Anda di halaman 1dari 19

SENI TARI DARI PERSPEKTIF

ISLAM
MOHAMAD ALIFF HAZIQ BIN NASRUDIN
MUHAMMAD FAHMIE NUAIMAN BIN NOOR AZMI
NATASA AMEERA BINTI
NUR AQIDAH BINTI ANUAR

DEFINISI
Seni Tari Seni mengenai tari-menari (Kamus Dewan Edisi
Keempat)
Seni tari sebagai gerakan yang berirama(C.Sachs)
Tarian adalah pergerakan tubuh badan secara beriramayang
dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan
pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pemikiran.
Muzik atau bunyi-bunyian yang mengiring tarian memperkuat
maksud yang ingin disampaikan oleh penari atau koreografer
tarian itu
Tarian terbahagi kepada beberapa genre seperti tarian tradisional
rakyat, kreasi baru, moden, kontemporari dan satu ketika dahulu
terdapat tarian yang dikhususkan untuk golongan istana seperti
joget gamelan.

Tarian boleh diertikan sebagai seni lakon dibawah unsur kesenian


dan dilihat dibawah aspek kebudayaan.
Ianya dapat dizahirkan melalui sebarang gerakan yang dapat
melambangkan kebudayaan sesuatu masyarakat dan gerakan
yang dilakukan pula menggambarkan perasaan jiwa manusia

Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis tarian sama ada dari segi


tarian berbentuk tradisional mahupun kontemporari.
Tarian tradisional merangkumi beberapa tarian yang mengikut
etnik dan ada juga yang mewakili kenegerian. Tarian tradisional
pula walaupun di telan zaman, ia masih ditarikan di dalam acaraacara kesenian mahupun majlis-majlis kenamaan.

CONTOH SENI TARI TRADISIONAL


1. TARIAN MAK YONG
2. TARIAN ZAPIN
3. TARIAN GAMELAN
4. TARIAN MENORA
5. KUDA KEPANG
6. TARIAN ASYIK
7. TARIAN JOGET
8. TARIAN INANG

UNSUR-UNSUR TARIAN
Seni tari adalah sebuah gerak dinamis dan berirama yang
memberikan rasa atau nuansa tertentu kepada yang
menyaksikannya.
Berdasarkan pengertian ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa
seni tari terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tari tersebut
antara lain gerakan, tema, iringan musik, tata busana, tata rias,
properti tari, dan lighting

UNSUR TARIAN
1. Gerakan
.Gerak merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Gerak tari
merupakan serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki
nilai estetis sehingga dapat dinikmati oleh orang lain yang
melihatnya.
.Ada 2 jenis gerak dalam tarian, yaitu gerak maknawi atau gerak
yang memiliki sebuah arti atau filosofi (contohnya gerakan pada
Tari Serampang Dua Belas), serta gerak murni atau gerak yang
sekedar mementingkan nilai estetis (contohnya gerakan pada Tari
Saman).

UNSUR TARIAN
2. Tema
Tema merupakan unsur tari yang tidak boleh dipisahkan. Gerak tari
umumnya ditentukan oleh tema tarian tersebut. Begitu pun dengan
iringan, tata busana, hiasan, dan unsur-unsur tari yang lainnya.

3. Iringan
. Iringan dalam sebuah tari boleh berasal dari gerakan tubuh penari lain,
dan ada pula yang berasal dari permainan berbagai alat muzik atau benda.
Iringan tari yang berasal dari gerakan tubuh manusia contohnya hentakan
kaki, tepukan tangan, dan suara-suara dari mulut, sedangkan iringan tari
berupa permainan alat muzik contohnya dari permainan alat musik
tradisional atau alat musik moden

UNSUR TARIAN
4. Latar Panggung (Setting Panggung)
Seni tari merupakan cabang dari seni pertunjukan yang pastinya
memerlukan ruang atau tempat untuk pementasannya. Tempat
pementasan untuk tarian tradisional misalnya dapat berupa panggung,
atau di hamparan lapang.
5. Tata Busana dan Tata Rias
Nuansa atau rasa dari suatu tarian akan semakin kuat bila penari
menggunakan busana dan riasan khusus. Unsur tari yang satu ini
dianggap sangat penting bagi suatu pertunjukan tari, sehingga sangat
jarang sekali, bahkan tidak ada satupun tarian yang penarinya
menggunakan kostum biasa atau tanpa dirias terlebih dahulu.

