Anda di halaman 1dari 14

Bahan Arkeologi dan monumen

Sebagai sumber pengajaran &


Pembelajaran Sejarah

Arkeologi

Arkeologi lahir dan berkembang di Barat. Kata

Arkeologi berasal dari bahasa Yunani iaitu :


Archaeos = purbakala dan Logos = ilmu
Sebagai ilmu yang mempelajari ruangan masa
lampau melalui peninggalan-peninggalan budaya
yang tersisa sampai kini.
Antara ada ilmu yang mempelajari kehidupan

masa lampau melalui benda-benda artifak. Dari


hasil penelitian para ahli arkeologi maka ditafsir
kehidupan masyarakat prasejarah

Monumen
Dari segi Sejarah bangunan dan monumen ialah

bangunan peninggalan sejarah


Dapat berfungsi sebagai bukti kepada sesuatu era

atau peristiwa bersejarah


Contoh peninggalan penjajah baik rumah besar,
jambatan, menara jam, kota dapat mengimbas
kembali detik-detik sejarah negara

Kota Belanda
Monumen di Lembah
Bujang

Istana Seri Menanti

Artifak dan Fosil

Artifak dan fosil ditemui melalui proses cari gali di tapak-tapak

Arkeologi
Contoh Tapak Arkeologi Sungai Batu
Peralatan pemburuan, peralatan pertanian,peralatan perdagangan,

upacara agama dan peralatan yang digunakan dalam kehidupan


seharian
Artifak dan fosil yang dikaji dan diproses ditempatkan di Muzium,

Galeri sejarah, Arkib dan tapak arkelogi

Sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran


Tayangan
Video
Cetakan
Gambar/
Buku teks

Dokumentari
Arkeologi
Majalah &
Akhbar
Lawatan

Power
point

Kepentingan Bahan Arkeologi


Bahan Arkeologi dapat menjelaskan atau

mengambarkan peradaban manusia masa silam


kepada generasi baru
Generasi baru dapat meneroka atau mencari

alasan mengapa sesuatu peradaban itu


dimulakan di sesuatu tempat. Misalnya di tepi
sungai
Menghubungkaitkan kehidupan masyarakat

masa silam dan kini.

Menjadi bukti kepada kebenaran fakta sejarah.

Secara langsung murid-murid dapat menghayati


apa yang dibelajar dalam buku sejarah
Mengenali asal usul sesuatu keturunan dan bangsa
Mengetahui dan mengenal pasti peristiwa dan

perkembangan serta kemajuan yang dicapai pada


sesuatu zaman
Menjadikan fakta-fakta dan peristiwa sejarah lebih

konkrit dan nyata

Sumber PdP

Bahan Arkeologi dan monumen penting supaya para

pelajar dapat mengetahui latar belakang penubuhan


sesebuah negara
Bersemangat untuk apa yang diterajui oleh

masyarakat pada masa silam demi pembangunan


negara
Berasa bangga terhadap bangsa dan negara
Bahan arkeologi akan memberikan pelbagai

informasi sejarah misalnya kronologi masa sesuatu


pemerintahan, tamadun dan kebudayaan

Untuk melangkah maju ke depan generasi baru

perlu tahu apa yang berlaku pada masa silam


Artifak dan monumen melambang nilai-nilai

sejarah. Mewujudkan kesedaran terhadap budaya


bangsa sendiri
Artifak dapat mengisahkan sebab akibat dan

kesan terhadap sesuatu tamadun, bangsa dan


negara
Pelajar turut dapat pengetahuan tentang

bagaimana artifak dan fosil diselidiki untuk


menilai kesahihan bukti

Apabila mengkaji artifak dan monumen

memproleh pengalaman belajar secara langsung


dan berinteraksi dengan peninggalan sejarah
Pelajar akan mengambil iktibar dan menghargai

peninggalan sejarah
Memupuk semangat inkuiri dan latihan untuk

penyelidikan
Mendapat semangat untuk meneroka sejarah

futuristik

Mempelajari melalui lawatan

Terdapat dalam kurikulum Sejarah perbincangan

dan penerangan mengenai peninggalan sejarah.


Contohnya mengenai kepercayaan agama seperti
Hindu Buddha, Islam, Kristian dan Animisme
Melalui lawatan ke tempat bersejarah seperti itu

menjadi bukti bahawa masyarakat pada masa silam


mempunyai kepercayaan agama
Contoh masjid kapitan di pulau Pinang yang dibawa
oleh pedagang India Muslim
Murid dapat melihat pelbagai artifak fosil berkaitan
sejarah yang sebahagian besarnya dalam kurikulum

Tempat sumber sejarah akan melegakan emosi

mereka bahawa pembelajaran sejarah adalah


terbukti benar
Pelajar bersemangat apabila melihat wajah

pahlawan dan tokoh-tokoh negara yang banyak


memberi sumbangan kepada bangsa dan negara
Perjuangan yang ada kaitan dengan keluarga,

keturunan, bangsa atau agama menetapkan hala


tuju peradaban bangsa dan negara