Anda di halaman 1dari 4

ST 8.1.

1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek


ST 8.1.2 Menyatakan hasil tambah dgn membilang terus dari suatu nombor sehingga
nilai 10

Nama : ____________________________________

Tarikh : _____________

Bilang dan tulis jawapan yang betul.


1.

2.

3.

4.

5.

ST 8.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek


ST 8.1.4 Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah ( +) dan sama
dengan (=)

Nama : ____________________________________

Tarikh : _____________

Bilang dan tulis jawapan yang betul.


1.

2.

3.

4.

5.

ST 8.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek


ST 8.1.4 Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah ( +) dan sama
dengan (=)

Nama : ____________________________________
Bilang dan tulis jawapan yang betul.
1.

2.

3.

4.

5.

Tarikh : _____________

ST 8.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek


ST 8.1.4 Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah ( +) dan sama
dengan (=)

Nama : ____________________________________

Tarikh : _____________

Bilang dan tulis jawapan yang betul.


1.

2.

3.

4.

5.

Anda mungkin juga menyukai