Anda di halaman 1dari 75

Pengantar

Pengurusan
PMN 1013

PELAJARAN 1

PENGURUSAN DAN
PERSEKITARAN

KANDUNGAN
1. Konsep organisasi dan pengurusan
2. Kepentingan pengurusan
3. Jenis dan kemahiran pengurus
4. Aktiviti dalam proses pengurusan

Organisasi

Organisasi
Penggabungan

antara manusia yg berada dlm


susunan yg sistematik bagi tujuan utk mencapai
sesuatu tujuan digunapakai utk semua jenis
organisasi dari yg berteraskan untung hinggalah
yg tidak berteraskan keuntungan

Organisasi

4 elemen organisasi
entiti

sosial atau struktur


mempunyai sempadan
dijalankan oleh seorang individu atau kumpulan
secara teratur dan berterusan
objektif dan matlamat

Ciri-ciri asas organisasi

EXHIBIT 1.1
6

Pengurusan

Definasi
Proses,

suatu disiplin, manusia, dan suatu


kerjaya (Ivancevich et al. 1997)
Pengurus Individu yg melaksanakan kerja
melalui org lain

Pengurusan

Pengurusan Sebagai Suatu Proses


Pengurusan Sebagai Suatu Disiplin
Pengurusan Sebagai Manusia
Pengurusan Sebagai Suatu Kerjaya

Aktiviti Pengurus

merancang, mengorganisasi, mempengaruhi


dan mengawal
mempengaruhi dan meneliti
penghubung
penjana dan pemangkin
mempunyai kuasa
menyelaras

Jenis pekerjaan pengurus

EXHIBIT 1.2
10

Dimensi menegak

Pengurus Lini/bawahan (First-line managers)


Individu

yg bert/jawab mengarah aktiviti-aktiviti kerja


harian kpd pekerja operatif

Pengurus pertengahan (Middle managers)


Individu

yg berada di antara pengurus bawahan &


pengurus atasan

Pengurus atasan (Top managers)


Individu

yg bert/jawab utk membuat keputusan berkaitan


halatuju organisasi dan mewujudkan polisi-polisi yg dapat
mengawal selia semua ahli-ahli dlm organisasi
11

Dimensi Mendatar.

Pengurus Fungsional : bidang pengkhususan dan


aktiviti tertentu dalam organisasi.
Pengiklanan, jualan, kewangan dan akaun.

Pengurus Besar : Keseluruhan organisasi dan


jabatan-jabatan dibawahnya yang berbagai-bagai.
Pengurus bahagian, Pengurus cawangan etc.

Pengurus Projek : Kemahiran yang tinggi dalam


menyelaras sesuatu projek.

12

Apa itu pengurusan?

Pengurusan
Proses

utk menyelesaikan kerja-kerja dgn


cekap (efisyen) dan berkesan (efektif) melalui
dan dgn org lain
Proses berterusan
Tertumpu kepad pencapaian matlamat
Melalui kerjasama dgn sumber organisasi
Dgn cekap & berkesan

13

Kecekapan

Melaksanakan kerja dgn betul yakni menggunakan


sedikit input bagi menghasilkan banyak output
cuba meminimakan kos.

Keberkesanan

Bermaksud melaksanakan kerja yg betul yakni


mencapai matlamat yg ditetapkan

14

Kecekapan & Keberkesanan

EXHIBIT 1.3
15

Aktiviti-aktiviti proses pengurusan

EXHIBIT 1.4
16

Proses Pengurusan

Perancangan (planning)
Melibatkan

perletakan matlamat, menerangkan


strategi-strategi dan membangunkan plan-plan
utk menyelaraskan aktiviti kerja

Penyelarasan (Organizing)
Melibatkan

usaha menentukan apakah tugas yg


patut dilaksanakan, siapa yg patut
laksanakannya, bagaimana ia perlu dikumpulkan,
siapa yg melapor kpd siapa dan di mana
keputusan patut dibuat.

17

Proses Pengurusan

Kepimpinan (leading)
Melibatkan

usaha memotivasikan pekerja,


mengarah aktiviti-aktiviti, memilih saluran
komunikasi yg paling berkesan dan
menyelesaikan konflik

Kawalan (controlling)
Proses

memantau prestasi, membandingkan


prestasi dgn matlamat dan membetulkan
sebarang penyimpangan yg berlaku

18

Kepentingan Pengurusan

Perlu mencapai matlamat & objektif.


