Anda di halaman 1dari 19

MESYUARAT KURIKULUM NEGERI JOHOR

BIL.3/2015
PENTAKSIRAN SEKOLAH NEGERI JOHOR
TARIKH : 9 DISEMBER 2015
MASA : 11.00 PAGI
TEMPAT : SMK SULTAN ABDUL JALIL, KLUANG

4 KUSTODIAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH

TARIKH

PERKARA

6- 17 SEPT 2015

TAKLIMAT DI PERINGKAT JPN DAN PPD (KETUA UNIT


AKADEMIK)

20- 23SEPT 2015

TAKLIMAT DI PERINGKAT PPD KEPADA SEMUA


PEGAWAI

27- 30 SEPT 2015

TAKLIMAT PPD KEPADA PGB/GPK/GKMP/KP

1- 23 OKT 2015

PEMANTAUAN PPD KE SEKOLAH

25-29 OKT 2015

INSTRUMEN PEMANTAUAN DIHANTAR KE JPN

1-12 NOV 2015

INSTRUMEN PEMANTAUAN SETIAP DAERAH


DIANALISIS DI PERINGKAT JPN

15 NOV 2015

MESYUARAT KS SPA JPN BERSAMA-SAMA DENGAN


BPK BIL.4
(Pelaporan pemantauan Pentaksiran Sekolah Negeri
Johor)

24 NOV 2015

MESYUARAT AKADEMIK DENGAN SEMUA PEGAWAI


SPA DAN KETUA INIT AKADEMIK DAERAH, SERTA
PEGAWAI AKADEMIK.

MAC 2016 - NOV


2016

PEMANTAUAN KHUSUS UNTUK PENTAKSIRAN


SEKOLAH DI BAWAH SEKTOR PENGURUSAN
AKADEMIK BAGI TAHUN 2016

TRAFFIC LIGHT

JAWATANKUASA KERJA PENTAKSIRAN


SEKOLAH DI PERINGKAT NEGERI

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


ii. Sekolah Menengah
Pengerusi
:
Naib Pengerusi
Setiausaha
:
Ahli
:

berkenaan)

berkenaan)

Pengetua
:
Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha Pentaksiran Sekolah
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelia Petang (jika berkenaan)
Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika
Guru Kanan Mata Pelajaran
Guru Media
Ketua Panitia
Penyelaras Tingkatan
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (jika
Jurulatih Utama setiap mata pelajaran

KAJIAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN


SEKOLAH NEGERI JOHOR
SENARAI 55 SEKOLAH
BIL

DAERAH

1
2

JOHOR
BAHRU

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PASIR
GUDANG

KOTA
TINGGI

PONTIAN

18
19
20
21
22
23
24

KULAI

25

NAMA SEKOLAH
SK (P) JALAN YAHYA AWAL
SK NGEE HENG
SK TEMENGGONG ABDUL
RAHMAN 1
SJK ( C) ST JOSEPH
SJK(T) JALAN YAHYA AWAL
SK KOTA PUTERI 4
SK SERI KOTA PUTERI
SK TAMAN RINTING 2
SJK ( C) CHEE TONG
SJK(T) PERMAS JAYA
SK BANDAR KOTA TINGGI
SK LAKSAMANA
SK TAMAN KOTA JAYA
SJK (C ) PEI HWA
SJK (T ) JALAN TAJUL
SK BANDAR PONTIAN
SK PARIT PATAH
SK TENGKU MAHMOOD
ISKANDAR 1
SJK ( C) TAH TONG
SJK ( T)
SK KULAI
SK TAMAN INDAHPURA 1
SK TAMAN INDAHPURA 2
SJK ( C) KULAI 2
SJK (T) LADANG KULAI
BESAR

26
27
28
29
30
31
32
33
34

BATU
PAHAT

KLUANG

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

MERSING

SEGAMAT

MUAR

LEDANG

SK TEMENGGONG
IBRAHIM PENGGARAM
SK BANDAR
SK MONTFORT
SJK ( C) AI CHUN 1
SJK(T) SERI PELANGI
SK LELAKI BANDAR
SK TUNKU MAHMOOD 1
SK TUNKU MAHMOOD 2
SJK ( C) CHONG HWA 1
SJK (T) JALAN HAJI
MANAN
SK SRI MERSING
SK MERSING KANAN
SK BANDAR MERSING
SJK ( C) PAI CHEE
SJK (T) MERSING
SK BANDAR
SK SEGAMAT BARU
SJK ( C)
LI CHI
SJK ( C) SEG HWA
SJK ( T) BANDAR
SK PARIT SETONGKAT
SK PARIT KADZI
SK BANDAR MAHARANI
SJK ( C) YOK ENG
SJK (T) JALAN KHALIDI
SK PAYAMAS
SK BANDAR TANGKAK
SK SRI TANGKAK
SJK ( C) CHI MING 2

