PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT 
FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL - Perenialisme - Essensialisme  FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN - Progresivisme - Rekonstruktivisme - Eksistensialisme

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PERENIALISME

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PERENIALISME
‡ Dipengaruhi fahaman idealisme oleh :
Plato (427-347 SM) Aristotle (384-322 SM)

‡ Dipelopori oleh :
R.M Hutchins (1899-1977) Martimer J.Alder (1802) Jacques Maritain (1882-1973)

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

KONSEP
‡ Perennial- abadi, kekal atau selalu ‡ Lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif ‡ Fahaman kaum perenialis : jalan mundur ke belakang
Guna kembali nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pegangan hidup yang kuat, kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PANDANGAN PERENIALISME TERHADAP PENDIDIKAN
‡ Utama perkembangan potensi rasional individu, bantu temui prinsip-prinsip mutlak p faham dunia sebenar ‡ Tugas pelajar : baca bahan tulisan agung dari masa lampau ± dapat pelajari cara pemikiran ‡ Tugas utama pendidikan : - pupuk kelakuan moral - kembangkan proses menaakul - kuasai alat pembelajaran - latih 3M (baca, tulis, kira) - latih ingat petikan daripada karya agung - Pendidikan kemanusiaan dan agama ± penting ± belajar terlebih dahulu daripada pendidikan sains

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

RUMUSAN
‡ Ciri-ciri asas : manusia berbentuk sejagat ‡ Matlamat : mengajar pengetahuan yg bersifat sejagat ‡ Jenis kurikulum : kemanusiaan+sastera ‡ Peranan guru : menyampaikan ilmu, mendisiplin murid ‡ Kaedah mengajar : kaedah ditaktik ‡ Peranan murid : berusaha mendapat ilmu

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

ESSENSIALISME

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

ESSENSIALISME
‡ Pelopor : William C.Bagley (1874-1946) ‡ Penyokong : - Thomas Briggs - Frederick Breed - Issac L.Kandel ‡ 1957 : essensialisme semakin diutamakn sbg pertimbangan asas dalam inovasi kurikulum sekolah ± selepas Russia hantar satelit ke angkasa lepas

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

KONSEP
‡ didasarkan kepada nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia ‡ pendidikan yang fleksibel, terbuka untuk perubahan dan toleran ‡ Idealisme dan realisme adalah aliran falsafah yang membentuk corak esensialisme

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PANDANGAN ESSENSIALISME TERHADAP PENDIDIKAN
‡ Latihan intelek dan mental ± bentuk personaliti ke tahap keharmonian dan penyempurnaan ‡ Tugas guru - bantu pelajar dalam tingkatkan kualiti hidup - amal sikap demokratik - kreatif dalam bentuk iklim kondusif P&P - mahir guna teknik ganjaran dan denda ‡ Kurikulum sekolah dibentuk berdasarkan kemasyarakatan

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

‡ Bahan pelajaran hendaklah disediakan dengan rapi dan logikal ‡ P&P dirancang secara sistematik ‡ Kriteria kenaikan darjah ± peperiksaan ‡ Peringkat sekolah rendah - perkara asas : 3M - subjek tambahan : sejarah, ilmu alam, sains, bahasa asing - subjek kurang penting : muzik, pendidikan seni, pendidikan jasmani

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

‡ Peringkat sekolah menengah - pendidikan membaca dan menulis lebih khusus - subjek arithmetik, kalkulus, algebra, trigonometri, geometri, fizik, kimia, biologi, geologi - subjek kurang penting : muzik, pendidikan seni, pendidikan jasmani, subjek vokasional, aktiviti luar bilik darjah

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PANDANGAN TOKOH ESSENSIALISME TERHADAP PENDIDIKAN
‡ Georg Wilhelm Friedrich Hegel - adanya hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual ‡ George Santayana - nilai pelajaran tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, kerana minat, perhatian dan pengalaman seseorang menentukan kualiti

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

RUMUSAN
‡ Menekankan perkara asas sahaja : praktikal + prakmatik ‡ Perkara asas boleh berubah ‡ Pengajaran berbentuk fakta yg perlu dipelajari dan dihayati ‡ Jenis kurikulum- kemahiran 3M ‡ Peranan guru- mengawal bilik darjah dan juga sbg role model ‡ Kaedah mengajar- pendekatan didaktik ‡ Peranan murid- murid perlu rajin belajar

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PROGRESIVISME

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PROGRESIVISME
‡ asas : falsafah naturalisme dan pragmatisme ‡ Pelopor : - Jean J.Rousseau (1712-1778) - Heinrich Pestalozzi (1746-1827) - Freidrich Froebel (1782-1852) - John Dewey

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

‡ Rousseau : kelahiran manusia adalah suci dan semula jadi (kain putih) dan coraknya di masa depan dipengaruhi alam sekitar ‡ Teori Pembelajaran Semula Jadi : hasil pembelajaran dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekeliling ‡ Pendidikan bercorak natural : kanak-kanak dan orang dewasa berlainan peringkat ‡ Pragmatisme : idea, prinsip atau fakta dikatakan benar dan bermakna apabila diuji secara objektif serta saintifik dan membawa hasil yang memuaskan

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PANDANGAN PROGRESIVISME TERHADAP PENDIDIKAN
‡ Menentang pendidikan tradisional (pasif ± latihan mengingat dan hafal) ‡ Pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang ‡ Kritik autoriti guru dalam P&P ‡ Pelajar sbg peranan utama ‡ Aktiviti P&P hendaklah dirancang berdasarkan minat, keperluan dan kebolehan ‡ Pelajar : individu yang berpengalaman, bermotivasi kendiri dan mempunyai naluri kendiri