Pengurusan adalah terdiri dari pengurus
dalam di semua peringkat hierarki.
Pengurusan merupakan jentera yang
menggerakkan sesebuah organisasi ke arah
kejayaan atau kegagalan.
Sejarah membuktikan tiada organisasi yang
berjaya kecuali wujudnya hierarki pengurusan
yang cekap.

19

Jenis dan Kemahiran Pengurus


KUALITI PENGURUS YANG BERJAYA

Hala tuju yang jelas. Membentuk matlamat yang jelas dan


sekata kepada kakitangan;
Menggalakkan komunikasi terbuka. Interaksi dua hala;
Pengurusan open minded sedia terima teguran.
Tunjuk ajar dan sokongan kepada pekerja;
Pengiktirafan Objektif. Penghargaan dan ganjaran bukannya
kritikan;
Kawalan berterusan. Kawalan menjamin kerja mencapai objektif;
Pemilihan pekerja yang betul sebagai staf organisasi;
Implikasi kewangan terhadap keputusan;
Inovasi dan pembaharuan;
Keputusan yang jelas kepada subordinat. Maklumat sesuatu
tugas yang jelas dan tepat;
Integriti yang tinggi secara konsisten. Tonjolkan penampilan
yang dihormati.
20

Kemahiran

Kemahiran Teknikal : Kemahiran guna pengetahuan,


alat, sumber yang khusus

Kemahiran Analitikal : Kenal pasti faktor utama,


bagaimana faktor ini berkait. Kemahiran untuk
menggunakan pendekatan atau teknik dalam
menyelesaikan masalah

Kemahiran Konseptual : Keupayaan melihat


organasasi sebagai satu keseluruhan yang berkaitan
antara satu sama lain. Antara jabatan dan unit

Kemahiran membuat keputusan.

Kemahiran manusia : Berinteraksi, memimpin


21

PERANAN PENGURUSAN

Peranan pengurus adalah berbeza berdasarkan saiz organisasi.

Peranan Antara Perorangan


Peranan Tunggak : Kedudukan formal / simbolik sebagai seorang
pengurus;
Peranan Pemimpim : Mengarah, menyelaras, bina hubungan
Peranan Pegawai Perhubungan : Antara individu dalaman dan luar
organisasi

Peranan Maklumat
Peranan Pemantau
Peranan Penyebar
Peranan Jurucakap

Peranan Membuat Keputusan


Peranan Usahawan : Perbaiki unit dibawahnya
Peranan Pengaman Kekacauan
Peranan Pengagih Sumber
Peranan Perunding
22

BAB 2
PERKEMBANGAN SEJARAH
PENGURUSAN

23

Pendekatan klasikal
Pendekatan tingkah laku
Pendekatan sains pengurusan
Pendekatan kontingensi
Pendekatan sistem

24

Konsep Pendekatan Klasikal

Berikutan perkembangan revolusi industri pd ptghan


k-19
Masalah utama pengurus usaha utk meningkatkan
kecekapan dan produktiviti
Pendekatan yg memberi perhatian kpd KECEKAPAN
ORGANISASI DGN TUJUAN MENINGKATKAN
PENGELUARAN DAN KEJAYAAN ORGANISAsi
Mencari cara + kaedah sesuai utk mengurus kerja &
orgz

25

Pendekatan Pengurusan Saintifik


1.Pendekatan Pengurusan Saintifik :
menekankan kajian saintifik ke atas kaedah
pekerja untuk meningkatkan produktiviti
individu pekerja
fokus pengurusan kerja
2.Teori organisasi klasikal
Fokus pengurusan organisasi
26

Pengurusan Saintifik dan Teori Organisasi Klasikal


FEDERICK W.TAYLOR : dikenali sebagai Bapa Pengurusan
Saintifik. Kaji pergerakan pekerja lebur besi .

Menilai tugas dengan mengkajinya secara saintifik setiap


bahagian tugas tersebut;
Memilih pekerja yang mempunyai keupayaan sebenar;
Berikan pekerja latihan dan insentif untuk melaksanakan kerja
dengan kaedah kerja yang tepat;
Prinsip saintifik untuk merancang kaedah kerja dan keselesaan
melakukan kerja
FRANK & LILIAN GILBRETH : Kaji bagaimana pekerja susun
bata menggunakan alat rekod pergerakan therbligs. Hasilnya
daripada 8 dapat jadi 5 pergerakan.
HENRY L.GANTT
1. Tugas perlu dijadualkan
2. Ganjaran terhadap inovasi

27

TEORI ORGANISASI SOSIAL

Henry Fayol: pelopor & penyumbang pendekatan teori


organisasi klasikal paling terkemuka.
Orang pertama mensistematikkan pengurusan. Beliau telah
mengenal pasti fungsian utama pengurusan.

