Anda di halaman 1dari 35

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS BAHASA MELAYU


(LAWRENCE KOHLBERG)
PISMP SEMESTER 1/2011
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

HAK CIPTA:
MOHAMAD TAUFIQ BIN JAMAL
MUHAMMAD AMIRUDDIN BIN MUSA

KANDUNGAN

BIODATA
PERINGKAT PERKEMBANGAN
FAKTOR MEMPENGARUHI
IMPLIKASI TERHADAP P&P

Biodata

Dilahirkan :25 Oktober 1927 di Bronxville, New


York.

Berasal dari sebuah keluarga kaya

Belajar di Akademi Philips, sebuah pusat pengajian


yang terkenal.

Mendaftar ke Universiti Chicago pada 1948. Dan ia


memperoleh gelaran sarjana dalam psikologi dalam
waktu hanya satu tahun

Pada 1968, dalam usia 40 tahun, ia menjadi


profesor pendidikan dan psikologi sosial di Universiti
Harvard

Kematian : 19 Januari 1987

Umur: 59 tahun (Bunuh diri dengan


menenggelamkan dirinya di Lautan Atlantik akibat
tekanan dan penderitaan penyakit yang merebak
pada masa itu.)

Berpendapat penaakulan moral berkait rapat dengan


perkembangan kognitif walaupun ada masanya
tahap pemikiran seseorang tidak menjamin
peningkatan tahap penaakulan moral seseorang.

Kajian beliau merangkumi pendidikan moral dan


perkembangan individu.

Telah mencadangkan peringkat perkembangan moral


individu

Peringkat
Perkembangan
Moral

CIRI-CIRI PERINGKAT PERKEMBANGAN


MORAL
Hierarki.

Apabila seseorang individu didapati berada di satu


peringkat yang lebih tinggi, ini bermakna bahawa ia
telah pun melalui peringkat moral yang lebih rendah.
Seseorang individu biasanya bertindak atau memilih
peringkat yang lebih tinggi dari peringkat semasanya.

Sistematik
dan
berstruktur.

Merupakan sistem pemikiran yang berterusan. Cara


seseorang menganalisa dan menginterprestasikan data
serta membuat keputusan mengenai masalah moral dan
peribadi merupakan perkara yang sangat penting dalam
perkembangan moral secara keseluruhannya.

Urutan tidak
berbalik

Ini bermakna dalam semua keadaan kecuali dalam


keadaan trauma yang serius, pergerakan dalam peringkat
penaakulan moral selalunya adalah ke depan dan tidak
pernah mundur.

Contoh-contoh
Kajian:
Teori Lawrence
Kohlberg

dijalankan selama
20 tahun dalam
kalangan budakbudak lelaki dari
latar belakang
kelas
pertengahan dan
golongan pekerja
di Chicago.
Temubual awal
bermula ketika
subjek tersebut
berumur di antara
10-16 tahun,
kemudian mereka
ditemubual
semula selepas
selang tiga tahun

Satu kajian
jangka panjang
dengan budakbudak lelaki dari
kawasan bandar
dan luar bandar
di Turki, yang
berada dalam
lingkungan umur
yang sama
seperti di Chicago
Amerika Syarikat.
Hasil kajian
mendapati
keputusanny
sama seperti di
Chicago.
Bermakna, ia
bersifat sejagat.

Chicago

Turki

Beberapa kajian
merentas budaya
seperti di Kanada,
Britain,
Yukata,Honduras
dan India
Hasilnya juga
menunjukkan
teori
perkembangan
moralnya
bersifat sejagat
dan rentas
budaya

Rentas
Benua

Berdasarkan kepada kajian-kajiannya, Kohlberg (1975)


mendakwa bahawa teori perkembangan moralnya itu adalah
sejagat dan merentas budaya. Beliau mengatakan:
All individuals in all cultures use the same thirty basic
moral categories, concepts or principles, and all individuals
in all cultures go through the same order or sequence of
gross stage development, though they vary in rate and
terminal point of development

Beliau membuat dakwaan tersebut berdasarkan dapatan


empirikal daripada penyelidikan yang telah dijalankannya
dalam kalangan pelajar dari latar belakang budaya yang
berlainan seperti di Amerika Syarikat, Taiwan, Turki, Mexico
dan Yukata.

TAHAP 2:
KONVENSION
AL
TAHAP 1:
PRAKONVENSION
AL

TAHAP 3: POS
KONVENSION
AL

TAH
AP

1:
P
A

TAH AR

I
P
S
EN
V
N
KO NAL
O

Pre Conventional Level

Paling bawah dalam penaakulan moral.

Perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman


yang akan diterima akibat perlakuan tersebut.

Orientasi Kepatuhan dan Hukuman:

Pemikiran moral kanak-kanak egosentrik

Mementingkan kesan fizikal

Mematuhi peraturan untuk mengelakkan hukuman

Orientasi Ganjaran Peribadi:

Mematuhi peraturan atau sesuatu untuk mendapatkan


ganjaran, atau perkongsian untuk mendapatkan balasan.

Apa yang saya akan dapat sekiranya saya buat apa yang
disuruh?

Tingkahlaku didorong untuk memuaskan kehendak sendiri.

2:
P
A
H
SI
A
T
N
E

V
N
KO NAL
O

Tahap pertengahan teori perkembangan moral.

Individu mula mengaplikasi peraturan mengikut


kebenaran dan persetujuan ibu bapa, guru dan komuniti.

Orientasi Perlakuan Baik:

Mengaplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan oleh ibu


bapa, guru atau orang sekeliling.

Menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap


peraturan yang ditetapkan.

Ingin dilihat sebagai anak yang baik dan mengikut arahan.


(the good boy-good girl attitude)

Akur kepada Sistem Sosial dan Etika Peraturan:

Percaya kepada keutuhan undang-undang.

Peraturan dan undang-undang perlu dipatuhi untuk menjaga


kesejahteraan komuniti.

Mematuhi sebulat-bulatnya peraturan dan undang-undang


masyarakat untuk mengelakkan hukuman atau denda.

OS
P
3 : ON
P
A
SI
H
N
A
T
VE
N
KO
AL

Tahap penaakulan moral yang paling tinggi.

Individu sudah mula meneroka pilihan dan alternatif lain


dalam penaakulan moral.

Mula mempunyai kod moral dan etika yang tersendiri.

Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu:

Berhujah menggunakan nilai, hak dan prinsip.

Menilai undang-undang berdasarkan hak individu

Menganggap undang-undang sebagai sesuatu yang fleksibel dan


mempunyai alternatif.

Mematuhi undang-undang jika menepati hak-hak individu.

Etika Prinsip Sejagat:

Falsafah tentang moral seseorang.

Mementingkan kesamaan hak kepada semua individu dan


menghormati maruah dan prinsip individu lain.

Individu mempunyai kod-kod moral dan etika yang tersendiri


yang menepati hak-hak individu sejagat.

Mungkin melanggar peraturan masyarakat jika berkonflik


dengan kod etika peribadinya.

Kritikan Terhadap
Teori Lawrence
Kohlberg

Salah satu kritikan terhadap teori Kohlberg adalah


bahawa teori tersebut terlalu menekankan pada
keadilan dan mengabaikan norma yang lainnya.

Kesannya, teori itu tidak akan menilai secara


adekuat orang yang menggunakan aspek moral
lainnya untuk bertindak

Carol Gilligan mempertikaikan bahawa teori


Kohlberg terlalu androsentrik.

Teori Kohlberg dinyatakan berdasarkan penelitian


empirikal yang menggunakan hanya responden
lelaki; Gilligan menyatakan bahawa hal tersebut
membuat tidak adekuatnya teori itu dalam
menggambarkan pandangan seorang
perempuan.

Walaupun penelitian secara umum telah


menyatakan bahawa tidak wujudnya perbezaan
pola yang signifikan antara jenis jantina, teori
perkembangan moral dari Gilligan tidak
memusatkan perhatiannya pada norma keadilan
(value of justice). Ia mengembangkan teori
perkembangan moral alternatif berdasarkan
norma perhatian (ethics of caring).

Pengkritik seperti Christina Hoff Sommers pula


membangkang kajian Gilligan kerana ketiadaan
bukti untuk menyokong teori atau
kesimpulannya.

Faktor-faktor yang
Mempengaruhi

Institusi
Kekeluargaan.
Sekolah

Peringkat

permulaan :kanak-kanak cuba


memahami konsep moral.
dibantu oleh orang dewasa(ibu bapa dsb) supaya
kanak-kanak dapat menunjukkan dan menaakul
perlakuan moral yang seimbang.

TANGGUNGJAW
AB
Ibu
bapa
Kanakkanak

beri asuhan yang baik dan


bimbing anak-anak utk jd individu
yang harmonis.
mematuhi nilai-nilai baik yang
diajar oleh ibu bapa dan menjalin
hubungan yg positif dgn ibu
bapa.

menyatakan rasa
tidak suka
terhadap
perbuatan
anaknya.