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

‡ Guru berkesan : guru yang memainkan peranan sbg pembimbing menggunakan kaedah inkuiri dan penemuan untuk memperolehi ilmu pengetahuan melalui usaha diri sendiri ‡ Dewey
Sekolah sebahagian kehidupan pelajar tempat belajar, bekerja hidup bermasyarakat Subjek Kemahiran Hidup : kemahiran daya cipta Proses P&P dilaksanakan berdasarkan langkahlangkah kajian sains, termasuk aplikasi prinsip µmembuat sambil belajar¶

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

RUMUSAN
‡ Bermula daripada pragmatisme ‡ Perubahan sebagai intipati realiti ‡ Menghasilkan individu yg sedia menghadapi cabaran ‡ Jenis kurikulum- kebebasan utk memilih mata pelajaran yg ingin dipelajari ‡ Peranan guru- pembimbing dan merangsang minat murid ‡ Kaedah mengajar- pendekatan induktif ‡ Peranan murid- belajar cara mengemukakan soalan

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

REKONSTRUKTIVISME

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

REKONSTRUKTIVISME
‡ bahasa Inggeris µreconstruct¶ : menyusun kembali ‡ Falsafah yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme ‡ Pelopor : - George S.Count (1899-1974) - Harold O.Ruggs (1886-1960) - kedua-duanya penyokong Dewey

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PANDANGAN REKONSTRUKTIVISME TERHADAP PENDIDIKAN
‡ Menentang progrevisme ‡ Falsafah ini diguna untuk selamatkan kebudayaan masyarakat yang kian diancam ‡ Tugas utama pendidikan : - harus mengandungi objektif ekspisit - membentuk µOrder Baru Masyarakat¶ sebagai objektif yang ideal - baiki masyarakat -merealisasikan demokrasi

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

‡ Cara berkesan untuk kaji masalah sosial ialah teknik perbincangan ‡ Sekolah : suasana masyarakat harmoni ‡ Menekankan teknik perbincangan dan penggunaan KBKK dalam penyelesaian masalah ‡ Bahan pelajaran disusun sistematik ‡ Subjek utama : kemanusiaan ± melahirkan pelajar berperikemanusiaan berlandaskan kebudayaan masyarakat yang ideal

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

RUMUSAN
‡ Sekolah sbg tempat meningkatkan kualiti hidup ‡ Asaskan corak budaya dan menghapuskan penyakit sosial ‡ Jenis kurikulum- sains sosial ‡ Peranan guru- agen perubahan, pembaharuan ‡ Kaedah mengajar- berpusatkan murid dan penyelesaian masalah ‡ Peranan murid- mengambil bahagian yang aktif dan berani mencuba

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

EKSISTENSIALISME

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

EKSISTENSIALISME
‡ Berasaskan naturalisme Rousseau dan mazhab humanis ‡ Dipelopori oleh Carl Rogers(1902-1987)

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PANDANGAN EKSISTENSIALISME TERHADAP PENDIDIKAN
‡ Utamakan pembelajaran kendiri, bukan ilmu pengetahuan ‡ Berpendapat : pelajar tidak wajar korban individualiti untuk dapatkan ilmu pengetahuan ‡ Berpusatkan kepada fitrah kewujudan manusia ‡ Manusia bertanggungjawab terhadap matlamat dan arah tuju kehidupan

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

‡ Bahan pelajaran, cara belajar dan kuantiti pelajaran hendaklah ditentukan oleh pelajar sendiri ‡ Guru hormati pilihan pelajar, tidak paksa ‡ Sekolah-sekolah terbuka : Amerika, Taiwan, Jepun dan Sekolah Summerhill, UK

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

RUMUSAN
‡ Berpusatkan kepada fitrah kewujudan manusia ‡ Manusia bertanggungjawab terhadap matlamat dan arah tuju kehidupan ‡ Jenis kurikulum- bersifat estetik dan berfalsafah ‡ Peranan guru- sbg pemangkin utk meluahkan perasaan dan emosi ‡ Kaedah mengajar- berpusatkan aktiviti murid spt simulasi ‡ Peranan murid- melibatkan diri secara aktif

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

- TRADISIONAL ²
ASPEK KONSEP PERENIALISME MAZHAB Secara semulajadi, ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah-ubah Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Kurikulum : bidang kemanusiaan dan kesusasteraan Guru : penyampai ilmu yang pakar Kaedah mengajar : Didaktik ; Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Penekanan diberikan kepada perkara-perkara asas Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja. Kurikulum : kemahiran asas ( membaca, menulis dan mengira ) Guru : penyampai ilmu yang mahir Kaedah mengajar : Didaktik; Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif ESENSALIALISME

MATLAMAT PENDIDIKAN TUMPUAN

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

- MODEN ASPEK MAZHAB KONSEP
Matlamat berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat Manusia bertanggungjawab ke atas diri sendiri

PROGRESIVIS REKONSTRUKTI ME SVIME

EKSISTENTIAL ISME

MATLAMAT PENDIDIKAN

Menghasilkan Mengasaskan corak individu yang budaya baru sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian

Tidak digariskan

EDU 3101 ± FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

- ««..MODEN ASPEK MAZHAB TUMPUAN Kurikulum : kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari Guru : pembimbing dan pengurus Kaedah mengajar : induktif Murid : mencari ilmu dan bersifat aktif Kurikulum : bidang sains sosial Guru : agen perubahan Kaedah mengajar ; berpusatkan murid Murid : berani mencuba dan bersifat aktif Kurikulum : bidang estetik dan falsafah Guru : pemankin ilmu Kaedah mengajar : berpusatkan murid dan aktiviti Murid : penerimaan ilmu yang bersifat aktif PROGRESIVI SME REKONSTRUKTI EKSISTENTIA SVIME LISME

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful