HUBUNGAN ETNIK WAJ 3106

TAJUK:

SOALAN 2 : JELASKAN KEPENTINGAN MEMAHAMI KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS MASYARAKAT MAJMUK MALAYSIA.
DISEDIAKAN OLEH: 1. MUHAMMAD RIZAL BIN MANAF 2. AZIZAH BT HASHIM 3. KANDIMATHI A/P MURUGASU 4. ROHAIDAH BT MOHD ROSLAN 5. SATIFAH BT MOHD ARIS

Memahami Hubungan Etnik

Penstrukturan sosial, keadaan sosial dan ikatan sosial masyarakat

Perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi

Isu prasangka dan diskriminasi

Amalan sosial dan kebudayaan serta punca konflik

Ketengangan sosial dan keterbukaan

Kestabilan Politik dan Pentadbiran

1.

Penstrukturan sosial, keadaan sosial dan ikatan sosial masyarakat Mencerminkan sifat sesuatu struktur sosial masyarakat. Mencerminkan keadaan sosial dan ikatan sosial. Wujudkan perpaduan dalam struktur masyarakat. Jalinan perhubungan dan komunikasi antara etnik yang berbeza.

2.

Amalan bersosial dan kebudayaan serta punca konflik Mengetahui hak bersosial dan mengamalkan budaya dalam konteks yang positif. Mengekalkan amalan bersosial dan budaya masingmasing-masing namun masih dapat hidup aman damai. Memaparkan sensitiviti setiap etnik. Memberi pemahaman tentang punca konflik antara etnik.

3.

Perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi Perkembangan sejarah awal. Memahami asal usul sesuatu etnik dan perkahwinan campur. Kewujudan sistem-sistem yang boleh sistemditerimapakai oleh semua. Rujukan dari perkembangan sejarah dalam penstrukturan sosioekonomi. Perubahan struktur sosioekonomi mengikut pengkelasan.

4.

Ketengangan sosial dan keterbukaan
Ketegangan sosial dapat dikawal. Mengamalkan sikap terbuka. Penerimaan budaya yang tidak menghilangkan budaya asal sesuatu etnik. Menghormati hak setiap kumpulan etnik. Tiada penindasan terhadap kumpulan minoriti.

5.

Isu prasangka dan diskriminasi Tiada isu-isu yang berkaitan tuduhan isudan pelabelan negatif terhadap setiap etnik. Berpandangan positif pada amalan dan pegangan setiap etnik. Tiada diskriminasi antara kumpulan majoriti dan minoriti. Kumpulan majoriti perlu bersikap adil kepada kumpulan minoriti.

6.

Kestabilan politik dan pentadbiran Tiada prasangka yang mencerminkan keperluan dan kepentingan individu. Hak dan kepentingan setiap kumpulan etnik adalah sama rata. Pentadbiran yang diterajui oleh pelbagai etnik. Tiada penindasan yang boleh wujudkan semangat perkauman. Memudahkan perancangan dan penstrukturan dasar.

Kesimpulan
Memahami konsep-konsep asas hubungan etnik konsepdalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia adalah penting bagi tujuan membentuk satu masyarakat yang berbudaya, bersatu padu dan memacu kejayaan negara ke arah yang lebih baik. Selain menjamin keharmonian dan keamanan yang berkekalan dan setiap etnik main peranan untuk tujuan berkenaan. Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful