Anda di halaman 1dari 10

PSV3113 – Pentaksiran Pendidikan Seni Visual

TUJUAN PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Hasil Pembelajaran :
• Membanding beza pelbagai bentuk pentaksiran dan
mengaplikasikan pelbagai kaedah pentaksiran PSV
• Mengamalkan nilai murni dan etika profesional berkaitan tugas
pentaksiran.

KONSEP PENILAIAN .

MEMBERI SKOR DAN MENGINTERPRETASIKAN MAKLUMAT TENTANG HASIL PEMBELAJARAN SESEORANG PELAJAR BAGI TUJUAN TERTENTU. MEREKOD. MENGUMPUL. . PENTAKIRAN DAPAT DIRUMUSKAN SEPERTI CARTA DI BAWAH. PENTAKSIRAN MERUPAKAN SATU EPISOD DALAM PROSES PEMBELAJARAN YANG MERANGKUMI AKTIVITI MENGHURAI.KONSEP PENTAKSIRAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN.

.

TUJUAN PENTAKSIRAN A. PROSES MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG PRESTASI SESEORANG DALAM PEMBELAJARAN B. MENILAI AKTIVITI YANG DIJALANKAN SEMASA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN C. . PENGUJIAN DAN PENGUKURAN. KEMAHIRAN ATAU SIKAP D. MERUPAKAN SATU PROSES UNTUK MENGHASILKAN NILAI KUANTITATIF UNTUK MENENTUKAN PERINGKAT PENCAPAIAN DAN KEDUDUKAN DALAM PEMBELAJARAN JUGA BERTUJUAN UNTUK MEMBERI MAKLUMAT TENTANG PENCAPAIAN AKADEMIK. MERANGKUMI ASPEK PENILAIAN.

sosial .Tujuan Pentaksiran PSV    Kemahiran Bahasa Visual Kefahaman Seni Visual Kesedaran tentang kepercayaan dan nilai budaya diri .kognitif .psikomotor .afektif .

.KAEDAH PENTAKSIRAN PSV  Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) . .PKS dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. .Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu.PKS boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspekaspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat.

guru dapat : . Kementerian Pendidikan Malaysia. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Perkaitan Antara PKS Dan Penilaian Berpusat  Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Melalui PKS. PKS dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian.

• mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.  • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. • mengetahui keberkesanan pengajarannya. • merancang dan mengubahsuai pengajarannya. dan • menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. .