Anda di halaman 1dari 9

MESYUARAT LATIHAN

PEMASANGAN &
PEMERIKSAAN
INSTRUMEN
PENTAKSIRAN TINGKATAN
3
( PT 3 )
PENDIDIKAN ISLAM
3 JULAI 2014
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

TEKNIK PEMERIKSAAN      Sediakan skima pemarkahan dengan kemas Pemeriksaan mesti akur dengan skima Sekiranya ada perubahan jawapan perlu persetujuan bersama pemeriksa di sekolah Mahir mentaksir jawapan yang samarsamar Mahir mentaksir fakta/isi berulang . .

.SIMBOL PENANDAAN SOALAN ESSEI      Betul ( ) Salah (X) Isi / dan fakta sama (//) Jawapan / isi tiada kaitan ( X ) Jawapan yang sesuai bagi sesuatu payung hendaklah ditulis P1 atau P2 untuk rujukan.

2.Tulis jumlah markah sahaja ( 3 ) 5.Catatkan markah pada tanda 1 3. 4.Tanda X untuk jawapan yang salah .tandakan atas isi untuk subjektif.Bagi soalan aneka pelbagai bentuk tanda pada hujung jawapan .CARA PENANDAAN DAN SIMBOL PEMARKAHAN 1.

CARA PENANDAAN DAN SIMBOL PEMARKAHAN 6. 08/15 .Tuliskan jumlah markah keseluruhan bagi tiap soalan di bawah nombor soalan contoh : 1.Bagi soalan yang mempunyai jawapan yang perlu fakta dan huraian tanda ( I ) ( H ) bagi isi dan huraian 7.

Bagi jawapan isi yang berulang tanda (//) 10.CARA PENANDAAN DAN SIMBOL PEMARKAHAN 8. isi dan huraian P – pendahuluan I .isi H . perlu ada pendahuluan .Markah di bawah 10 mesti tulis dua digit contoh 08 9.Bagi jawapan pengajaran ayat kefahaman atau hadis .huraian . .

Tambahan Contoh ( PIH ) : P . P – Janganlah makan makanan – tidak terima 4. Catatan : 1. P + I + H = 2m / P + I = 1m / I + H = 1m . P . I .untuk mendapat ketenangan jiwa.Allah / Rasul memerintahkan .Kita hendaklah / Umat Islam hendaklah…. P – Janganlah kita / hendaklah kita – diterima 3.tidak terima 2.sentiasa membaca al-Quran H .

Pemeriksaan dikehendaki sentiasa mengikut / mematuhi skima jawapan. Pastikan payung jawapan mengikut garis panduan yang diputuskan oleh Ketua Petaksir kawasan (KPKw) dan Pentaksir Kawasan (PKw) . Pastikan tidak terpengaruh dengan teknik persembahan atau bahasa calon.CARA PENANDAAN DAN SIMBOL PEMARKAHAN     Baca kesemua jawapan calon kemudian tandakan simbol betul ( ) pada isi yang betul / diterima dan tandakan simbol X pada isi yang salah.