Anda di halaman 1dari 14

PENGURUSAN

KESIHATAN,KESELAMATAN DAN
MAKANAN DI PRASEKOLAH

PENGURUSAN KESIHATAN
Mengikut

WHO kesihatan
didefinisikan sebagai satu keadaan
yang sempurna dari segi fizikal
mental /emosi, rohani dan sosial.
Kesihatan juga merupakan satu proses
dinamik yang sentiasa berubah serta
boleh diperoleh melalui pemupukan
ilmu pengetahuan, sikap, amalan yang
seimbang dan berterusan.

SAMBUNGAN KONSEP.
Mengikut

Hugh Hawes et.all, kesihatan


merupakan keadaan kesejahteraan
fizikal, mental dan sosial bukan hanya
sekadar bebas dari penyakit sahaja.
Sekiranya salah satu daripada unsurunsur yang disebutkan mengalami
gangguan bermakna individu tersebut
tidak sihat.

PENJAGAAN KESIHATAN KANAK-KANAK


Mengawal

vector dan agen yang


menyebabkan penyakit.
Menyediakan air yang mencukupi
Mewujudkan persekitaran kerja yang sihat.
Mengawal pencemaran.
Memastikan persekitaran prasekolah yang
sihat,selesa dan selamat.
Memastikan sanitasi makanan dan
minuman yang baik.

KESELAMATAN DI PRASEKOLAH
Konsep

keselamatan
merujuk
kepada
langkah-langkah yang dilaksanakan oleh
individu atau kumpulan untuk mengelakkan
kemudaratan seperti kemalangan, kematian
atau kecederaan.
Tanpa perlindungan keselamatan, individu
akan berasa takut, bimbang atau mudah
terdedah
kepada
sesuatu
yang
memudaratkannya sama ada secara sedar
atau tidak.

SAMBUNGAN.
Tanpa keselamatan yang terjamin, pendidikan
tidak dijalankan secara berkesan kerana dihantui
oleh kebimbangan dan takut yang tidak menentu.
Oleh itu satu sistem perlindungan yang adil
hendaklah diberikan kepada kanak-kanak supaya
dapat memenuhi tuntutan keperluan
ketenteraman, kedamaian, perlindungan, bebas
dari resah, bebas dari ketakutan di mana
semuanya merupakan aspek keselamatan.
Ketiadaan keselamatan ini akan menimbulkan
satu keadaan yang membahayakan kepada
kanak-kanak.

PRINSIP KESELAMATAN KANAK-KANAK

Bahan Permainan besar dan berbucu bulat.


Soket elektrik tidak dapat dijangkau oleh kanakkanak.
Pastikan lantai kelas tidak licin.
Ruang dapur adalah tempat larangan dan bukan
laluan bagi kanak-kanak.
Di ruang luar kelas, longkang perlu bertutup, alat
permainan perlu dipastikan keselamatannya.
Kawasan perlu berpagar.

SAMBUNGAN

Latihan kecemasan perlu dibuat sekurangkurangnya 2 kali setahun. Contohnya latihan


kebakaran yang mana prosedur-prosedur tertentu
perlu diikuti :
a ) Pastikan satu kawasan lapang yang agak jauh
di luar bangunan untuk kanak-kanak berkumpul.
b) Sediakan pelan arah laluan ke tempat tersebut.
c) Kanak-kanak dilatih mengikut laluan dan
bergerak secara tenang jika berlaku
kecemasan.
d) Sediakan pelan arah laluan ke tempat tersebut.

PERTOLONGAN CEMAS

Pertolongan cemas merupakan rawatan awal untuk


mereka yang cedera atau sakit. Ia merupakan khidmat
penjagaan yang diberikan oleh seseorang yang
mengambil berat terhadap keselamatan mangsa yang
malang apabila berlaku sesuatu kemalangan atau
kecederaan.
Pertolongan cemas memiliki batasannya yang
tersendiri, kerana bukan semua penyelamat merupakan
ahli paramedik atau pun doktor, namun begitu ia
merupakan satu elemen yang penting dan amat
diperlukan di dalam sistem perubatan yang menyeluruh.

PRINSIP-PRINSIP PERTOLONGAN
CEMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menyelamatkan nyawa mangsa


Mengelakkan komplikasi atau keadaan
Jangan panik dan perlu bertenang.
Lakukan perkara yang sepatutnya dilakukan
mengikut tertibnya dengan logik.
Jangan cuba untuk menjadi wira. Hubungi
atau dapatkan bantuan secepat mungkin.
Jika kita mengesyaki ada bahagian anggota
yang patah, jangan gerakkan mangsa tersebut.

PENGURUSAN MAKANAN

Konsep

Makanan dan
Pemakanan

Makanan adalah sesuatu yang secara fizikalnya


boleh dikenali sama ada daripada segi warna,
bentuk, tekstur, bau dan rasa.
Pemakanan ialah sains berkenaan zat-zat atau
khasiat atau nutrien-nutrien dalam makanan.
Biasanya status kesihatan seseorang akan
menentukan keperluan pemakanannya.

KONSEP MAKANAN DAN PEMAKANAN


DALAM PENDIDIKAN DI PRASEKOLAH

Meningkatkan kesihatan kanak-kanak.


Membina kelaziman dan minat kanakkanak supaya makan makanan
berkhasiat.
Meningkatkan proses perkembangan
dan pertumbuhan yang positif.
Memelihara adab sopan dan peraturan
makan.

SAMBUNGAN
Berpeluang

memperoleh bimbangan ilmu


pengetahuan tentang pemakanan, vitamin
dan nilai-nilai positif di dalam membina
gaya hidup yang sihat.
Kanak-kanak diterapkan rasa bersyukur
dengan rezeki yang diberi.
Memantapkan daya ketahanan kanakkanak dari segi fizikal, emosi atau rohani.