Anda di halaman 1dari 39

MODEL

PSIKODINAMIK

Selamat
Pagi
Disediakan Oleh:
CHOAH MONG WEI
KWEEK CHIAW HUEI
LOW YEE NING

Teknik
Kaunseli
ng

Teknik
Behavio
r
Influenc
e

Model
Psikodina
mik
Ekspresi
Seni

TEKNIK

KAUNSELING

Life
Space
Intervie
w
Teknik
Kaunseling

Terapi
Realiti

Life Space
Interview

* Dibuat berdasarkan pengalaman kanak-kanak.


* Dibuat oleh guru yang berpengaruhi ke atas
kehidupan kanak-kanak tersebut.
* Menstruktur insiden yang berlaku dalam
kehidupan kanak-kanak untuk membolehkan
dia
mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.
* Penemuramah bertindak sebagai pembimbing

Menurut Redl (1959)- Life space


interview terbahagi kepada dua
(dalam Walker dan Shea, 1988):

i.

Clinical exploitation of life event


Memerlukan pengalaman dan latihan.
Menggunakan insiden sebenar untuk
mengetahui ciri-ciri tingkah laku kanakkanak yang terbabit.
Cth: Ali sering mengelakkan diri kerana
menganggap dirinya disisihkan oleh kawankawan sekelasnya.
- Guru sebagai pembimbing akan membantu
Ali dengan menggalakkannya memberi
respon terhadap senyuman, lambaian
kawan-kawan sekelasnya.

ii.

Emotional First Aid on The Spot


Membantu kanak-kanak daripada sesuatu keadaan
untuk membolehkan sesuatu aktiviti diteruskan.
Contohnya pertengkaran dan pergaduhan.
Guru boleh membantu dari segi:
Mengurangkan tahap kehampaan kanak-kanak yang
terbabit.
Memberi sokongan moral ke atas kanak-kanak yang
sedang emosi.
Membantu kanak-kanak dalam mencari
penyelesaian untuk menghadapi masalah
kehidupan harian dan insiden yang melibatkan
emosi seperti pertengkaran dan pergaduhan.

Contohnya: Ali dan Azman bertengkar semasa


mendirikan khemah.
- Guru bertindak dengan menghentikan pertengkaran
itu dan membiarkan mereka menenangkan diri
sebelum memulakan sesi temuramah.
- Ali dan Azman menceritakan insiden yang berlaku.
- Mereka mendengar persepsi guru terhadap
kejadian itu dan seterusnya bersetuju untuk cuba
mendirikan khemah itu semula dengan pelan
tindakan yang spesifik.
- Khemah dapat didirikan dengan cepat.

Terapi Realiti

Dijalankan untuk membantu individu supaya dapat


berfungsi dengan normal dalam persekitaran.
Menurut Glasser (1965), manusia mempunyai dua
keperluan psikologikal asas (dalam Walker dan
Shea, 1988):
i. Menyayangi dan disayangi.
ii. Penghargaan diri dan dihargai orang lain.
. Untuk berasa menghargai diri dan dihargai orang
lain, seseorang individu mesti mengekalkan
tingkah laku yang diterima masyarakat.
. Kegagalan akan menyebabkan sakit mental.

Memerlukan bantuan daripada seseorang yang dia


ambil berat.
Objektif pakar terapi atau guru ialah mengajar
individu atau murid yang terbabit tentang tingkah
laku bertanggungjawab.
Glasser (1965)- belajar menjadi individu
bertanggungjawab tidak berlaku secara semulajadi.
Ia memerlukan penglibatan dengan tanggungjawab
tertentu dan perkara-perkara lain seperti kasih
sayang dan disiplin.
Majoriti individu belajar menjadi bertanggungjawab
daripada kasih sayang dan disiplin.
Contohnya: Ali seorang yang cerdik namum sering
gagal dalam subjek tertentu.

-Guru yang rapat dengan Ali menyedari hal itu telah


menjalankan terapi realiti dan mendapati Ali tidak akan
menumpukan perhatian dan tidak mahu belajar sekiranya
guru yang mengajar tidak disukainya.
-Melalui terapi, Ali menyedari tingkah lakunya hanya
akan merosakkan dirinya.
-Guru menyediakan pelan tindakan.
-Ali belajar untuk bertanggungjawab terhadap tingkah
lakunya.

-Setelah beberapa bulan, keputusan peperiksaannya


meningkat dengan mendadak.