Fungsi utama pengurusan iaitu perancangan,


pengorganisasian, pengarahan, penyelarasan dan pengawalan

14 Prinsip umum Pengurusan

Pembahagian kerja
Autoriti dan tanggungjawab : hak untuk memberi arahan
Disiplin : Pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan organisasi
Keselarasan arahan : seharusnya arahan dari satu pihak sahaja
Keselarasan arah tuju : objektif yang satu

28

Sambungan

Chester I.Barnard : Kepimpinan merupakan tugas paling utama


dan penting bagi semua pengurus. Setelah penetapan
matlamat dan pengumpulan sumber, pengurus perlu
menjalankan tugas memimpin sebagai menandakan
penerimaan terhadap autoriti mereka.

Max Weber : bagi Weber, birokrasi adalah rasional. Organisasi


secara idealnya cekap iaitu yang berasaskan prinsip-prinsip
logik.

Organisasi perlu mempunyai 5 ciri-ciri birokratik :


Hieraki autoriti yang jelas : Struktur organisasi
Peraturan & prosedur yang formal : ikut prosedur
Pembahagian buruh yang jelas
Impersonaliti (hubungan bukan peribadi)
Kerjaya berasaskan merit

29

Sumbangan dan Had Pendekatan Klasikal

Teori klasikal telah mengenalpasti pengurusan sebagai elemen


penting dalam masyarakat terancang dan menjadi begitu penting
dalam dunia yang global.

Pendekatan klasikal telah mengenal pasti fungsi utama


pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, pengarahan,
penyelarasan dan pengawalan.

Bagaimanapun fungsi pengurusan bergantung kepada keupayaan


dan kemahiran seseorang pengurus. Pendekatan klasikal juga
telah memberi sumbangan kepada teknik-teknik pengurusan
seperti analisis pergerakan dan masa, kemudahan kerja, sistem
upah, jadual pengeluaran, pengujian personel dan belanjawan.

Kritikan terhadap pendekatan klasik : pendekatannya terlalu


ringkas yang agak tidak sesuai untuk organisasi yang sentiasa
berubah dan belum stabil.

Pandangan klasik cenderung untuk lebih bersikap mekanistik.


Beranggapan manusia ibarat gerigi dalam mesin, menyebabkan

30

Pendekatan Tingkah Laku

Pengurus perlu faham tentang


manusia, iaitu pekerja & berusaha
menyesuaikan organisasi dengan
manusia kejayaan akan diperolehi

Dibahagi 2:
Pendekatan

sains tingkah laku


Perdekatan pergerakan hubungan
manusia
31

Pendekatan sains tingkah laku

Elton Mayo dan kesan Hawthorne Kajian dilakukan di


Hawthorne Works of The Western Electric Company
oleh Elton Mayo dan rakannya dari Harvard University.

Kajian bermula dengan penyiasatan untuk melihat


kesan cahaya dalam mempengaruhi produktiviti
pekerja.

Kajian ini membuktikan pentingnya sentuhan


kemanusiaan ke atas pekerja.

32

Pendekatan Pergerakan Hubungan


Manusia

Berdasarkan kajian yang dijalankan Mayo, terbukti


sentuhan kemanusiaan /interaksi itu penting dalam
mewujudkan produktiviti yang tinggi.
Di samping bijak menguruskan mesin, pengurus
perlu bijak menguruskan manusia bagi
memperkukuhkan kejayaan organisasi.
Kajian Mayo ini telah membuktikan kepentingan
pergerakan hubungan manusia dan sosiologi industri

33

Hugo Munsterberg & Aplikasi Psikologi


Industri
Munsterberg merasakan sains dapat menyumbang
kepada industri dalam 3 cara :

Kaji tugas dan tentukan pekerja yang mana paling


sesuai dengan tugas berkenaan
Kenalpasti suasana pysikologi bagaimana pekerja
dapat melakukan kerja dengan baik
Bangunkan strategi yang dapat mempengaruhi
pekerja

