Anda di halaman 1dari 7

PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN


LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PENGANTAR KOMUNIKASI
(SCCA 1013)
BAB SEMBILAN (9)

TEKNOLOGI KOMUNIKASI

6.
7.
8.
9.

1930-an, teknologi televisyen diperkenalkan.


1940-an, televisyen menjadi alat hiburan.
1950-an, transistor diperkenalkan, saiz
komputer telah diperkecilkan.
1971, sistem satelit antarabangsa INTELSAT
dilancarkan menjadikan komunikasi dapat
dilakukan dalam masa yang lebih singkat.
Melalui inovasi penciptaan teknolog menjadi
lebih kreatif dan lebih banyak fungsinya.

TAKRIFAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI


Perkataan teknologi berasal daripada perkataan Latin
texere yang bermaksud membentuk atau menubuhkan
yang juga bermaksud sebagai cara, peralatan, bahan
atau perisian untuk melakukan, membuat atau
membina sesuatu.
Rogers (1986) mentakrifkan teknologi komunikasi
sebagai alat perkakasan, struktur organisasi dan nilainilai sosial yang dialami oleh individu semasa
mengumpul, memproses dan bertukar-tukar informasi
dengan individu yang lain.
Musa (2002) pula teknologi maklumat sebenarnya
adalah kaedah, peralatan dan perisian yang digunakan
dalam kegiatan menjana, mengumpul, memproses,
mengurus, menyebar dan menyimpan maklumat.

CIRI-CIRI TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Lima (5) ciri teknologi komunikasi ialah :


Khalayak,
Masa,
Paparan dan penyebaran,
Jarak, dan
Penyimpanan.
Latihan :
Cuba anda kenal pasti ciri-ciri teknologi
komunikasi pada peralatan yang selalu anda
gunakan.

PERANAN DAN KEPENTINGAN


TEKNOLOGI KOMUNIKASI

7.

Bidang Pendidikan,
Bidang Ekonomi,
Peranan Teknologi Komunikasi dalam Merapatkan
Jurang Digital
Bidang Ketenteraan,
Bidang Perhubungan Sosial,
Bidang Penyiaran, dan
Bidang Percetakan dan Penerbitan.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Latihan :
Bagaimana teknologi komunikasi
mempengaruhi bidang penyiaran
televisyen di Malaysia?#