Anda di halaman 1dari 6

Larryson

Hanna
Farina

Pemilihan Media Pengajaran

Aspek yang perlu diberi penekanan dalam


membuat pemilihan

Menepati kurikulum
Maklumat tepat, terkini
Bahasa jelas, tepat
menarik, mencetus motivasi murid

Melibatkan murid
Bebas dari berat sebelah
Mempunyai buku panduan yang
lengkap
Kualiti yang baik dari segi teknikal

Prinsip pemilihan media


Tidak ada satu media yang paling unggul untuk
semua tujuan.
Haruslah memudahkan pelajar
Penggunaan pelbagai media dalam satu kegiatan
pembelajaran bukan hanya sekadar selingan/pengisi
waktu atau hiburan, tapi mempunyai tujuan
Pemilihan media perlu mempunyai objektif
(didasarkan pada tujuan pembelajaran)

Penggunaan
beberapa
media
sekaligus
membingungkan pelajar. Penggunaan multimedia
bererti menggunakan media yang banyak sekaligus,
media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan
yang lain untuk tujuan yang lain pula

akan
tidak
tetapi
media

Sekian Terima kasih

Anda mungkin juga menyukai