Anda di halaman 1dari 27

6

Bab

ISU-ISU SEMASA
DAN MASA DEPAN
DIALOG PERADABAN

Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:
Menjelaskan bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi masyarakat Islam

dan Asia kini.


Menghuraikan kaedah-kaedah penyelesaian yang praktikal dan

harmonis dalam menghadapi pertembungan tamadun dengan Barat.


Menjelaskan kepentingan sikap toleransi dan menghargai budaya

hidup masyarakat Malaysia yang pelbagai.


Menjelaskan secara tepat tentang konsep-konsep Islam yang selalu

dikelirukan oleh media Barat.


Mendedahkan kesan perkembangan semasa dunia kepada

masyarakat Malaysia.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 3

Pengenalan
Bab ini membincangkan cabaran semasa peradaban pada abad
ke-21 dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam
seperti media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia.
Bab ini juga menekankan kepentingan dialog peradaban dan
langkah-langkah ke arah perkembangannya. Selain itu, persepsi
jihad, kepentingan dan kesan pengabaiannya dalam Islam yang
sering disalahertikan oleh dunia hari ini turut dijelaskan.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 4

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


Hegemoni
Barat

Agenda
Barat

Cabaran

Imprelisme
Baharu

Globalisasi

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 5

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


HEGEMONI BARAT

Berasal daripada perkataanHegemony (Inggeris),


Hegemonia (Latin)
Kamus DewanPengaruh atau dominasi sesebuah
negara atas negara-negara lain. / Penguasaan
menyeluruh atau kepimpinan satu-satu
negara/kumpulan dan sebagainya ke atas
negara/kumpulan yang lain.
Perluasan kuasa Barat adalah melalui penjajahan,
penguasaan ekonomi, media massa dan fenomena
globalisasi.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 6

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


IMPRELISME BAHARU

Fenomena kelahiran semula semangat dan amalan


penjajahan kuasa-kuasa Barat bertopengkan
demokrasi, kebebasan dan nilai tamadun yang lebih
tinggi
Strategi menggunakan hujah gerakan memerangi
keganasan antarabangsa untuk menguasai negara lain

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 7

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


GLOBALISASI

Penguasaan, pemaksaan, penyebaran, penerapan nilainilai budaya, ekonomi dan sistem politik masyarakat
dunia oleh negara maju (Barat).
Globalisasi menjadi medan negara atau kuasa besar
memperluaskan pengaruh hegemoni mereka.
Kamus Dewan:
Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil
dari segi perhubungan manusia disebabkan
kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 8

Cabaran Peradaban Abad Ke21


AGENDA KUASA BARAT
Media
Barat menentukan polisi pemberitaan
Semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan:
Persepsi Barat
Kehendak & kepentingan Barat
Saluran berita barat
Dominasi dunia Barat dalam media cetak dan elektronik
Dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi berpusat di
Amerika Syarikat dan Britain: CNN,BBC, AP, UPI,
Reuters dan lain-lain
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga
Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 9

Cabaran Peradaban Abad Ke21


AGENDA KUASA BARAT
Sosial
Barat mengeksport cara hidup sosial yang bebas lepas
daripada pegangan agama seperti hedonistic, pornografi
dan kebebasan tanpa batas.
Budaya hidup Barat ditonjolkan melalui budaya
pengguna dijelmakan melalui 3F (Food, Fashion, Fun).
Politik
Kuasa

politik dikuasai blok Barat.

Berjaya

menguasai agensi-agensi penting seperti PBB,


IMF, Bank Dunia dan lain-lain

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 10

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


AGENDA KUASA BARAT
Ekonomi
Negara-negara

kecil bergantung kepada kuasa besar

dunia.
Negara-negara

miskin dan membangun mengamalkan


dasar ekonomi liberal dengan membuka ruang syarikat
gergasi Barat menguasai ekonomi mereka.

Budaya
Barat

mempromosi dan menerapkan corak dan gaya hidup


mereka ke seluruh masyarakay dunia sebagai yang terbaik

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 11

Kesan Globalisasi

Budaya hidup
Islam
dikesampingkan

Sistem masyarakat
terjejas pemilihan
model masyarakat
berubah

Hilang jati diri


muslim dan
Melayu

Institusi keluarga
terjejas

Nilai-nilai hedonisme
mempengaruhi golongan
remaja dan mencemar budaya
Timur

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

Kemungkaran
berleluasa

Perubahan nilai
dalam
masyarakat

All Rights Reserved

6 12

Hak Asasi Manusia

Berlaku pencerobohan hak:


Hak mentadbir negara diceroboh oleh kuasa besar
seperti pencerobohan hak di Palestin, Iraq, Afghanistan
dan lain-lain

Menurut Islam, hak adalah sesuatu yang benar dan

bersesuaian dengan fitrah kejadian serta matlamat


penciptaan manusia
Bebas memilih agama, keselamatan nyawa tidak boleh

diancam, akal fikiran tidak boleh dirosakkan, maruah


tidak boleh dicabuli harta tidak boleh dirampas
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga
Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 13

Dialog Peradaban di Malaysia


Kepentingan Dialog Peradaban
Mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama-sama
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing
Membina satu barisan bersama menentang dominasi Barat
Mencari jalan penyelesaian bagi masalah global seperti pencemaran
alam, penyalahgunaan dadah, terorisme dan AIDS
Memupuk semangat perpaduan dan mengelakkan perselisihan
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga
Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 14

Dialog Peradaban di Malaysia

Pertubuhan NGO
Adakan sesi dialog
dalam semua
peringkat
Agamawan

PERKEMBANGAN
DIALOG
PERADABAN

Jadikan agenda &


aktiviti utama
Wujudkan subjek
berkenaan dalam
pengajian
peradaban

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

Budayawan

Ahli akademik
All Rights Reserved

6 15

Dialog Peradaban di Malaysia

Kekangan dalam merealisasikan dialog


anggapan segelintir masyarakat:
i. suatu ancaman
ii. Pihak lain akan mempengaruhi dan
meleburkan jati diri serta budaya
iii. Kegiatan yang kurang bermanfaat

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 16

Isu-isu Semasa Dialog


Peradaban
Persepsi yang Salah
Hakikat

sebenar ialah Islam dan umat Islam tidak


memusuhi Barat. Islam menentang ketidakadilan dan
penindasan Barat ke atas umat Islam.