34

PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN

Pendekatan ini memberi penekanan terhadap penggunaan teknik


kuantitatif (matematik/pengiraan) dalam pengurusan seperti statistik,
simulasi computer.
Penyelesaian masalah secara teknikal dan bukan kepada tingkah
laku manusia.
Pendekatan kuantitatif (matematik / pengiraan) ini bermula dalam
perang dunia kedua apabila British kekurangan pesawat perang
dalam melawan Jerman yang lebih banyak pesawat ditempat yang
berasingan dalam waktu yang sama.
British guna kaedah pengiraan untuk agih-agih pesawat perang
Amerika turut guna kaedah yang sama apabila sertai perang dalam
tahun 1941.
Bila tamat perang, pegawai tentera Amerika (WHIZ KIDS) gunakan
teknik ini dalam menyelesaikan masalah Ford Motor.
Robert McNamara jadi presiden Ford, kemudiannya S.U kementerian
pertahanan USA sebelum dilantik sebagai Pengerusi World Bank
Charles Thornton : bangunkan syarikat Litton

35

PENDEKATAN PENGURUSAN KONTIGENSI

Mencadangkan supaya pendekatan yang


dibuat oleh pengurus disesuaikan dengan
individu dalam situasi persekitaran

36

PENDEKATAN SISTEM PENGURUSAN

Sistem Tertutup : Sedikit atau tiada


interaksi dengan persekitaran

Sistem Terbuka : Berterusan interaksi


dengan persekitaran

37

Douglas McGregor : Teori X & Y

X (Negatif), Y (Positif)
Pengurus perlu mahir dalam menyesuaikan diri dengan
kedua-dua jenis pekerja

William Ouchi : Teori Z

Gabungan pengurusan Amerika dan Jepun.


Pekerjaan jangka panjang, lambat naik pangkat,
kawalan tidak formal, tumpuan kepada kakitangan dan
keluarga.
38

Last bab 2

Michael Porter : Kelebihan Persaingan

Kepimpinan kos
Perbezaan
Kos Fokus
Perbezaan terfokus

39

BAB KETIGA

TANGGUNGJAWAB SOSIAL
KORPORAT DAN ETIKA
PERNIAGAAN

40

Konsep Asas dan Bidang Tanggungjawab Sosial

Tanggungjawab sosial : tanggungjawab pengurus


untuk mengambil tindakan yang dapat memberikan
manafaat kepada kepentingan masyarakat dan juga
organisasi.
Dalam organisasi moden penekanan tanggungjawab
sosial dan etika perniagaan adalah perlu.
Masyarakat sentiasa mengharapkan sesebuah
organisasi melaksanakan aktiviti tanggungjawab
sosial.
Orgz wujud + berjaya dengan sokongan masyarakat

41

Perbezaan Pandangan

Menyokong
Perniagaan

adalah sebahagian dari

masyarakat
Keuntungan yg diperolehi adalah drpd usaha
memenuhi kehendak masyarakat balas jasa
Boleh meningkatkan keuntungan

42

Menentang
Boleh

menimbulkan konflik kepentingan


(keuntungan kpd pemegang saham)

43

Responsif sosial yang perlu dilaksanakan oleh


sesebuah organisasi

Pengurus Obstructionist : x
tanggungjawab sosial
Pengurus Defensive : minima
Pengurus Accommodative : melebihi
kehendak apabila diminta
Pengurus Proactive : melebihi kehendak &
x perlu minta

44

Pelaksanaan Tanggungjawab
Sosial

Berdasarkan peruntukan Undang2


(minima).
Alam

sekitar - JAS
Pembayaran gaji/upah
Keadilan dalam peluang pekerjaan
Jaminan keselamatan jln raya
Pencemaran udara
45

TS secara sukarela
Memerlukan penilaian ke atas hasil dlm
tempoh jgka pnjg
Memaklumkan kpd semua ahli organisasi
utk dptkan sokongan dan sentiasa
konsisten

46

Menetukan kewujudan
tindakbalas sosial
Pd asasnya pihak Pengurusan
mempunyai kewajipan TS kpd
stakeholder.
Stakeholder pihak yg secara langsung/
tidak langsung menerima kesan daripada
keputusan orgz

47

stakeholders

Owner meningkatkan nilai orgz


Pembekal deal fairly
Bank repay debt
Kerajaan mematuhi undang2
Pekerja menyediakan persekitaran kerja yg
selamat
Pelanggan menghasilkan produk yg selamat
Masyarakat mengelakkan amalan perniagaan
yang memudaratkan
48

Bidang pengukuran tanggungjawab sosial

Bidang ekonomi : Barangan / perkhidmatan yang


dikehendaki manusia, pekerjaan kepada masyarakat,
bayar upah dan pastikan keselamatan pekerja.

