Anda di halaman 1dari 12

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kelompok 3
XII MIPA 1

Nama Anggota
Danita Kusumawati ( 06 )
Fajriah Etti A (09)
Galuh Candraning Hapsari (10)
Kalingga Wena F.P ( 15 )
Putri Dwi F. ( 25 )
Rizky Septiawan (30)

Iman kepada hari akhir


Iman secara istilah syari adalah
keyakinan dalam hati, perkataan
dalam lisan, amal dengan anggota
badan bertambah dengan melakukan
ketaatan
dan
berkurang
dengan
maksiat. Dan hari akhir adalah
kehidupan yang kekal setelah dunia
berakhir.

Iman kepadahari akhir adalah meyakini


adanya kehidupan yang kekal abadi setelah
hancurnya alam semesta

Kemudian, Sesungguhnya kamu sekalian akan


dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat. (QS. AlMukminun 23 : 16)
dan manusia akan mendapat balasan yang
seadil-adilnya tentang amal yang telah dilakukan
sewaktu di dunia.

percaya kepada hari kiamat akan dapat


meyakinkan bagaimana kejadian yang terakhir
bagi segenap makhluk yang pernah ada. keadaan
pada hari kiamat itupenuhbahaya dan
kesengsaraan yang mengerikan, kecuali bagi
orang yang beriman.
Iman dan amal saleh itulah penyebab utama
bagi keselamatan orang dari bahaya-bahaya yang
dahsyat pada hari kiamat dan dari siksa neraka.

Nama lain hari akhir

Yaumul Qiyamah Yaumul Bast

Yaumul Fashl

Yaumul Nadamah

Yaumul Khulud

Yaumul Waid

Yaumul JamI

Yaumut Talaq

Yaumut Tahad

Yaumut Thagobun

Yaumul Hasroh

Yaumul Jazza

Yaumul Muhasabah

Yaumul Rajifah

YaumunYafirrul Mar-uYaumut Thammah

Yaumul Khizyi

Yaumus Shaiqah Yaumuz Zilzalah

Yaumul Waqiah

Yaumud Diin
Yaumul Ghasyiyah

Yaumul Haqqah

Yaumal la Yanfau
Yaumul Asir
Yaumul Qariah

Tanda-tanda hari akhir


Tanda-tanda hari akhir diterangkan
oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syibah, Muslim
dan Turmudz.
Ada berbagai tanda (hingga 100) yang
terdapat dalam Sunnah dan Al-Quran
mengenai kedatangan akhir zaman.Para
Ulama membagi kiamat menjadi dua
macam, yaitu kiamat sugra dan kiamat
kubra.

Tanda-tanda kiamat kecil

Ilmu agama dianggap tidak penting

Perzinaan
terjadi
dimana-mana,
memperoleh ijin dari penguasa

Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki


dengan perbandingan 50:1

Ada dua golongan besar yangsalingmembunuh


tetapi sama-sama dirinya memperjuangkan Islam

Lahirnya Dajjal (tukang dusta) yang mengaku


dirinya utusan Allah swt dan banyak berbohong
serta menipu.

karena

Tanda-tanda kiamat besar :

Matahari terbitdari barat

Rusaknya Kabah dengan sendirinya

Lenyapnya Al- Quran

Imam Mahdi akan muncul kembali dan menyampaikan


khutbahnya di Kaabah dan akan mengumpulkan pasukan
dengan 313 jenderal dan ribuan pengikut untuk
mengalahkan Dajjal

Imam Mahdi akan mendirikan kembali Islam yang sejati


dan dunia akan menemukan perdamaian dan ketenangan.

Imam Mahdi akan berkuasa untuk suatu masa.

Hikmah beriman kepada hari


akhir

Cinta dan semangat dalam melaksanakan ketaatan

Menjadikan hidup lebih optimis.

Menumbuhkan sifat ikhlas beramal.

Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.

Selalu berbuat baik dan benar

Memiliki kesabaran dalam kebenaran dan ketika


tertimpa musibah.

Wassalamualaikum Wr.
Wb.

Beri Nilai