Anda di halaman 1dari 12

SURAT AL-MUJADALLAH

AYAT 11

Di susun oleh :
Bella Andrea L
Dimas Apriyanto S
Hendrian Ade H
Zian Natul M

SURAT AL-MUJADALLAH
AYAT 11

Kandungan Surat Al-Mujadallah


Ayat 11
Al Mujadilah ayat 11 menjelaskan dan
menegaskan tentang :Allah Taala
berfirman guna mendidik hamba-hambaNya yang beriman dan memerintahkan
kepada mereka agar satu sama lain
bersikap baik di majelis, Hai orang-orang
beriman, apabila dikatakan kepadamu,
Berlapang-lapanglah dalam majelis,
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Karena
siapa yangmenanam di yang memanen.
Hal ini sebagaimana diterangkan dalam

.Kesimpulan kandungan ayat :


1.Berlapang-lapanglah kita dalam suatu
pertemuan / majelis dengan memberikan
tempatkepada saudara-saudara kita yang
baru datang.
2.Jika pemimpin sidang meminta agar
meluangkan beberapa tempat duduk
untuk orang-orang yang dihormati, maka
hendaklah diikuti permintaan itu.
3.Hendaklah orang-orang yang
menghadiri pertemuan atau persidangan,
baik yangterlebih dahulu datang maupun
yang terbelakang, sama-sama menjaga
suasana yangdamai, aman dan tentram
dalam persidangan.

Contoh Perilaku Yang Sesuai Dengan


Surat Al-Mujadallah Ayat 11

Memberi pinjaman modal pada


orang yang ingin melakukan
usaha.

Bekerja keras dalam mencari ilmu.

Peduli terhadap orang yang


tertimpa bencana

Bersikap optimis jika menghadapi


kegagalan.

Membantu orang yang tertimpa


bencana.

Menolong orang yang sedang


mencari rizki seperti membeli
dagangan orang yang tidak
laku.

Memberi tempat duduk kepada


orang yang lebih membutuhkan

Memberi sedekah kepada pengemis