Bidang kualiti kehidupan : Usaha peningkatan taraf


hidup, kekal alam sekitar

Bidang pelaburan sosial : Melabur wang atau sumber


manusia untuk menyelesaikan masalah sosial
masyarakat (tajaan etc).

Bidang penyelesai masalah : Kajian jangka panjang


masalah sosial

49

ETika

Etika : Standard betul atau salah yang mempengaruhi gelagat

Dilema Etika : Sama ada teruskan atau tidak tindakan tidak beretika yang
mendatangkan keuntungan kepada anda atau organisasi anda

Gelagat Etika : Gelagat yang diterima sebagai betul atau salah berdasarkan
standard
Satu sistem peraturan yang menentukan peraturan nilai.

Etika digunakan sebagai panduan utama dalam menilai dan melaksanakan


keputusan peniagaan oleh hampir keseluruhan masyarakat dunia.

50

Kod Etika

Kenyataan formal yang bertindak sebagai


suatu panduan bagi membuat keputusan
atau tindakan dalam sesebuah organisasi.

Kod etika : konflik kepentingan, persaingan,


pengasingan maklumat, pemberian hadiah &
bonus, sumbangan politik & perniagaan

Panduan kepada semua pihak dalam


menjalankan tugas

51

BAB KEEMPAT

PENGURUSAN DALAM ARENA GLOBAL

52

Cabaran globalisasi

Firma perlu bersaing di peringkat global


Perlu produk yg berkualiti, harga kompetitif
Produk yg memberi kepuasan maksima kpd
pelanggan
Produk yg berdaya saing akan meningkatkan
status bangsa + negara

53

Prinsip asas pengurusan antarabangsa

Aktiviti perniagaan yang melangkaui atau


memintas sempadan nasional

Ringkasnya, perniagaan antarabangsa ialah


firma yang menjalankan aktiviti sama ada
eksport atau import

Berkembang sejak perang dunia kedua

54

Kategori organisasi yang terlibat dalam arena


antarabangsa

Organisasi Domestik : Operasi dalam negara tertentu.


Tempatan
In-put asing atau out-put asing
Kecil

Organisasi antarabangsa : Bertapak disebuah negara urusniaga


beberapa negara
In-put luar / dalam ; out-put luar

Organisasi Multinasional : Operasi lebih daripada satu negara


dan berurusan dengan beberapa negara
Organisasi Transnasional : Perbadanan global. Dunia sebagai
pasaran tunggal.
55

Konsep etika dalam pengurusan arena antarabangsa

Walaupun beroperasi dalam kerangka


antarabangsa, namun firma ini perlu
menjaga kepentingan sosial tempatan

56

Aspek kompleksiti dalam pengurusan perbadanan multinasional

i. Kedaulatan nasional yang berbeza


ii. Ekonomi yang berlainan
iii. Sistem nilai yang berbeza
iv. Revolusi perindustrian pada masa
berbeza
v. Jarak geografi yang luas
vi. Pasaran nasional yang berbeza saiz
penduduk dan kawasannya

57

Risiko pengurusan perniagaan antarabangsa


Keuntungan tinggi + risiko tinggi
Cabaran utama firma antarabangsa
Budaya yang berbeza
Teknologi berbeza
Politik dan undang-undang berbeza
58

Tenaga kerja perbadanan multinasional dan proses penyesuaian


dalam pengurusan antarabangsa

Kakitangan bangsa, bahasa, adat, teknologi berbeza

Ahli-ahli syarikat antarabangsa (multinasional)


Ekspatriat : ahli organisasi tinggal & kerja dalam negara & tidak
mempunyai kerakyatan

Warganegara : rakyat negara organisasi beroperasi

Warganegara negara ketiga : ahli organisasi rakyat sebuah


negara & bekerja untuk ibu pejabat multinasional di negara lain

59

Pekerja

Kebiasaannya warganegara :
Kos rendah
Tidak perlu pindah
Tidak perlu orientasi budaya, undangundang tempatan

60

Cabaran (ekspatriat + warganegara ketiga)

