Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(KHAS)
RUHAIZAT BIN A. RAZAK
PPG/BM/01/01162/2013/3/KIC

TEMA: KEMASYARAKATAN
TAJUK: Program Kejiranan Mesra
Standard Pembelajaran: 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang santun.
Hasil Pembelajaran: 1. Murid dapat menulis 5 ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan
gambar yang diberikan.

Apa Kata Yaya

Apa Kata Yaya - Gotong Royong Jaga Kebersihan.mp4

Lampiran 2

Lampira
n2

Arahan : Bina 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.

Peta Buih