PENGURUSAN dan HALATUJU SEKOLAH KAWALAN BERKESAN

PN. AZIZAH BT ABD. GANI Ketua Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran Jabatan Pelajaran Melaka

APAKAH SEKOLAH
 

Sebuah organisasi manusia Ia menjadi sekolah bila diiktiraf oleh orang ramai

JABATAN PELAJARAN MELAKA

APAKAH SEKOLAH KAWALAN

Sekolah harian biasa yang dikawal kemasukan pelajar berdasarkan pencapaian peperiksaan UPSR yang ditetapkan. Bertujuan meningkatkan prestasi pencapaian akademik.

JABATAN PELAJARAN MELAKA

APAKAH SEKOLAH KAWALAN BERKESAN

Sekolah harian biasa yang dikawal kemasukan pelajar berdasarkan tahap pencapaian peperiksaan UPSR yang ditetapkan. Menitik beratkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik, penguasaan kemahiran asas, keberkesanan pengajaran guru, iklim sekolah yang dapat membangkitkan suasana belajar, kurang masalah disiplin pelajar serta kepimpinan yang cekap. JABATAN PELAJARAN MELAKA

KESIMPULANNYA SEKOLAH KAWALAN BERKESAN SEKOLAH KAWALAN CEMERLANG

=

JABATAN PELAJARAN MELAKA

SEKOLAH KAWALAN NEGERI MELAKA

MELAKA TENGAH
 

SMK TINGGI MELAKA SMK TINGGI PEREMPUAN MELAKA SMK GHAFAR BABA SMK DATO’ DOL SAID SMK ISKANDAR SHAH SMK DANG ANUM
JABATAN PELAJARAN MELAKA

ALOR GAJAH
 

JASIN
 

KELAYAKAN MINIMA MEMASUKI SEKOLAH KAWALAN DAERAH MELAKA TENGAH

1

SEKOLAH KEBANGSAAN

2A 3C

SEKOLAH JENIS 2 KEBANGSAAN CINA & TAMIL

3A 4C

JABATAN PELAJARAN MELAKA

KELAYAKAN MINIMA MEMASUKI SEKOLAH KAWALAN DAERAH ALOR GAJAH
SMK GHAFAR BABA 1 SEKOLAH KEBANGSAAN 2 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA & TAMIL

2A 3C 2A 5C

SMK DATO’ DOL SAID 1 SEKOLAH KEBANGSAAN 2 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA & TAMIL

1A 4C 2A 5C
JABATAN PELAJARAN MELAKA

KELAYAKAN MINIMA MEMASUKI SEKOLAH KAWALAN DAERAH JASIN
SMK ISKANDAR SHAH 1 SEKOLAH KEBANGSAAN 2 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA & TAMIL

2A 3C 2A 5C

SMK DANG ANUM 1 SEKOLAH KEBANGSAAN 2 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA & TAMIL

1A 4C 2A 5C
JABATAN PELAJARAN MELAKA

KESIMPULANNYA
Sekolah Kawalan negeri melaka mesti menjadi sekolah berkesan DAN cemerlang.

SEKOLAH KAWALAN BERKESAN

=

SEKOLAH KAWALAN CEMERLANG
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
• Kepimpinan Profesional 1.1 Menguasai keadaan di sekolah 1.2 Pendekatan Patisipatif • Libatkan GPK & Guru Merancang dan buat keputusan • Ada tindakan pengupayaan • Elakkan otokratik atau terlalu demokratik

JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1.3 Pemimpin Profesional • Pengetua pakar banyak bidang:  Bilik darjah  Kurikulum  Metodologi  Pemantauan dll
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1. Visi dan Matlamat Bersama 2.1 Kesatuan dalam tujuan • Menerima bersama nilai dan matlamat sekolah 2.2 Amalan yang konsisten • Guru mengikuti pendekatan yang diterima bersama dalam penilaian, pelaksanaan peraturan dan dasar berkenaan anugerah dan hukuman. • Pelajar mudah menerimanya
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
2.3 Kesetiakawanan dan kerjasama • Pandangan guru diterima timbulkan rasa kesepunyaan dan pemilikan • Perasaan satu komuniti di kalangan guru dan pelajar

JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1. Persekitaran Pembelajaran 3.1 Suasana tenteram • Kawalan kendiri di kalangan pelajar melalui pengukuhan amalan pembelajaran dan akhlak 3.2 Persekitaran kerja yang menarik • Iklim sekolah yang bersih • Kemudahan dan peralatan fizikal yang lengkap dan sempurna
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
• Pameran hasil kerja pelajar yang teratur dan menarik 1. Konsentrasi/Penumpuan P & P 4.1 Memaksimumkan waktu belajar • Lebih masa ditumpukan kepada pembelajaran dan perbincangan kerja pelajar • Ketepatan masa belajar • Kurangkan gangguan kerja luar
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
4.2 Penekanan akademik • Aktiviti pelajar di bilik darjah diutamakan • Kerja rumah (kualiti & kuantiti) dan penyemakkannya yang konsisten • Syarat kelayakan kemasukan tinggi • Peratus kandungan kurikulum yang dikuasai pelajar tinggi 4.3 Tumpuan kepada pencapaian pelajar
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1. Pengajaran Terarah (Purposeful) Pengajaran berkualiti : stail dan strategi pengajaran yang baik 5.1 Pengurusan yang cekap • Guru baik pengurusannya dan jelas objektifnya • Penyediaan perancangan awal 5.2 Tujuan yang jelas • Jelas isi kandungan • Jelas objektif kepada pelajar
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
5.3 Pengajaran berstruktur • Teknik menyoal yang berkesan • Pengurusan kerja di bilik darjah cekap 5.4 Amalan metodologi yang sesuai • Pendekatan pembelajaran yang pelbagai dan sesuai

JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
• Jangkaan Pencapaian Tinggi Meletakkan mutu pencapaian yang tinggi oleh guru dan pelajar 100% dan 0% defect 6.1 Jangkaan tinggi sepanjang masa • Guru lebih aktif bantu pelajar belajar • Pencapaian murid dianalisis – tindakan susulan • Persekitaran teratur dan kondusif • Budaya prihatin dan iltizam tinggi
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
6.2 Komunikasi guru-pelajar • Berkomunikasi tanpa kira umur dan sosio-ekonomi • Beri harapan dan pujian pada pelajar 6.3 Memberi cabaran intelek • Gunakan soalan bermutu/analitik • Cabar imaginasi dan kreativiti pelajar
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1. Pengukuhan Positif 7.1 Disiplin yang jelas dan adil • Memiliki dan penglibatan peraturan bersama  bukan super-imposed • Peraturan yang jelas difahami dan hukuman berwibawa serta adil • Tiada unsur pilih kasih

JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
7.2 Maklum balas • Pengiktirafan kejayaan dan tingkahlaku terpuji • Pujian segera jawapan yang betul dan kedatangan yang baik • Lain-lain bentuk pengiktirafan yang bersesuaian dengan hasilan pelajar

JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1. Pemantauan Pencapaian 8.1 Pemantauan pencapaian pelajar • Untuk kenal pasti matlamat sekolah disedari dan dihayati • Supaya semua tumpu kepada matlamat • Untuk perancangan, pengajaran & penilaian • Memberikan mesej yang jelas kepada guru dan pelajar
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
8.2 Pemantauan pencapaian sekolah • Pengetua/Pentadbir melawat bilik darjah untuk melihat kegiatan guru dan pelajar • Mengadakan sesi dialog 2. Hak dan Tanggungjawab Pelajar 9.1 Peningkatan keyakinan pelajar • Hubungan guru-pelajar penting JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
9.2 Kedudukan tanggungjawab • Penglibatan tinggi pelajar dalam sistem sekolah tingkatkan kebolehan dan kedewasaan pelajar 9.3 Kawalan Kerja • Pelajar bertindak positif bila diberi peranan lebih besar dan kebebasan mengurus kerja mereka
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1. Hubungan Sekolah-Rumah 10.1 Penglibatan ibu bapa • Ibu bapa bantu pembinaan sekolah, pengajaran dan aktiviti sekolah • Ada perbincangan yang kerap • Ada bilik ibu bapa di sekolah • Pengetua amalkan pintu terbuka
JABATAN PELAJARAN MELAKA

CIRI-CIRI UTAMA SEKOLAH BERKESAN
1. Organisasi Pembelajaran/Ilmu • Staf cinta ilmu • Peningkatan profesionalisme terutama dalam perubahan pendidikan • Perkembangan staf peringkat sekolah • Latihan guru sesuai dengan keperluan guru terutama p & p.
JABATAN PELAJARAN MELAKA

APAKAH MATLAMAT PENUBUHAN SEKOLAH KAWALAN DI NEGERI MELAKA
Kajian-kajian berkaitan sekolah berkesan telah membantu kita mengenalpasti faktor-faktor yang menjadikan sesebuah sekolah itu berkesan. Namun kajian-kajian ini tidak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menjadikan sesebuah sekolah itu berkualiti dan berkesan. Jabatan Pelajaran Melaka berpendapat bahawa semua sekolah di Melaka mesti dibantu untuk menjadi efektif dan langkah pertama ialah melalui kawalan.
JABATAN PELAJARAN MELAKA

APAKAH MATLAMAT PENUBUHAN SEKOLAH KAWALAN DI NEGERI MELAKA
Pandangan Jabatan Pelajaran Melaka berkaitan membantu sekolah menjadi berkesan disokong oleh beberapa pendapat seperti kenyataan Codding di ICSEI conference 1994 Schools must do the job well and be held accountable for results. But there is also the growing feeling nationally that schools cannot do it alone. We all create the conditions in which children learn and grow. And there is a growing belief that if we wish them to learn and grow well, we must attend to the quality of these conditions. (Codding, 1994:5)

JABATAN PELAJARAN MELAKA

APAKAH MATALAMAT PENUBUHAN SEKOLAH KAWALAN DI NEGERI MELAKA
Boleh disimpulkan di sini bahawa matalamat penubuhan sekolah kawalan di negeri melaka ialah untuk menjadikan semua sekolah berkesan dan cemerlang sepertimana yang digambarkan melalui ciri-ciri sekolah berkesan yang digariskan.
JABATAN PELAJARAN MELAKA

HALATUJU SEKOLAH KAWALAN NEGERI MELAKA
Kita telah berjaya menguasai cabaran menyediakan pendidikan kepada rakyat. Kita juga telah berjaya menguasai cabaran menyediakan pendidikan berkualiti kepada kebanyakkan orang. Cabaran kita sekarang ialah menyediakan pendidikan berkualiti dan efektif bukan sahaja kepada kebanyakkan orang tetapi kepada semua orang. Sekolah kawalan hanya merupakan satu cara untuk mencapai matlamat.
JABATAN PELAJARAN MELAKA

Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful