Anda di halaman 1dari 12

APLIKASI TEORI KOGNITIF

DALAM PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Ahmad Fahmi
Afiq Ang
Mohd Syarul
Safwan

Pendekatan Pengembangan
Pendekatan Pencegahan
Pendekatan Pemulihan
Pendekatan Krisis
Limitasi Teori

PENDEKATAN
PENGEMBANGAN
Pendekatan pemberian layanan bimbingan dan
kaunseling yang menekankan pada identifikasi
pengetahuan,
ketrampilan,
sikap,
dan
pengalaman yang diperlukan klien agar berhasil
dalam akademik, kerjaya, dan kehidupan peribadisosial.
Kaunselor
dengan
pengenalan
pendekatan
perkembangan
akan
merancang
program
bimbingan dan kaunseling yang sesuai dengan
tahap perkembangan klien sehingga klien
memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan
pengalaman yang diperlukan dalam hidupnya

Merujuk Burne (1977),


Interogasi
Membuat penerokaan secara terperinci;
Menggunakan kaedah menyoal dengan soalan
terbuka.
Spesifikasi
Mengenalpasti tahap pemikiran;
Mendorong keberkesanan komunikasi kaunselor
dan klien;
Membantu kaunselor mengembangkan tahap
kefahaman klien.

PENDEKATAN
PENCEGAHAN
Pendekatan pencegahan adalah
bimbingan yang diarahkan untuk
menjangka
masalah-masalah
umum yang bakal dihadapi oleh
individu dan menghalang terjadinya
masalah tersebut pada individu.
Kaunselor
berupaya
untuk
mengajarkan
pengetahuan
dan
keterampilan
untuk
mencegah
masalah tersebut.

Penerangan
Digunakan
oleh
kaunselor
untuk
melihat
bagaimana sesuatu masalah itu berlaku;
Memberi penerangan kepada klien tentang
permasalahan dan mengajar klien berfikir dan
bertingkahlaku pada tahap ego dewasa.

PENDEKATAN PEMULIHAN
Pendekatan pemberian layanan bimbingan
dan kaunseling yang menekankan pada
kelemahan-kelemahan yang dimiliki klien.
Oleh itu, pemberian pemulihan terhadap
kelemahan-kelemahan
tersebut
perlu
dilakukan.

Ilustrasi
Kaunselor menggunakan cerita yang lucu;
Dilakukan agar klien tidak menghadapi tekanan;
Menyedarkan klien tentang hal yang dihadapinya
dan membantu dirinya memberikan ruang dan
peluang meluahkan permasalahannya dengan
baik.

PENDEKATAN KRISIS
Krisis ini terjadi terutama saat ada masalah yang
datang secara tiba-tiba, kejadian yang
sangatmengganggu atau datangnya suatu
musibah secara tak terduga. Misalnya
permasalahan yang sering berlaku di sekolah
contohnya buli, vandalisme, penderaan, dan isu
narkotik.

Ilustrasi
Kaunselor menggunakan cerita yang lucu;
Dilakukan agar klien tidak menghadapi tekanan;
Menyedarkan klien tentang hal yang dihadapinya
dan membantu dirinya memberikan ruang dan
peluang meluahkan permasalahannya dengan
baik.
Penerangan
Digunakan
oleh
kaunselor
untuk
melihat
bagaimana sesuatu masalah itu berlaku;
Memberi penerangan kepada klien tentang
permasalahan dan mengajar klien berfikir dan
bertingkahlaku pada tahap ego dewasa.

Konfrontasi
Digunakan oleh kaunselor untuk mencabar
pemikiran dan ego klien;
Membantu kaunselor melihat respon klien tentang
keadaan pemikiran sebenar terhadap masalah
tersebut.

LIMITASI TEORI
kurangnya kajian yang empirikal terutamanya
dalam mengkaji kesahannya;
Menitikberatkan intelektual dan penyebab
individu dapat memahami masalahnya;
Kaunselor menekankan analisa sahaja dalam
proses kaunselor;
Proses terapeutik dianggap selesai apabila klien
telah memahami tingkah laku dan membuat
keputusannya semula.

Anda mungkin juga menyukai