Anda di halaman 1dari 39

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN ESTETIKA

PENGENALAN
Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
menekankan perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan diri serta
pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat
dan apresiasi terhadap karya seni dalam
kalangan murid.

PENGENALAN
Tunjang Perkembangan
Fizikal dan Estetika
Perkembangan Fizikal
dan Penjagaan Kesihatan
a) Perkembangan Motor Halus
b) Perkembangan Motor Kasar
c) Kemahiran Manipulasi
d) Pergerakan Berirama
e) Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan Sosial (PEERS)
f) Pemakanan

Kreativiti dan
Estetika
a) Muzik
b) Drama
c) Seni Visual

Perkembangan
Fizikal dan
Penjagaan
Kesihatan

OBJEKTIF
Melakukan pelbagai pergerakan motor halus dan
motor kasar.
Melakukan pergerakan dengan imbangan dan
kawalan.
Meneroka pelbagai pergerakan.
Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
Mengamalkan gaya hidup yang sihat melalui
pemakanan yang seimbang dan penjagaan
kebersihan diri.
Melindungi diri dan memahami kepentingan menjaga
keselamatan diri.

Perkembangan Motor Halus

Perkembangan Motor Kasar

Perkembangan
Fizikal Dan
Penjagaan
Kesihatan

Kemahiran Manipulasi

Pergerakan Berirama
Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan Sosial (PEERS)
Pemakanan

Kandungan
FK 1.0 Perkembangan Motor Halus
FK 1.1

Meneroka pelbagai aktiviti yang melibatkan motor


halus

FK 2.0 Perkembangan Motor Kasar


FK 2.1

Meneroka pelbagai pergerakan (kesedaran


ruang)

FK 2.2

Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor

FK 2.3

Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor

Kandungan
FK 3.0 Kemahiran Manipulasi
FK 3.1

Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi

FK 4.0 Pergerakan Berirama


FK 4.1

Mengaplikasi pelbagai pergerakan mengikut


irama

Kandungan...
FK 5.0 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial
(PEERS)
FK 5.1 Mengaplikasi kemahiran membuat keputusan
dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif
FK 5.2 Memahami jenis penyakit dan cara mencegah
penyakit
FK 5.3 Menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi
kemahiran kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian
FK 6.0 Pemakanan
FK 6.1 Mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

FK 2.0 PERKEMBANGAN MOTOR KASAR

Kesedaran Ruang
Lalu
an

melengkung
lurus

zig-zag

Ar
as

sederhana

spiral

tinggi
rend

FK 2.0 PERKEMBANGAN MOTOR KASAR

Pergerakan
Lokomotor

FK 2.0 PERKEMBANGAN MOTOR KASAR

FK 2.0 PERKEMBANGAN MOTOR KASAR

Pergerakan Bukan
Lokomotor

FK 2.0 PERKEMBANGAN MOTOR KASAR

FK 3.0 KEMAHIRAN MANIPULASI

Kemahiran
Manipulasi

FK 3.0 KEMAHIRAN MANIPULASI

FK 4.0 PERGERAKAN BERIRAMA

Pergerakan
Berirama

FK 4.0 PERGERAKAN BERIRAMA

Kreativiti dan
Estetika

OBJEKTIF
1

Menghayati pelbagai jenis muzik

Melakukan gerakan mengikut muzik yang


didengar.

Melakonkan pelbagai watak berdasarkan cerita.

Mengaplikasi pengetahuan dalam menghasilkan


karya seni.

Menghasil karya seni secara kreatif dengan


menggunakan pelbagai teknik dan bahan.

Menghargai karya seni ciptaan sendiri dan orang


lain.

Muz
ik
Kreativiti
dan
Estetika

Dra
ma
Seni
Visual

KANDUNGAN
KE 1.0 MUZIK
KE 1.1

Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir

KE 1.2

Memainkan alat muzik perkusi

KE 1.3

Membuat pergerakan mengikut muzik

KE 1.4

Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

KE 2.0 DRAMA
KE 2.1

Melakonkan pelbagai watak

KANDUNGAN
KE 3.0 SENI VISUAL
KE 3.1

Mengetahui unsur seni (Persepsi Estetik)

KE 3.2

Mengetahui media dalam menghasilkan karya


seni (Aplikasi Seni)

KE 3.3

Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya


seni (Ekspresi Kreatif)

KE 3.4

Menghargai karya seni (Apresiasi Seni)

KE 1.0 MUZIK

KE 1.0 MUZIK

KE 2.0 DRAMA

KE 3.0 SENI VISUAL

KE 3.0 SENI VISUAL

Kraf
Tradisional
Menggamb
ar

Binaan

Corak &
Rekaan

SENI
VISUAL
Mengetahui
media
Mengetahui unsur
seni

Aplikasi seni
Persepsi
Estetik

Menzahirkan
idea
kreatif

Menghargai
karya
seni

Apresiasi
seni
Ekspresi
kreatif

Unsur Seni

Dalam Persekitaran

Objek buatan Manusia


Garisan

Rupa
Garisan

Warna

Bentuk
Bentuk

Dalam Karya Seni

Garisan

Rupa

Rupa

Bentuk

Warna

Warna

Persepsi Estetik

Aplikasi Seni

Ekspresi Kreatif

Apresiasi Seni

Terima
Kasih

Anda mungkin juga menyukai