Anda di halaman 1dari 11

HBEC 1103

Pengenalan Pendidikan
Awal Kanak-Kanak
Disediakan Oleh:
Mohd Mohshen Bin Jaamat

TOPIK 6

Memerhati dan Menilai Kanak2

Penilaian
Penilaian = proses mengumpul maklumat tentang;

Perkembangan
Pembelajaran
Kesihatan
Tingkahlaku
Perkembangan akademik
Keperluan khas dan
Pencapaian kanak2.

Kepentingan Penilaian
Membantu guru merancang P&P.
Membantu ibubapa mengetahui perkembangan .
Memudahkan komunikasi ibubapa-guru.
Membolehkan guru menggunakan kaedah

pengajaran yang paling efektif.


Membuat penilaian terhadap kurikulum.
Mengenalpasti ketidakupayaan (OKU) atau masalah
pembelajaran dalam kalangan kanak2 untuk:

Merancang Rancangan Pendidikan Individu (RPI).


Menyediakan persekitaran sekolah yang sesuai utk OKU.
Membantu keluarga menyediakan pendidikan sokongan.

Penilaian Formal
Menggunakan ujian yang standard.
Tempoh masa yang ditetapkan.
Mempunyai prosedur pemarkahan (skema jawapan).
Garispanduan pelaksanaan.
Markah individu dibandingkan dengan markah

kumpulan normatif (perbandingan/normal curve).


Kategori penilaian formal:

Ujian Pencapaian
Ujian Kesediaan
Ujian saringan (LINUS)
Ujian Kemampuan Intelek (IQ)
Ujian Diagnosis mengenalpasti sesuatu tanda atau gejala spt OKU.

Penilaian Tidak Formal


Berdasarkan pemerhatian terhadap setiap individu.
Tiada tempoh masa tertentu yang ditetapkan

(tempoh masa berdasarkan aktiviti).


Tempoh masa penilaian yang berterusan.
Penilaian berterusan terhadap prestasi, proses
pembelajaran dan produk yang dihasilkan kanak2.
Konteks penilaian yang pelbagai dan luas.

Pemerhatian
Adalah tindakan yang terancang dan sistematik utk

menilai kanak2 dalam sesuatu aktiviti, program atau


situasi.
Kunci untuk memahami kanak2.
Alat untuk mendapatkan maklumat tentang
perkembangan mereka.
Sebahagian dari sistem penilaian dan perancangan
P&P.
Kemahiran penting untuk dikuasai pendidik.
Memerhati tentangg tindakan kanak2, gerak badan,
tingkahlaku, interaksi, soal jawab bg setiap individu.

Tujuan Pemerhatian
Mengenalpasti perkembangan dan pencapaian.
Memudahkan guru membuat keputusan.
Mendiagnosis masalah pengajaran dan

pembelajaran.
Membantu perancangan /penggubalan kurikulum.
Menyediakan asas/data untuk dilaporkan kepada
semua pihak (ibubapa, pentadbiran dll.)
Membantu kanak2 menilai pencapaian masing2.

Langkah2 Membuat Pemerhatian


1. Merancang pemerhatian

Rancang siapa, apa, di mana dan bagaimana pemerhatian akan dibuat.

2. Mengendalikan pemerhatian

Ambil nota, guna senarai semak, membuat lakaran, merakanm suara


atau video.

3. Menafsir data

Membuat kesimpulan terhadap pemerhatian dan merancang tindakan


susulan yang perlu diambil.

4. Melaksanakan perancangan

Melaksanakan tindakan susulan yang telah dirancang.

Memaklumkan Penilaian Kepada Ibubapa


Berlaku jujur dan realistik.
Berkomunikasi dengan cara yang boleh difahami

ibubapa.
Berkongsi atau tunjukkan sampel hasil kerja kanak2.
Berikan ibubapa idea dan maklumat yang boleh

membantu mereka menyokong pendidikan kanak2.

Isu2 Dalam Penilaian


Risiko menilai kanak2

Kanak2 terlalu muda dan tidak bersedia untuk di uji.


Mudah keliru dengan soalan penilaian mungkin salah.
Label mendatangkan kesan negatif kepada kanak2.

Salahguna data ujian

Tidak patut digunakan untuk membuktikan kualiti sistem


pendidikan.
Data dipolitikkan untuk meraih sokongan pengundi.
Guru gunakan data untuk meraih keuntungan peribadi.
Sekolah gunakan data untuk menyaring murid yang tidak
diingini.