UNSUR TARIAN
7. Props
Di antara unsur-unsur tari yang lainnya, props merupakan bahagian
yang paling sering dilupakan. Padahal unsur tari ini memegang
peranan sangat besar bagi terciptanya suatu kepelbagaian dari
sebuah tarian.
Beberapa contoh props dari suatu tarian misalnya piring pada tarian
piring, kuda kepang pada tarian kuda kepang dan pelbagai lagi.
8. Pencahayaan
Pada pertunjukan tari modern, lighting merupakan unsur yang tidak
bisa dilepaskan dalam sebuah pertunjukan tarian. Unsur ini mampu
menguatkan nuansa dan menciptakan rasa tertentu pada tarian yang
dipentaskan.

HUKUM TARIAN MENURUT ULAMA


EMPAT MAZHAB
1. MAZHAB SYAFIE
.Menurut para ulama Syafiiyyah hukum Tarian adalah Mubah (boleh)
menurut pendapat yang mutamad, kecuali jika ada tarian goyangan
patah-patahnya seperti yang dilakukan para bencong (laki-laki yang
berpura-pura jadi perempuan), maka hukumnya menjadi haram.
. (Dan tidak haram) ar-Raqhs (tarian) kecuali jika ada goyangan
patahnya seperti perilaku bencong . Imam an-Nawawi
.Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan :
.
. Adapun ar-Raqsh maka tidaklah haram karena perbuatan Habasyah
di hadapan Nabi disertai pengakuan Nabi kepadanya

HUKUM TARIAN MENURUT ULAMA


EMPAT MAZHAB
2. Mazhab Hanbaliyyah
Menurut ulama Hanabilah, ar-Raqsh (tarian) hukumnya makruh jika
bertujuan permainan, dan mubah (boleh) jika ada hajat syariyyah.
Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang orang-orang sufi dan tarian
mereka :

Sesungguhnya mereka para shufi duduk di dalam masjid-masjid dengan


tawakkal tanpa ilmu ?, maka imam Ahmad menjawab, Mereka pakai ilmu,
duduklah bersama mereka di masjid-masjid . Ada juga yang bertanya,
Semangat mereka besar sekali , imam Ahmad menjawab, Aku tidak
mengetahui suatu kaum di muka bumi ini yang lebih baik dari kaum yang
semangatnya besar . Lalu ditanya lagi, Sesungguhnya mereka (para sufi)
itu berdiri dan menari-nari , maka imam Ahmad menjawab, Biarkan mereka
bergembira sesaat bersama Allah

HUKUM TARIAN MENURUT ULAMA


EMPAT MAZHAB
Al-Mardawi mengatakan :
:
Disebutkan dalam al-Wasilah, : Dimakruhkan ar-Raqsh dan semua
yang bersifat permainan dan majlis-majlis syiir
Dan dimakruhkan ar-Raqsh dan majlis-majlis syiir dan semua
yang dinamakan permainan. Telah disebutkan dalam al-Wasilah
karena ada hadits Uqbah yang akan datang. Kecuali ar-Raqsh atau
permainan yang membantu atas memerangi musuh, sebagaimana
telah berlalu Al-Bahuti

HUKUM TARIAN MENURUT ULAMA


EMPAT MAZHAB
3. Mazhab Malikiyyah
Adapun ar-Raqsh (tarian), maka para ulama fiqh berbeza pendapat;
sekelompok ulama menghukumnya sbg makruh, sekelompok lainnya
menghukumnya sbg mubah dan sekelompok ulama lainnya
membezakannya di antara orang-orang yang memiliki ahwal dan selainnya,
maka hukumnya boleh bagi orang-orang yang memiliki ahwal dan makruh
bagi selainnya. Inilah ucapan yang diredhai dan atas pendapat ini majoriti
ulama fiqh yang membolehkan nyanyian, dan inilah mazhab para sadah
sufiyyah.
Imam Izzuddin bin Abdissalam berkata, Barangsiapa yang melakukan
suatu perkara yang masih ada perbedaan pendapat di Antara ulama, maka
tidak boleh ditazir, kerana Nabi bersabda, Hindarilah menghukum
dengan perkara yang masih syubhat , Allah juga berfirman, Allah tidak
menjadikan kesempitan dalam agama . Imam ash-Shawi

