Anda di halaman 1dari 17

CABARAN & HALA TUJU

PENTADBIRAN &
PENGURUSAN PENDIDIKAN
KHAS
Joey Yap Sook Mun

KONSEP
Cabaran
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,
cabaran didefinisikan sebagai hasil yang
mencabar kemampuan & ketabahan
seseorang dalam pekerjaan.

Hala Tuju
Penetapan matlamat dan sasaran yang
hendak dicapai dalam sesuatu organisasi.

CABARAN PENDIDIKAN
KHAS
Sosial &
Persekitar
an
Individu &
keluarga

Personal &
Kepakaran
Cabaran
Pendidika
n Khas

INDIVIDU DAN KELUARGA


Individu

Keluarga

Perbezaan individu

Penglibatan ibubapa
yang minima

Mendapatkan
kepercayaan anak-anak
khas

Kurang kesedaran
tentang kepentingan
pendidikan

Pelbagai kerenah dan


gaya murid

Berasa rendah diri &


malu
Mengharapkan sesuatu
yang mustahil dalam
masa yang singkat
Terlalu bergantung
kepada pihak sekolah
dan guru

SOSIAL DAN PERSEKITARAN


Membetul tanggapan
mengenali pendidikan
khas

Memandang
pendidikan khas
tidak menyumbang
kepada
kecemerlangan &
pembangunan
sekolah

Sosial &
Persekitara
n
Penerimaan
pentadbiran sekolah &
membuka ruang untuk
murid khas

Sukar menerap
nilai-nilai simpati
& empati

PERSONEL & KEPAKARAN


Personel seorang guru yang mempunyai nilai-nilai etika
& kredibiliti
Mengetahui & meneliti pendekatan yang bersesuaian
yang dibawa oleh setiap murid pendidikan khas, bakat
serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran.
Membuat perancangan mengurus bagi menentukan
keperluan dalam sesuatu organisasi bilangan guru
Kewibawaan dan kebolehan guru PK sering
dipertikaikan
Memupuk hubungan baik dengan dalam satu organisasi
Melahirkan personel yang mempunyai kepakaran dan
kualiti kerja yang seimbang dengan penampilan
peribadi

CABARAN PENDIDIKAN
KHAS
Matlamat &
Objektif
Perubahan
yang ingin
dicapai

Strategi
Perlaksanaa
n

Cabaran
Pendidik
an Khas

Matlamat & Objektif Perubahan


yang ingin dicapai
Matlamat :
Menyediakan perkembangan optimium kanak-kanak dengan
keperluan-keprluan pendidikan khas agar dapat berfungsi
sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan ,
boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh
menyedari potensi diri sendiri dan boleh menyesuaikan diri
dalam masyarakat.

Objektif
Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk pelajar
dengan keperluan khas.
Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap
pelajar dengan keperluan khas.
Meyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang
mencukupi dan terkini.
Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi an terlatih dalam
bidang pendidikan khas.

Strategi Perlaksanaan
Menyediakan persekitaran yang
terbuka (persekitaran hidup
sebenar).
Menormalisasikan murid khas.
Memantapkan kurikulum
Pendidikan Khas
Menyediakan lebih banyak
tenaga kerja yang terlatih
Kemudahan perubatan &
penyelidikan

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS

Luar
Negar
a
Perkembang
an
Pendidikan
Khas

Dala
m
Negar
a

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS


LUAR NEGARA
Mula mendapat tempat di Amerika apabila Public Law 1975
diperkenalkan.
Public Law 92-142 (USA) menyatakan undang-undang
mengenai hak kanak-kanak khas untuk menerima pendidikan
dan sekiranya ibu bapa gagal dan ingkar maka tindakan
undang-undang boleh dikenakan ke atas mereka.
Undang-undang ini telah menekankan 6 prinsip :
penyisihan sifar
penilaian tanpa diskriminasi
program pendidikan individu
pesekitaran tidak terhad
proses hak
penglibatan ibu bapa

Sebelum laporan Warnock 1978 dikemukakan konsep


pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas adalah
berasaskan kepada pengasingan iaitu kanak-kanak
berkeperluan khas belajar di sekolah khas, yang menyekat
dan menghalang mereka daripada bergaul dengan kanakkanak biasa.

Manakala Akta kanak-kanak 1989(Childrens Act, 1989)


memperkukuhkan perlaksanaan pendidikan khas melalui
dua perubahan yang ditekankan.
1. Amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak
berkeperluan khas yang sebelum ini dilakukan oleh hanya
ahli perubatan dipinda kepada konsep koloboratif iaitu
diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat
dalam pendidikan khas mengikut kepakaran dan
keperluan.
2.

Konsep pengasingan tempat belajar kanak-kanak


berkeperluan khas diganti dengan konsep integrasi atau
inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS


DALAM NEGARA
Akta Pelajaran1961
Akta Pendidikan 1996
Peraturan-peraturan pendidikan (Pendidikan
Khas) 1997
Sejarah Perkembangan Program Masalah
Pembelajaran Di Dalam Negara Pendidikan Khas
Bermasalah Pembelajaran diwujudkan
berdasarkan kepada keputusan perbincangan
Jawatankuasa Advokasi Persatuan Kanak-kanak
Terencat Akal Selangor dan Wilayah Persekutuan
pada 3 Oktober1987.

Akta pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan Akta


Pendidikan 1996. Satu bab khusus mengenai Pendidikan khas
telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan
bahawa:
40. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di
sekolah khas
yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b)atau
mana-mana
sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh
menteri sesuai
manfaat
41.1 tertakluk kepada sub seksyen (2) dan(3) menteri boleh
melalui
peraturan-perturan menetapkan:
Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai
dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas
Kurikulum yang hendak digunakan berhubung dengan
pendidikan khas
Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan
kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam kategori

Seksyen 40 dan seksyen 41 dalam akta 1996 dilihat oleh


pelbagai pihak sebagai era baru dalam dunia pendidikan
khas kerana Menteri Pelajaran di kehendaki membukakelas
jika ada permintaan daripada masyarakat. Akta ini juga
memperuntukan kuasa kepada menteri untuk menentukan
tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk
keperluan pendidikan khas. Amalan pada masa ini kanakkanak bekeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga
umur 19 tahun.
Pendidikan
Inklusif

IMPLIKASI
Wujud Jabatan
Pendidikan Khas

Pembentukan
Kurikulum
Fleksibel

Peluang Kerjaya &


Pendidikan

TARIKH-TARIK PENTING
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
KHAS

PENDIDIKAN KHAS
MASALAH
PEMBELAJARAN DI
MALAYSIA TELAH
MENCAPAI TAHAP
ANTARABANGSA.
BAHASKAN