EKSPRESI
SENI

Menggalakkan dan memberi peluang kepada


kanak-kanak untuk menunjukkan dan
meluahkan perasaan dan emosi melalui
aktiviti-aktiviti yang kreatif.
Cheney dan Morse (1972) merumuskan
bahawa ekspresi seni dapat membina
kebolehan ekspresi kanak-kanak.
- Ia memudahkan kanak-kanak meluahkan
perasaan dan emosi mereka dan bukannya
mengelak.
Ekspresi seni menyediakan ruang untuk
kanak-kanak meluahkan perasaan dan emosi
dengan cara yang betul.

Free
Play

Kaed
ah
Puppet
ry

Terapi
Seni

Free Play

Kanak-kanak dibiarkan bermain alat-alat


mainan di ruang yang disediakan dan
digalakkan memilih alat mainan mengikut
minat mereka.
Alat-alat mainan mestilah sesuatu yang boleh
memberi peluang kanak-kanak meluahkan
perasaan dan emosi mereka.
Alat-alat mainan bukan alat yang rumit.
Contoh alat-alat mainan- Patung manusia,
patung haiwan, tukul, pistol mainan, kereta
mainan dan sebagainya.

Contohnya: Azman seorang kanak-kanak


yang mengalami gangguan emosi. Dia
tidak dapat berinteraksi dengan guru dan
kawan-kawan sekelasnya. Sepanjang di
dalam kelas, Azman hanya duduk dan
mendiamkan diri.
- Guru memperkenalkan alat-alat
permainan kepada Azman dan memberi
panduan membuat aktiviti mudah.
-Guru memerhatikan Azman.
- Setelah beberapa bulan, Azman mula
bercakap dengan kawan-kawan dan guru.

Puppetry

Membantu kanak-kanak meluahkan perasaan


dan emosi bagi mereka yang sukar atau tidak
mahu berkomunikasi secara langsung
dengan orang lain.
DAlonzo (1974)- Boneka tangan yang
ringkas yang dibuat sendiri atau milik kanakkanak yang terbabit adalah amat berkesan
(dalam Walker dan Shea, 1988).
Pentas untuk boneka tangan boleh dibuat
sendiri oleh kanak-kanak dengan bantuan
guru. Contohnya menggunakan kotak kertas.

Terapi Seni

Willian dan Wood (1977)- Seni dapat memberi manfaat


kepada kanak-kanak dari segi komunikasi, sosialisasi,
kreativiti, ekspresi diri, mengenal diri dan manipulasi
persekitaran.
Kanak-kanak harus diberi peluang untuk
mengekspresikan diri mereka melalui seni terutamanya
seni lukisan dua dimensi. Contohnya melukis
menggunakan jari dengan mengunakan warna air dan
sebagainya.
Elemen penting ialah persepsi dan perasaan kanak-kanak.
Seni tiga dimensi juga boleh digunakan tetapi ianya terhad
disebabkan peralatannya. Contohnya menggunakan
plastesin.

TEKNIK BEHAVIOR
INFLUENCE

Boleh dilaksanakan semasa berlakunya


tingkah laku yang bermasalah sama ada
di dalam kelas, sekolah, taman
permainan dan sebagainya.

Planned
Ignoring

Signal
Interferen
ce

Jenaka

Tekni
k

Proximity
Control

Interest
Boosting

Planned
Ignoring

Kadangkala kanak-kanak melakukan tingkah


laku bermasalah untuk menarik perhatian
kawan-kawan sekelas, guru dan ibu bapa.
Contohnya menjatuhkan buku, bersiul-siul,
mengetuk pensil di atas meja dan sebagainya.
Cara- membiarkan, tidak menegur, tidak
memberi respon dan sebagainya.
Biasanya tingkah laku yang dibuat-buat untuk
menarik perhatian akan berkurangan dan
lenyap apabila tidak diambil peduli.

Signal
Interference

Bukan secara verbal


Contohnya- pandangan mata ke mata
(renungan), toe tapping dan
sebagainya.

Proximity
Control

Menggunakan orang-orang yang


berkuasa dan berpengaruh menakutkan
kanak-kanak.
Contohnya- Guru Besar, bapa, polis,
guru garang dan sebagainya.
Contohnya- Cikgu panggil polis.
Keputusannya tingkah laku yang
bermasalah seperti bising tidak
diteruskan.

Interest
Boosting

Semua orang akan bosan dengan tugastugas rutin dan sukar.


Guru yang mendapat tahu murid-murid mula
bosan dengan kerja yang diberi harus
berusaha untuk meningkatkan semula minat
mereka.
Boleh dilakukan dengan menawarkan
bantuan, bertanya tentang sejauh mana
tugas sudah disiapkan, membincangkan
tugasan tersebut dan sebagainya.

Jenaka

Dapat mengurangkan tekanan dan


ketegangan.
Dapat membuat murid berasa
tenang.
Namun harus diingat jenaka yang
dibuat tidak menyinggung perasaan
individu lain.

TERIMA
KASIH