Anda di halaman 1dari 9

Bab 1: Pengenalan

Kepada Penyelidikan

Tujuan Bab
Untuk memahami Persoalan-persoalan berikut:
Apakah Scientific Inquiry?

ciri-cirinya, andaian-andaiannya, tujuan dan ciri


teori saintifik dalam sains perlakuan

Apakah

penyelidikan pendidikan?

Sifatnya,
Kegiatan-kegiatan yang terlibat,
Pengelasan
Peranan Teori

Scientific Inquiry
Sumber Pengetahuan
Pengalaman,
Autoriti,
Penghujahan Deduktif,
Penghujahan Induktif, dan
Pendekatan Saintifik

Sifat Sains
Sains

diperihalkan sebagai kaedah inquiry


yang membolehkan penyelidik mengkaji
fenomenon yang diminati.
Aspek-aspek pendekatan sians

Andaian yang dibuat


Sikap yang diharapkan dari seorang saintis, dan
Perumusan teori sains

Andaian Sains
Universal

Determinism semua yang berlaku


ada penyebabnya (faktor anteseden).
Pengetahuan yang boleh dipercayai akhirnya
hanya boleh ditemui melalui pemerhatian
yang langsung dan objektif (pemerhatian
empirik)

Sikap yang dijangkakan


Sikap

skeptik terhadap data sains


Objektif
Kenyataan dan bukan nilai
Kenyataan terpencil dielakkan

Teori Saintifik

Pengintegrasian kenyataan dalam suatu sistem


supaya semua kenyataan terpencil memberi
sesuatu makna.
Tujuan Teori

Organisasi dapatan empirik dan menjelaskan fenomenon


Meramal fenomenon
Merangsang penyelidikan baru

Kriterium untuk Teori

Menjelaskan mengapa dan bagaimana,


Konsisten dengan pemerhatian
Pengesahan
Perangsang kepada penemuan baru

Had Pendekatan Saintifik bagi


Sains Sosial
Kekompleksan

Fenomenon
Kerumitan pemerhatian
Kesukaran replikasi
Interaksi Subjek dan Pemerhati
Kesukaran Kawalan
Masalah Pengukuran

Penyelidikan Pendidikan
Pendekatan

saintifik ke atas kajian berkaitan


masalah pendidikan.
Cara kita mendapatkan maklumat yang
dipercayai dan berguna tentang proses
pendidikan