Anda di halaman 1dari 9

KHALIFAH SEBAGAI

PEMIMPIN
Jeny eria (09120130040)
Susi susanti (09120130057)

Defenisi khalifah
Khalifahadalah gelar yang
diberikan untuk pemimpin umatIslam
setelah wafatnyaNabi Muhammad
SAW(570632). Khalifah juga sering
disebut sebagaiAmr alMu'minn"pemimpin orang yang beriman",
atau "pemimpin orang-orangmukmin",
yang kadang-kadang disingkat menjadi
"amir". berperan sebagai pemimpin ummat
baik urusan negara maupun urusan agam

pemimpin
Menurut pandangan Islam pemimpin itu
khalifah Allah di muka bumi. Siapa saja yang
ditakdirkan terpilih sebagai pemimpin orang
tersebut telah diangkat derajatnya oleh Allah SWT.
Umat yang dipimpinnya wajib mengikuti pemimpin
dan haram melawannya, kecuali si pemimpin itu
sudah menyimpang dari Syariat Islam.
Pemimpin yang menyimpang dengan Syariat
Islam umumnya akan jatuh tersungkur dengan
penuh kehinaan sejak zaman dahulu sampai
sekarang. Sejarah mencatat jatuhnya Yaziz bin
Muawiyah yang mati diinjak kuda. Yaziz bersalah
karena di zamannya ahlul bait (keluarga Nabi)
banyak yang terbunuh. Zaman modern, ada
Saddam Hussein, Muammar Qadafi.

Jabatan apa saja yang disandang


oleh seseorang termasuk ujian dari Allah.
Ada yang lulus dari ujian dan ada yang
gagal. Ukuran lulus dan gagal itu harus
diukur
dengan
manhaj
(sistem,
manajemen) Allah, bukan dengan manhaj
manusia. Kriteria lulus antara lain; Si
pemimpin itu memiliki sifat; beriman,
amanah, amar makruf, nahi mungkar,
adil, dan mencintai rakyat melebihi cinta
kepada dirinya sendiri.

Balasan pemimpin yang


buruk
Mengenai pemimpin yang jahat
Rasulullah SAW mengingatkan
mereka dalam hadis berikut: Jabatan
(kedudukan) pada permulaannya
nadamah (penyesalan), pada
pertengahannya gharamah
(kekesalan hati) dan pada akhirnya
azab (sengsara).(HR: Ahmad).

bila pemimpin itu zalim, menghukum


manusia dengan hukum taghut (selain
hukum Allah) mereka akan dilemparkan
dalam neraka yang lamanya 500 tahun
sebelum kafir masuk neraka. Mereka
disatukan dengan Firaun, Haman, Qarun,
Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang
ingkar terhadap Allah Azzwajalla. Hal-hal
seperti ini kurang disadari oleh pemimpin
dunia masa kini sehingga mereka
menghalalkan segala cara dalam
mempertahankan kekuasaannya.

Balasan pemimpin yang


baik
Pemimpin mulia ini termasuk khalifah
Rasulullah di muka bumi. Mereka mengikuti
jejak al-Khulafaur-Rasyidin yang adil dan
bijaksana. Mereka memimpin sesuai dengan
hukum Allah, bukan hukum bikinan manusia
yang lemah dan bertentangan dengan
agama. Manusia adalah makhluk Allah,
maka harus tunduk kepada hukum Allah.
Barang siapa tidak menghukum dengan
hukum Allah, mereka itu akan mendapat
azab dari Allah di akhirat kelak.

Dalam hadis disebutkan; Pemimpin


yang adil akan mendapat naungan di
saat tidak ada naungan lain kecuali
naungan Allah (HR: Bukhari Muslim).
Mereka 500 tahun lebih duluan masuk
surga ketimbang ulama yang takwa
tetapi
tidak
menjadi
pemimpin.
Pemimpin yang adil akan duduk satu
kamar dengan Nabi dalam surga kelak.

Kelompok 5
WASSALAMU ALAIKUM WR.WB

SEKIAN DAN TERIMAH KASIH