HUKUM TARIAN MENURUT ULAMA


EMPAT MAZHAB
4. Mazhab Hanafiyyah
Ibrahim al-Halbi al-Hanafi mengatakan :
Dan apa yang telah disebutkan oleh al-Bazzaazi tentang
adanya ijma keharaman ar-Raqsh (tarian), maka itu diarahkan jika
disertai sesuatu yang bersifat permaianan seperti daff dan
syabbabah atau dengan adanya goyangan (alay seperti bencong).
Adapun hanya ar-Raqsh (tarian) semata, maka hukumnya ada
perbedaan di Antara ulama .

HUKUM WANITA MENARI DI


KHALAYAK
Ulama syafie berpendapat asal kepada hukum menari adalah
harus. Ini adalah berdasarkan hadis berikut yang diriwayat oleh
Aisyah:
Orang-orang habsyah datang menari pada hari raya di Masjid. Aku
pun mengajak baginda saw melihatnya bersama. Aku meletakkan
kepala di bahunya sambil melihat permainan mereka sehingga aku
berpaling dari melihat mereka. (Hr Muslim sahih)
Ulama Syafie mensyaratka pengharusan menari bagi lelaki dan
perempuan sekiranya tidak ada pergerakan lemah gemalai. Kalau
ada pergerakan sedemikian, maka hukumnya haram kepada lelaki
kerana seperti perbuatan khunsa dan perempuan dikhalayak lelaki
kerana boleh membawa fitnah.

HUKUM WANITA MENARI DI


KHALAYAK
Islam mengharamkan menampakkan susuh tubuh dibahagian
dada dan pinggul.Ini jelas dari hadis berikut:
Perintahkan isterimu (Dihyah al-Kalbi) memakai pakaian disebalik
pakaian luar supaya tidak menampakkan bentuk tubuhnya. (Hr
Abu Daud, al-Baihaqi dan al-Hakim)
Suruh isterimu meletakkan pakaian disebalik pakaian luar, kerana
aku takut ia menampakkan bentuk tubuhnya. (Hr Ahmad)
Menampakkan bentuk tubuh disebalik pakaian pun haram,
bagaimana pula menggerakkan bahagian dada dan pinggul
dihadapan lelaki?

HUKUM WANITA MENARI DI


KHALAYAK
Islam telah menegah wanita menghentak kakinya
dihadapan orang lelaki.
Firman Allah swt:


Imam Qurtubi mentafsir ayat ini Jangalah wanita itu menhentak kakinya
ketika berjalan untuk memperdengarkan bunyi gelang kakinya.
Memperdengarkan bunyi perhiasan adalah seperti menunjukkan
perhiasan (aurat) malah lebih dahsyat. Tujuannya adalah melindungi.
Jelas sekali wanita menari dengan lemah gemalai dan meliukkan tubuh
badannya adalah perkara yang ditegah sama sekali. Menontonnya juga
dilarang.

KESIMPULAN DARI ULAMA FIQH


Hukum ar-Raqsh (Tarian), para ulama berbeza pendapat; menurut
mazhab Syafiiyyah hukumnmya diperinci; jika tidak ada goyangan
sebagaimana perilaku bencong (laki-laki yang berpura-pura jadi
perempuan), maka hukumnya boleh, jika ada maka hukumnya haram.
Menurut madzhab Hanbaliyyah hukumnya makruh jika ada unsur
permainanannya.
Menurut madzhab Malikiyyah hukumnya diperinci.
Menurut madzhab Hanafiyyah hukumnya makruh. Dan ada sebagian
ulama yang menghukumi haram.
Ar-Raqsh (tarian) masih dalam persoalan ijtihadiyyah furuiyyah
(sepakat yang bercabang2) di Antara ulama, maka tidak sepatutnya
terjadi perseteruan keras dalam hal ini.