Anda di halaman 1dari 23

KALKULATOR

bahan bantu belajar berasaskan


teknologi yang boleh menarik dan
memotivasikan pelajar.
penggunaan kalkulator memberi
peluang kepada pelajar membuat
penerokaan dan mengaplikasikannya
secara lebih mendalam tentang
konsep dan kemahiran matematik
untuk topik-topik yang berkaitan.

KALKULATOR
Alat ini membantu mempermudahkan
jalan kerja serta menjalankan pengiraan
dengan cekap dan tepat. Justeru, murid
;akan lebih bermotivasi menyelesaikan
masalah dan dapat memupuk
pemahaman konsep matematik di
samping menyemak semula jawapan
dengan baik.

Kepentingan Kalkulator
memberi motivasi terhadap pembelajaran
matematik
membantu menyelesaian masalah dengan
lebih mudah dan berkesan
membantu menyelesaikan masalah untuk
soalan yang lebih mencabar
memberi peluang dan membuat
penerokaan yang lebih mendalam tentang
topik-topik yang berkaitan

Kepentingan Kalkulator
membolehkan murid mensintesis jawapan
melalui ramalan berdasarkan pola-pola
yang diperhatikan
menguasai nilai nombor sama ada besar
atau kecil
merasa yakin bahawa kalkulator dapat
membantu memperbaiki kebolehan untuk
menyelesaikan masalah matematik
mereka.

Kepentingan Kalkulator
membina keyakinan diri terhadap
matematik dan mempunyai sikap yang
lebih positif terhadap dirinya dalam
menyelesaikan masalah yang lebih
kompleks.
membina sikap yang positif dalam
matematik. Murid akan merasa seronok
dengan matematik seeing the beauty and
enjoying the fun of mathematics.

Kepentingan Kalkulator
akses kendiri dan murid berdikari.
mengukuhkan kemahiran jangkaan dan
menganggar
menyemak jawapan tanpa perlu bantuan
guru.

ABAKUS

ABAKUS

Jari hantu menaik dan menurunkan


manik atas
Jari telunjuk menurunkan manik bawah
menjauhi palang pemisah
Ibu jari menaikkan manik bawah
mendekati palang pemisah

Perwakilan Nombor

Perwakilan Nombor

Nilai Tempat

Nilai Tempat

Nilai Tempat

Nilai Tempat

Nilai Tempat

Nilai Tempat

5370

Kebaikan penggunaan abakus


Meningkatkan penumpuan murid kerana
semua deria utama digunakan apabila
mengendalikan abakus
Kedua-dua otak kanan dan kiri aktif
apabila menggunakan abakus
Membina kemahiran mengira dengan
pantas dan mengelakkan daripada
melakukan kesilapan.

Anda mungkin juga menyukai