Islam

tidak pernah memperakui tindakan ganas individu


Muslim ke atas mana-mana masyarakat awam bukan
Islammembalas dendam terhadap kekejaman yang
dideritai umat Islam.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 17

Isu-isu Semasa Dialog


Peradaban
Interaksi yang Terhad

Interaksi merupakan langkah terpenting ke arah


menghilangkan salah faham dan salah tanggapan.

Dialog sekurang-kurangnya mampu mengurangkan


ketegangan yang wujud antara dua pihak yang berlainan
budaya dan peradabanpemahaman terhadap budaya
orang lain mampu menghalang seseorang terjebak
dalam kancah salah faham.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 18

Isu-isu semasa Dialog


Peradaban
Jalan Mengurangkan Berlaku Prasangka
Dialog peradabanmelahirkan kefahaman
Perkongsian nilai-nilai murni sejagat
Generasi perlu dididik dalam persekitaran dan medium
pendidikan yang sama serta berfikiran terbuka
Dialog peradaban antarabangsatamadun Islam dan
Asia dengan tamadun Barat
Perebutan Kuasa Politik dan Ekonomi
Terdapat masalah yang berpunca daripada perebutan
kuasa politik atau ekonomi antara dunia Islam dangan
Barat seperti perebutan telaga minyak di Teluk Parsi.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga
Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 19

Persepsi Jihad
Konsep Jihadperjuangan mendaulatkan Islam dan
umatnya / menentang sebarang bentuk kemungkaran
dan menegakkan kebenaran
Aspek bahasaAl-juhd: kesungguhan atau keberatan
dan kesusahan
Aspek istilahBerusaha bersungguh-sungguh
menegakkan kalimah Allah di muka bumi berlandaskan
ketentuan syarak; atau Menggunakan segenap potensi
dan keupayaan jasmani dan rohani dalam
mengalahkan musuh Allah SWT.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga
Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 20

Persepsi Jihad
Bahagian-bahagian jihad:
Jihad Besar (al-Nafs)melawan nafsu /
mujahadah
Jihad Kecil (fi Sabilillah)berperang ke jalan
Allah untuk mempertahankan Islam, jihad ilmu,
jihad dakwah, jihad siasah, jihad ekonomi, dan
jihad amar maaruf, nahi mungkar.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 21

Persepsi Jihad

Kepentingan jihad:
Mencari harta secara halal
Berbelanja harta ke jalan Allah SWT
Menjaga harta sebagai anugerah Allah SWT
Mengagihkan dan perkongsian harta di antara
umat Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 22

Persepsi Jihad
Tanggapan salah terhadap konsep jihad:
Terlalu fokus kepada konsep perjuangan
bersenjata.
Tidak menganggap aspek ekonomi, pendidikan,
politik sebagai jihad kerana bangsa lain yang
menguasainya.
Kumpulan militan ekstremis terkeluar daripada
ajaran Islam.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga
Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 23

Persepsi Jihad
Penentangan Barat terhadap jihad:
Kemampuan umat Islam menguasai dunia
kepentingan Islam mengatasi kepentingan
peribadi
Barat bimbang pengaruh Islam akan
berkembang sekali gus melenyapkan
kepentingan mereka

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 24

Kesan Perkembangan
Kontemporari kepada Masyarakat
dan Negara
SOSIAL

KESAN

POLITIK

EKONOMI

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 25

Kesan Sosial, Ekonomi &


Politik
Sosial

Ekonomi

Politik

Golongan muda-mudi
terpengaruh dengan
budaya hidup Barat.

Syarikat gergasi Barat


menguasai ekonomi
negara lain.

Misalnya budaya
skinhead, punk dan
sebagainya meresap
dalam kalangan belia.

Memberi peluang
Barat menyebarkan
kepada syarikat Malaysia pengaruh melalui media
melabur di luar negara.
massa yang dikuasai
mereka.

Masalah sosial sukar


dibendung dan
melemahkan jati diri
bangsa.

Manfaat kepada rakyat


mendapat peluang
pekerjaan.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

Sistem politik demokrasi


ala Barat berjaya
mengambil alih sistem
politik feudal tradisional.

Rakyat bebas bersuara


dan mengambil bahagian
dalam pentadbiran.

All Rights Reserved

6 26

Rumusan

Perkembangan semasa yang berlaku merupakan


sebahagian daripada proses globalisasi. Fenomena ini
berlaku kepada semua masyarakat di dunia.

Jalan terbaik untuk mengelak konflik adalah dengan


melalui dialog dan menghormati budaya dan tamadun
lain.

Dialog peradaban boleh menghasilkan keuntungan


kepada semua pihak dan mampu mengekalkan
keamanan dunia.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga


Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T), 2015

All Rights Reserved

6 27