Anda di halaman 1dari 24

JBEA 3305 :

KESANTUNAN
DALAM BAHASA
NON VERBAL
Nama Pensyarah :
Dr. Muhammad Saiful Haq bin Hussin
NAMA AHLI KUMPULAN :
1.Muhamad Rasyid bin Razali ( JEB 150008 )
2. Aliff Haziq bin Tak Tahu ( Nex160226 )
3. Fahmie Nuaiman bin Tak Tahu ( Nex160244 )
4. Taksuki- Mikail ( Jeb140016 )

1.0
PENGENALA
N
Kesantunan menurut merujuk
kepada penggunaan bahasa
yang
baik,
sopan,
beradab,memancarkan
peribadi
mulia
dan
menunjukkan penghormatan
kepada pihak yang menjadi
teman bicaranya.

-Awang Sariyan (2007)-

DEFINISI KESANTUNAN :
Kesantunan bermaksud perihal sifat
(dsb) santun, kesopanan, kehalusan
(budi bahasa atau budi pekerti), baik
dalam bahasa lisan ataupun tulisan.
-Kamus Dewan (2007)-

DEFINISI BAHASA NON


VERBAL :
Komunikasi non-verbal:
komunikasi bukan secara
lisan, bukan ujaran (bahasa
isyarat, bahasa tubuh,
kontak mata, penggunaan
objek, dan sebagainya)

-Kamus Dewan (2007)-

1. BIDANG
Skop menjurus kepada penggunaan, maksud dan
mesej dalam bahasa non verbal yang disampaikan
iaitu menerusi aspek kesantunan yang
menyeluruh.
Terdapat 4 bahasa non verbal yang dikaji iaitu :

2.0 BATASAN
KAJIAN

1)
2)
3)
4)

bahasa tubuh
whatapps ( emoji )
ekspresi muka
isyarat tangan

2. LATAR

Bahan yang digunakan adalah tertumpu kepada


bahasa non verbal menrangkumi bahasa tubuh,
whatapps, ekspresi muka, dan isyarat tangan
sahaja kerana kajian ini memfokuskan
kesantunan bahasa dalam bahasa non verbal dari
dulu hingga kini. Tiada batasan waktu yang
ditetapkan untuk memilih bahan.

3.0 KAEDAH
KAJIAN
Kepustakaan

*Youtube
* Sumber
internet

4.0 DAPATAN KAJIAN


4.1 Mimik Muka

Ekspresi muka adalah salah satu saluran dalam komunikasi bukan lisan.
Semasa berinteraksi, ekspresi muka memainkan peranan yang penting.
Ekspresi wajah atau mimik muka adalah hasil dari satu atau lebih gerakan
reaksi otot pada wajah seseorang individu. Ekspresi wajah merupakan salah
satu bentuk komunikasi bukan lisan yang dapat menyampaikan emosi
seseorang kepada orang yang memerhatikannya.

Ekspresi wajah merupakan salah satu cara yang penting dalam


menyampaikan reaksi sosial dalam kehidupan manusia. Ia bukan sahaja
terjadi kepada manusia tetapi juga kepada haiwan.

Mimik muka

Manusia mengalami ekspresi wajah tertentu secara sengaja, umumnya


ekspresi wajah dialami secara tidak sengaja akibat perasaan atau emosi
pada waktu berkenaan. Pada kebiasaannya adalah sukar untuk
menyembunyikan perasaan atau emosi tertentu dari wajah, walaupun ada
segelintir individu yang ingin melakukannya. Misalnya, orang yang mencuba
untuk menyembunyikan perasaan bencinya terhadap seseorang, tanpa
disedari ia akan menunjukkan perasaannya tersebut di wajahnya, walaupun
ia berusaha menunjukkan ekspresi semulajadi.

Terdapat beberapa ekspresi wajah yang dapat diketahui maksudnya dengan


mudah, walaupun dari pelbagai golongan yang berbeza, misalnya marah dan
gembira. Namun, ada beberapa ekspresi lain sukar untuk ditafsir, contohnya
takut dan benci . Selain itu, adakalanya ekspresi wajah tersalah tafsiranya
kepada emosi yang lain.

Contoh eksperesi muka

Contoh eksperesi muka

Apakah Isyarat Tangan?


Bahasa Isyarat ialah bahasa yang mengutamakan
komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir,
bukannya suara untuk komunikasi.
Bahasa isyarat unik dalam jenisnya di setiap
negara. Bahasa isyarat bisa saja berbeda di
negara-negara yang berbahasa sama.
Di Malaysia, adalah banyak isyarat tangan(hand
gestures) yang unik. Jadi kita mestikan faham
semua hand getures sebelum kita bercomunikasi
dengan orang Melayu.

Salam

Apakah Salam?
Jabat tangan gaya Melayu ialah
dikenali sebagai Salam, yang
menyentuh oleh tapak tangan.
Kedua-dua tangan dilanjutkan
untul sandwich tangan kanan
penerima.
Salam tradisional Melayu
menyerupai berjabat tangan
dengan kedua-dua tangan, tapi
tanpa menggenggam.

Bagaimana kita buat salam?


Biasa
Salah satu salam Melayu paling biasa dilakukan dengan tangan
mereka, ringan menyentuh tangan orang lain, dan membawa
tangan ke dada sendiri untuk menandakan Saya menyambut
anda dari bahagian bawah jantung saya. Versi mudah
daripada ucapan ini dilakukan dengan meletakkan tangan
kanan di atas bahagian kiri dada sambal, dan senyum.
Di kampong
berjabat tangan untuk kedua-dua
lelaki dan wanita satu sama lain ialah adat

Dengan orang yang


berlainan jantina
Boleh berjabat tangan kalau
perempuan itu tawaran tangan
dia dulu.
Lelaki Melayu tunduk di
hadapan wanita itu sebagai
tanda ucapan, bukannya
berjabat tangannya.

Dengan orang tua


Bila salam dengan orang tua, kita mestikan
salam yang betul dengan hormat
orang paling tua akan disambut pertama
Bila salam dengan orang tua, kita mestikan
menurunkan kepala kita dan mencium tangan
dia sebelum membawa tangan kita ke dada
kita

Bila kita jumpa Sultan


Junjung Duli
Kita mestikan melakukan Junjung Duli,
tradisi diraja tunduk
Hanya meletakkan tangan kita bersamasama, dan menaikkannya di atas kepala
kita. Kemudian sengetkan kepala kita ke
bawah sedikit untuk busur kecil
Ciuman
Pendekatan kepada rakyat diraja dan
mencium tangan mereka.

Mengapakah Salam penting?


Gaya trasidi Melayu untuk komunikasi social
Menunjukkan rasa hormat kepada orang lain
Menunjukkan penerimaan orang lain.
Menunjukkan terima kasih
Isyarat untuk mendapatkan ampun dari org tua
terutama semasa hari raya

Contoh lagi
Pointing out sesuatu/seseorang

Negara luar- jari telunjuk


Melayu- ibu jari tangan kanan dengan jari lain dilipat di
bawah
menepuk kepala kanak-kanak
kepala ini dianggap sebagai pusat kuasa intelektual
dan suci. Jadi ia adalah kudus dan tidak boleh disentuh.
Jangan menggunakan tangan kiri
Quran menyatakan tangan kanan adalah lebih mulia
Tangan kiri dianggap tidak bersih

Hujung isyarat tangan Melayu


Berkenaan orang terumata orang tua
Berkenaan agama dan budaya
Jangan terlalu mesra dan terus terang; contoh
menyentuh orang dengan mudah

Whatsapp
Whatsapp merupakan satu aplikasi atas talian
yang membolehkan masyarakat berinteraksi
satu sama lain secara maya.
Whatsapp ditubuhkan pada 24 Februari 2009 di
California oleh seorang warga Ukraine yang
bernama Koum.
Kini Whatsapp menjadi pilihan pengguna telefon
berbanding system pesanan ringkas SMS.
Antara faktor yang menjadi pilihan bagi para
pengguna untuk menggunakan Whatsapp adalah

Emoji Whatsapp

Penggunaan emoji di whatsapp


Masyarakat menggunakan emoji di
Whatsapp kerana ingin menyampaikan
emosi dan perasaan mereka.
Berbanding menyampaikan emosi dan
perasaan hanya dengan melalui tulisan,
pengguna akan memasukkan emoji bagi
menguatkan lagi maksud penyampaian
dalam penulisannya.
Maksud tulisan masih boleh diintrepertasi

References
http://thaholiday.com/malaysias-customs-and-etiquette/
https://gempamelayu.wordpress.com/2009/04/22/the-importance-of-handshake/
http://www.malaysiatrulyasia.com/tourism/malaysian_gestures_&_customs.htm
http://my.asiatatler.com/society/royal-etiquette-what-to-do-when-meeting-royal-family#slide
-3
Managing Cultural Differences By Robert T. Moran
https://books.google.com.my/books?
id=r4gsBgAAQBAJ&pg=PA391&lpg=PA391&dq=In+Malaysia,instead+of+pointing+to+place,
object+or+person+with++right++index++finger++which++is++considered++impolite,it+
+is+more+common+to+point+with+the+thumb+of+the+right+hand+with+the+fingers+f
olded+under.&source=bl&ots=Msj4Hpdp_u&sig=sQBWpmhsRpsaUh4pOQh_00iXKpU&hl=en&
sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=In%20Malaysia%2Cinstead%20of%20pointing%20to
%20place%2Cobject%20or%20person%20with%20%20right%20%20index%20%20finger
%20%20which%20%20is%20%20considered%20%20impolite%2Cit%20%20is%20more
%20common%20to%20point%20with%20the%20thumb%20of%20the%20right%20hand
%20with%20the%20fingers%20folded%20under.&f=false