Anda di halaman 1dari 11

HBEC 1103

Pengenalan Pendidikan
Awal Kanak-Kanak
Disediakan Oleh:
Mohd Mohshen Bin Jaamat

TOPIK 10

Penglibatan Ibubapa, Keluarga


dan Masyarakat

Kepentingan
Membina esteem-diri kanak2, mengurangkan

masalah disiplin dan meningkatkan akademik.


Guru perlu menghargai dan bersikap terbuka
dengan penglibatan ibubapa.
Kebaikan penglibatan ibubapa dalam pendidikan:

Memupuk esteem-diri kanak2.


Meningkatkan pencapaian akademik.
Mengeratkan hubungan ibubapa-anak.
Membina sikap positif ibubapa terhadap sekolah.

Manfaat kepada murid


Sikap positif terhadap sekolah.
Pencapaian yang baik dalam pelajaran.
Kerja rumah yang lebih baik dan berkualiti.
Menyempurnakan kerja rumah pada hujung minggu.
Mendapati banyak persamaan di antara keluarga dan

sekolah.

Manfaat kepada ibubapa dan masyarakat


Memperoleh idea untuk membantu anak2.
Memahami sistem dan program pendidikan.
Lebih bersikap menolong dan menyokong.
Lebih yakin untuk membantu anak2.
Pandangan yang lebih baik terhadap guru.

Manfaat kepada guru dan sekolah


Moral guru dipertingkatkan.
Lebih penghargaan dari ibubapa.
Guru menilai ibubapa sebagai lebih banyak

membantu.
Pencapaian murid meningkat.
Ibubapa menyokong sekolah dalam isu2 berbangkit.

Perubahan dalam keluarga


Tekanan hidup merubah struktur keluarga dan

ekonomi.
Keluarga nuklear tidak mendapat sokongan dari
keluarga kembangan.
Kebergantungan kepada orang luar untuk mengasuh
dan mendidik anak.
Penceraian dan masalah rumahtangga.
Membawa kepada tekanan terhadap kanak2 dan
peningkatan gejala sosial.

Halangan Penglibatan Ibubapa & Keluarga


Masa.
Rasa tidak memahami sistem pendidikan.
Ibubapa tidak merasa kepentingan untuk terlibat.
Perbezaan bahasa dan budaya (luar negara).
Kurang prihatin terhadap anak2.
Masalah pengangkutan.
Setiap halangan perlu diatasi bersama2 melalui

kesedaran dan perbincangan bagi manfaat semua


pihak.

Jenis2 penglibatan ibubapa


Ibubapa sebagai pendidik pertama di rumah.
Ibubapa sebagai rakan kongsi sekolah.
Ibubapa sebagai pembela semua kanak2 dan belia

dalam masyarakat pemimpin masyarakat.

Ruang penglibatan ibubapa


Melibatkan diri dalam membuat keputusan

mengenai program2 di sekolah.


Penglibatan dalam pengajaran dalam bilik darjah
tuisyen, kelas tambahan, motivasi dll.
Merancang dan melibatkan diri dalam aktiviti orang
dewasa.
Sebagai pendidik yang utama memantau
pembelajaran anak2 di rumah dan sekolah.

Kategori penglibatan ibubapa


Komunikasi rumah-sekolah

Bertukar2 maklumat dengan guru dan pihak sekolah.

Ibubapa sebagai penyokong

Mencari dana, melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

Ibubapa sebagai pelajar

Belajar ttg sistem sekolah, kemahiran keibubapaan.

Ibubapa sebagai guru

Mendidik anak di rumah.

Ibubapa sebagai penasihat

Terlibat dalam organisasi sekolah (PIBG).