Anda di halaman 1dari 6

SITI AWATIF BINTI AZIZAN

R FATIN WARDAH BINTI AHMAD ZAMAKHSHA


ANIS HAZIRAH ZAKARIA

Pengajaran Blended (juga dikenali sebagai kursus hibrid atau


bercampur-mod ) adalah kelas di mana sebahagian pengajaran
tradisional iaitu muka-ke-muka digabungkan dengan pembelajaran
dalam talian berasaskan web
Menurut Semler (2005)Blended learning combines the best aspects of online
learning, structured face-to-face activities, and real world practice. Online learning
systems, classroom training, and on-the-job experience have major drawbacks by
themselves. The blended learning approach uses the strengths of each to counter
the others weaknesses.

Blended learning ialah pembelajaran yang disokong oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara
mengajar dan gaya pembelajaran yang berbeza serta dijumpai pada komunikasi terbuka antara seluruh
bahagian yang terlibat dengan pelatihan. Kebaikan daripada penggunaan blended learning sebagai sebuah
kombinasi pengajaran langsung (face-to-face) dan pengajaran online,dan juga sebagai elemen dari interaksi
sosial iaitu:
Adanya interaksi
antara pengajar dan
pelajar

Pengajaran boleh
secaraon lineataupun
tatap muka langsung

Blended Learning =
combining
instructional
methods

Blended Learning =
combining instructional
modalities (or delivery
media)

Pada akhirnya, model pembelajaran ini bertujuan untuk mencapai keefektifan pembelajaran, pembelajaran
online dan face to face terhadap ESP (English for Specific Purposes), memberikan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

Pembelajaran modelblendeddengan blog


berasaskan video merupakan sebuah pendekatan
yang efektif bagi pelajar belajar bahasa Inggeris
Pelajar juga diajari cara
menggunakansoftwaremultimedia komputer dan
aplikasi blog melalui pembelajaran kooperatif;
Pelajar dapat melihat dan memperbaiki
kelemahannya dan belajar dari kemampuan orang
lain dengan melihat video di blog secara cepat

IMPLIKASI MODEL BLENDED


DALAM PDP