Anda di halaman 1dari 11

FAKTOR-FAKTOR

TERCETUSNYA
PERANG CANDU
1839-1842

PENDAHULUAN
Perang Candu Pertama juga dikenali sebagai
Peperangan Inggeris-China Pertama.
Peperangan ini tercetus ekoran daripada
pertembungan antara dua kebudayaan yang
bertentangan. Pertembungan budaya ini boleh
dilihat dari aspek konsep perdagangan yang
bertentangan, sekatan kerajaan China
terhadap perdagangan asing, pertentangan
konsep undang-undang, kemasukan candu dan
tindakan Lin TsuHse. Peperangan ini
menandakan dinasti Manchu telah mengalami
kemerosotan dan menyebabkan kuasa-kuasa
Barat mula bertapak di negara China

PERTENTANGAN
KONSEP UNDANGUNDANG
Konsep undang-undang yang bertentangan juga merupakan
faktor yang menyebabkan tercetus perang antara China dengan
Inggeris

Prinsip keadilan China seseorang yang dituduh melakukan


jenayah dianggap bersalah sehinggalah kebenaran dapat dibuktikan
Prinsip keadilan Barat seseorang yang dituduh melakukan
kesalahan dianggap tidak bersalah sehinggalah kesalahan dapat
dibuktikan dengan jelas
Falsafah undang2 China hukuman adalah tanggungjawab
berkumpulan
Falsafah undang2 Barat hukuman adalah tanggungjawab
individu

Pertentangan dalam konsep undang-undang China dan Barat


menyebabkan hubungan antara China dengan Inggeris menjadi
bertambah buruk

SEKATAN TERHADAP
PERDAGANGAN ASING
Pedagang Barat khususnya
British tidak berpuas hati
dengan dasar tutup pintu
yang diamalkan oleh China
Pemerintah China
mengenakan pelbagai
peraturan ke atas pedagang
Barat
Antara peraturan tersebut
ialah:

Pedagang Barat hanya boleh


berdagang di Canton
Pedagang hanya boleh berurus
niaga dengan pedagang China
yang dikenali sebagai Co-hong
Mereka tidak dibenarkan
membawa wanita @ keluarga dan
dilarang berkahwin dengan
wanita tempatan
Kapal perang & senjata dari Barat
tidak dibenarkan masuk
Pedagang Barat hanya dibenarkan
menggunakan wang emas & perak
sahaja

KONSEP
PERDAGANGAN YANG
BERTENTANGAN
Kerajaan China tidak berminat untuk mengadakan hubungan
perdagangan dengan negara-negara Barat kerana :
o Negara China mampu memenuhi keperluannya
o Sumber ekonomi utamanya berasaskan pertanian
Masyarakat China menganggap aktiviti perdagangan sebagai
kegiatan yang hina
Masyarakat Barat pula berpegang kepada dasar perdagangan
bebas
Negara-negara Barat berlumba-lumba untuk mendapatkan
pasaran dan bahan mentah untuk kilang-kilang yang muncul
ekoran Revolusi Perindustrian

KEMASUKAN CANDU
Orang inggeris membawa masuk bekalan candu ke
negara china
Orang inggeris menjual candu bagi mengimbangkan
perdagangan teh dengan negara china
1821-1839, jumlah candu yang diimport telah meningkat
daripada 4244 buah peti kepada 40 200 buah peti
Perkembangan ini telah mengakibatkan imbangan
perdagangan yang tidak menguntungkan negara china
Pengimportan candu menyebabkan pengaliran keluar
wang perak yang telah menjejaskan ekonomi negara
china
Kerajaan china menentang pengimportan candu kerana
menjejaskan kesihatan dan menimbulkan masalah sosial
dalam kalangan penduduk negara china

TINDAKAN LIN TSU HSE


1839, Maharaja China telah melantik Lin tsu hse sebagai
pesuruhjaya imperial untuk menghapuskan perdagangan candu
18 mac 1839, Lin tsu hse telah mengeluarkan titah perintah
meminta orang asing supaya :
o Menyerahkan semua candu kepada kerajaan China
o Memberi akuan untuk tidak membawa masuk candu ke negara
China
Kapten Charles Elliot hanya menyerahkan 20 283 buah peti candu
kepada kerajaan china untuk dimusnahkan
Inggeris enggan memberi surat akuan untuk tidak membawa
masuk ke negara china
Perkembangan ini telah menyebabkan Kapten Charles Elliot
bertindak menyerang Chuenpi pada bulan November 1839

DASAR TUTUP PINTU TAMAT

Perjanjian nanking menyebabkan dasar tutup pintu yang


diamalkan oleh china tamat.
Sebaliknya, china terpaksa buka pintu kepada kuasa-kuasa barat
yang ingin menjalankan aktiviti perdagangan dengan bebas tanpa
sekatan.
Kerajaan china juga menjalinkan hubungan politik, ekonomi , dan
undang-undang dengan kuasa-kuasa barat berdasarkan prinsip
sama taraf.

*ekonomi
MONOPOLI CO-HONG
DIMANSUHKAN

Kerajaan china bertindak memansuhkan monopoli perdagangan


oleh co-hong.
Perkembangan ini menyebabkan pedagang-pedagang asing dapat
menjalankan perdagangan dengan bebas.

PENGHAPUSAN AMALAN
KOWTOW

Selepas perjanjian nanking ditandatangani , amalan kowtow


ditamatkan.
Orang barat tidak perlu menyembah maharaja china dengan cara
kowtow.

KESIMPULAN
Pertembungan budaya
bertentangan memang merupakan
faktor utama yang menyebabkan
tercetus Perang Candu 1839-1842.
Perang ini menyebabkan kuasakuasa Barat mula bertapak dan
meluaskan pengaruh di China.
Perang ini juga telah menjejaskan
maruah dan kedaulatan China
keranan telah dipaksa
menandatangani perjanjian dengan
kuasa-kuasa Barat

Anda mungkin juga menyukai