Anda di halaman 1dari 9

PULAU-PULAU

PELANCONGAN DI
MALAYSIA

PULAU-PULAU PELANCONGAN DI
MALAYSIA
Pulau adalah destinasi percutian yang semakin
diminati para pelancong dalam dan luar negara

Pulau yang cantik

PULAU-PULAU PELANCONGAN DI
MALAYSIA
Antara tarikan pulau ialah
Pantai yang cantik lagi indah
Aktiviti menyelam (scuba diving)

PULAU-PULAU PELANCONGAN DI
MALAYSIA

Aktiviti pantai seperti mandi dan sukan pantai

Memancing

STATISTIK KEDATANGAN PELANCONG KE


PULAU LANGKAWI
Tahun

Jumlah pelancongan (juta)

2005

1.84

2006

1.81

2007

2.11

2008

2.3

2009

2.38

2010

2.45
Sumber : statistik Lembaga Pembangunan
Langkawi

STATISTIK KEDATANGAN PELANCONG KE


PULAU LANGKAWI
3
2.5
2
1.5

Series 1

1
0.5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : statistik Lembaga Pembangunan


Langkawi

SOALAN 1

Pulau Langkawi
merupakan destinasi
percutian yang semakin
diminati para pelancong
dalam dan luar negara.
A. BETUL
B. SALAH

JAWAPAN ANDA BETUL!

JAWAPAN ANDA
SALAH!

Beri Nilai