Menjarakkan
kasih sayang

Menunjukka
n kuasa
Ambil tindakan
ke atas anak
(merotan,
mendenda,
mengugut)

Mendorong
kanak-kanak
memikirkan
sebab dan
menerangkan
akibat dr
perbuatannya.

Teknik-teknik Mendidik Anak.

Dorongan

Namun teknik menjarakkan kasih sayangdan


menggunakan kuasa akan:

Membangkitkan ketegangan emosi kanak-kanak.


Menjarakkan kasih sayang boleh menimbulkan
keresahan kepada kanak-kanak dan penggunaan
kuasa akan membangkitkan rasa benci dan
permusuhan dengan ibu bapa.

Penggunaan teknik dorongan digalakkan kerana:


Kurang

membangkitkan ketegangan emosi kanak-

kanak.
Teknik

ini menggalakkan kanak-kanak menaakul dan


berfikir tentang perlakuannya.

Membawa

kepada perkembangan moral yang positif.

Ciri-ciri Ibu Bapa Yang Baik

mesra

Beri peluang
untuk anak
belajar.

Mengembangkan
kesedaran moral

Tegas bertempat

Beri Sokongan dan


galakan.

Melibatkan aank
ketika membuat
keputusan.

Contoh terbaik

Teknik dorongan
yang betul.

Elak bertindak
kasar.

kurikulu
m

Modal
insan

persekitar
an

FAKTOR
SEKOLAH

KURIKULUM
Penerapan

nilai-nilai murni merentasi kurikulum melalui


Kurikulum persekolahan kebangsaan, KBSR dan KBSM
dalam setiap mata pelajaran.

Penerapan

dilakukan secara implisit dalam strategi dan


isi kandungan pengajaran dan pembelajaran (P&P)

KURIKULUM
Antara agenda utama bagi mencapai hasrat
membina insan yang harmonis berdasarkan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK).
Pelbagai aktiviti dijalankan di sekolah seperti
aktiviti kokurikulum, bengkel kemahiran berfikir,
kursus motivasi, bulan moral dan nilai-nilai murni
dan sebagainya.

PERSEKITARA
N
Penerapan

budaya sekolah
penyayang.

Melayan

semua murid secara sama

rata.
Guru

mengambil peranan sebagai


pendidik dan ibu bapa serta memberi
teguran, bimbingan dan nasihat.

Murid akan merasakan bahawa


sekolah merupakan tempat yang
selamat sekiranya para guru tidak
mengamalkan budaya ugutan.

Implikasi Terhadap
Proses P&P

Bantu pelajar menilai permasalahan


yang mereka sedang dan akan hadapi.
Contoh: bincang secara terbuka dengan pelajar
tentang masalah emosi seperti perasaan cemburu,
prejudis dan lain-lain.

Bantu pelajar menilai berdasarkan


perspektif orang lain.
Minta pelajar terangkan perasaan atau pandangan
orang lain terhadap sesuatu isu.
Buat simulasi atau main peranan agar pelajar
dapat membawa watak yang lain dari dirinya
supaya pelajar dapat menilai perasaan orang lain.

Bantu pelajar membuat hubungkait antara


nilai yang dinyatakan dengan tingkahlaku
yang dibuat.
Beri kesedaran kepada pelajar tentang
ketidakselarasan antara tingkahlaku mereka dengan
nilai yang mereka sebut.

Pastikan semasa aktiviti pengajaran dan


pembelajaran pelajar saling mendengar
antara satu sama lain.
Dalam aktiviti, samada semasa pembentangan atau
dalam kumpulan, pelajar mendengar hujah yang
dinyatakan oleh rakan mereka.
Beri peneguhan kepada mereka yang menjadi
pendengar yang baik

Rumusan Teori

Teori

ini terbahagi kepada 3 tahap iaitu

Tahap Pra Konvensional


Tahap Konvensional
Tahap Pro Konvensional

Setiap tahap terbahagi kepada dua bahagian. Justeru,


dalam teori ini terdapat 6 bahagian(Tahap yang berbeza)

Menurut pengasas teori ini, terdapat dua faktor dominan


yang mempengaruhi aspek moral iaitu
Keluarga
Sekolah

Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang


terdapat dalam teori ini antaranya, ia lebih cenderung
kepada lelaki sahaja, kerana, responden yang digunakan
kesemuanya ialah lelaki.

Sekian