Penyesuaian budaya baru


Repatriasi : Kembali ke negara asal

61

Perancangan, pengorganasasian,pengaruh dan


kawalan

Bina dan kukuhkan kuasa jual di negara


asing
Bina loji baru, sama ada pembelian atau
pembinaan baru
Biayai perluasan operasi dan aktiviti
antarabangsa
Tentukan negara penyertaan untuk
perluasan pasaran

62

Komponen rancangan pengurusan antarabangsa

Multinasional-berbeza
Import & eksport
Persetujuan perlesenan
Pelaburan langsung
Usahasama

63

Struktur organisasi antarabangsa dan asas pemilihan pengurus

Pemilihan pengurus
Sikap Etnosentrik : negara asal lebih baik
Sikap Polisentrik : negara asing lebih baik
Sikap Geosentrik : penggabungan asal dan asing
Struktur utama : fungsi perniagaan, produk
syarikat, pewilayahan, pelanggan, proses
pembuatan
64

Pengaruh / kepimpinan dalam syarikat multinasional

Pengetahuan bahasa
Fahami sikap rakyat
Motivasi
Pengawalan / masalah pengawalan

Perbezaan watawang
Unit organisasi yang terpisah dengan
sempadan geografi
65

Konsep pengurusan perbandingan

Jepun
Pekerja seumur hidup
Tinggi status pekerja : kafe sama semua status
Pekerja dihargai : rumah, perkahwinan
Rumusan : amalan Jepun mungkin baik dalam
menjaga pekerja, tetapi perubahan generasi
menuntut kepada perubahan sistem.

66

BAB 5
OBJEKTIF
ORGANISASI

67

1. definisi objektif
Target / sasaran organisasi dlm jangka masa
pendek
Kepentingan:

Panduan

buat keputusan
Panduan bagi kecekapan organisasi
Panduan bagi mencapai konsistensi dlm
organisasi
Panduan menilai prestasi
68

2. jenis-jenis objektif

Objektif orgz: sasaran orgz secara keseluruhan,


merangkumi perbagai bidang & dibentuk utk
membantu orgz mencapai objektifnya
Cth: meningkatkan kapasiti pengeluaran 10000
unit sebulan
Objektif individu : sasaran setiap individu dlm orgz.
Gaji tinggi, perkembangn diri, penghargaan dr
teman.
Objektif individu mesti menyumbang kpd
pencapaian objektif orgz

69

Bidang penting dlm objektif

Kedudukan pasaran
Inovasi komitmen dlm membentuk
kaedah operasi baru
Produktiviti
Sumber
Keuntungan
Sikap & prestasi pekerja
Pembangunan dan prestasi pengurusan
Tanggungjawab sosial
70

4. Langkah utk membentuk objektif


yg berjaya.

Kaji corak pengurusan dlm persekitaran orgz


Perubahan

cita rasa pelanggan beri impak


terhadap jualan syarikat
Perubahan undang2 buruh kesan kpd struktur
tenaga dlm sykt
Kejatuhan ekonomi kesan kpd untung

71

Membentuk himpunan objektif


Hasil

analisis persekitaran digunakan utk


membentuk objektif orgz

Pesaing telah tingkatkan kualiti produk


Pesaing dpt syer pasaran lebih besar
Objektif: tingkatkan kualiti produk utk bersaing

72

Membentuk hierarki
objektif
Objektif

perlu
dipecahkan kpd
sub-objektif

73

Objektif operasional vs
non-operational

Non-Operational:
Meningkatkan

kualiti produk
Meningkatkan komunikasi
Meningkatkan tanggungjawab sosial

Operational
Mengurangkan

jumlah barangan yang dipulangkan


semula oleh pelanggan sebanyak 1%
Adakan mesyuarat mingguan dan buletin dalaman setiap
bulan
Derma RM10,000 setahun
74

MBO

Satu sistem yg mana pekerja dan


penyelianya bersama-sama menentukan
objektif prestasi, perkembangan
pencapaian objektif disemak secara
berkala dan ganjaran diberikan
berdasarkan perkembangan tersebut

Ciri:

Objektif dipersetujui bersama oleh individu dan


pengurus
Menghubungkaitkan objektif prestasi individu dan
unit di semua tahap dgn objektif keseluruhan
organisasi.
Penilaian prestasi secara berkala secara bersama
Ganjaran kpd individu berdasarkan pencapai
matlamat.

75