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN SEKOLAH


BAHAGIAN 1 : PENGURUSAN FAIL INDUK
INSTRUMEN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

NAMASEKOLAH

: __________________________________

DAERAH

: __________________________________

NAMA PENGETUA/ GURU BESAR : __________________________________

BAHAGIAN 1 : PENGURUSAN FAIL INDUK


Sila berikan skor pada ruang yang berkaitan dengan menggunakan skala berikut:
0 Tiada

1 Tidak Lengkap

BIL

2 Lengkap

ITEM

SKOR
0

1 1.1 Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah


1.2 Surat Lantikan Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah
Catatkan tarikh dilaksana atau akan laksana
1.1 Minit Mesyuarat Pentaksiran Sekolah
2 1.2 Minit Mesyuarat Kali Pertama
1.3 Minit Mesyuarat Kali Kedua
1.4 Minit Mesyuarat Kali Ketiga
1.5 Minit Mesyuarat Kali Keempat
3 Analisis Pencapaian Pentaksiran Sekolah

CATATAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN
BAHAGIAN 2 : PENTAKSIRAN SEKOLAH
BAHAGIAN 2 : PENTAKSIRAN SEKOLAH
NAMA GURU : __________________________________
SUBJEK
: ___________
BIL
1

TINGKATAN / KELAS : _______


ITEM

SKOR
0

Dokumen Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)


1.1 Guru mempunyai PPPM/DSKP mesti dalam bentuk Rancangan Pelajaran Tahunan / Pemetaan Mata Pelajaran berkenan.
1.2 Guru merujuk PPPM/DSKP semasa menyediakan perancangan pentaksiran (RPH)
Perancangan Pentaksiran
2.1 RPH mengandungi aktiviti pentaksiran

2.2 Instrumen pentaksiran dibina oleh guru sendiri atau menggunakan buku/modul aktiviti yang sesuai.
2.3 Kandungan instrumen yang digunakan mencakupi Standard Pembelajaran

2.4 Instrumen yang digunakan boleh mengukur keupayaan murid berdasarkan PPPM/DSKP
Modul Perekodan Perkembangan Murid
3.1 Rekod bertulis (hardcopy)
3.2 Guru merekodkan pencapaian murid ke dalam manual perekodan "offline" (softcopy)
3.3 Guru menyediakan pelaporan berdasarkan Band/ Tahap Penguasaan (Pelaporan Formatif)
Pemulihan
4.1 Guru membuat refleksi/menulis impak selepas pentaksiran
4.2 Guru melaksanakan tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan pembelajaran murid
Kekuatan :

Kelemahan :

Cadangan penambahbaikan :

Dapatan Pemantauan
1. Lokasi telah memenuhi prestasi kerja yang telah ditetapkan
1. Lokasi TIDAK memenuhi prestasi kerja yang telah ditetapkan.
Oleh itu, lokasi diminta untuk mengambil tindakan pembetulan
Tandatangan/Cap Pemantau
..

Tandatangan/Cap Lokasi
...

CATATAN

DAPATAN ANALISIS KAJIAN PELAKSANAAN


PENTAKSIRAN SEKOLAH

DAPATAN ANALISIS KAJIAN PELAKSANAAN


PENTAKSIRAN SEKOLAH

STANDARD PRESTASI

ISU PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH


SK TAMAN UNIVERSITI 1, JOHOR BAHRU
16 NOVEMBER 2015
ISU

CADANGAN

1. KBAT
- Murid tidak dapat menguasai soalan
berbentuk KBAT.
- Guru kurang mahir membina soalan KBAT.

2.

Rancangan Pengajaran Tahunan

KSSR
-

3.

Tema dan tajuk tidak dapat dihabiskan


mengikut tempoh yang ditetapkan (dalam
setahun). Peruntukan waktu mata pelajaran
tidak mencukupi contohnya Sains, Matematik,
Pendidikan Muzik, Reka Bentuk Teknologi.

Semakan semula peruntukan waktu mata


pelajaran bagi tahun 2017 oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum.
Pentadbiran sekolah harus akur dengan MMI
untuk memastikan peruntukan waktu
pembelajaran dioptimumkan.

Penulisan RPH
1.

Membudayakan pemikiran KBAT di dalam


dan luar bilik darjah.
Perbanyakkan latihan soalan berbentuk KBAT
dalam p&p
PLC pembinaan soalan KBAT

Penulisan refleksi selepas pentaksiran dalam buku


RPH perlu ditulis dengan lebih spesifik.

SPA mengeluarkan panduan penulisan


standard RPH berdasarkan format KSSR.
Contoh penulisan refleksi turut disertakan.
PGB harus membugarkan penulisan RPH
selaras dengan SPI 3/1999

DOKUMEN
DIREKODKAN DAN
DISIMPAN
DENGAN BAIK

TERIMA
KASIH