

X'
X
k
Y'
Y

A (k X, kY )

X' k 0 X


Y' 0 k Y
MENU

CONTOH :
Tentukan bayangan titik
B ( 2,5) oleh dilatasi dengan
pusat O dan faktor skala
4 !
Jawab :

B ( 4.2, 4.5) = B(8,20)


MENU

DILATASI DG. PUSAT (a,b)


DAN FAKTOR SKALA k
AP : AP = k
Y

P(X,Y)

AC : AB
k
=
(X-a) : (X-a) = k
X -a = k( X-a)

P(x,y)

MENU

A(a,b)

CP : BP =

(Y-b) :(Y-b)
=
Y -b = k (Y-

D [ (a,b) ,k ]

P ( X, Y )

A {k(X-a)+a, k(Y-b )+b}

X'a
X a

Y'b
Y b

X'a k 0 X a

Y
'

b
0
k
Y

MENU

CONTOH :
Tentukan bayangan titik B ( 3,4)
oleh dilatasi dengan pusat (1,2)
dan faktor skala 3 !
Jawab :

X'1 3 1 6

3

Y'2 4 2 6
MENU

X' 7

Y' 8

Soal
Tentukan Luas dan letak
bayangan
segitiga ABC
dengan A(1,2), B(5,2), C(3,6)
dan berpusat di A(1,2) dilatasi
[O,2]

MENU

A(1,2)
O

2 0

k
0 2

C(3,6)

B(5,2)

Det = 2.2-0.0=4

Luas ABC = (4x4) / 2 = 8


Luas ABC = det x 8 = 32

Menentukan letak ABC

Pusat A(1,2)

C(3,6)

A(1,2)
O

B(5,2)
X

Jadi letak bayangan segitiga ABC adalah


A(3,6) ; B(11,6) ; C(7,14)
Y

C(5,10)

A(1,2)
O

B(9,6)
X

Luas ABC, = (8x8) / 2 = 32

TERIMA KASIH

MENU