Anda di halaman 1dari 15

Anyo o Kayarian

ng Pangngalan
-Ang pangngalan ay
may apat na anyo o
kayarian.
11/29/16

Denzel Mathew

1.Payak

-Pangngalan
binubuo ng
salitang ugat.
11/29/16

Denzel Mathew

Halimbawa:
lolo lapis
isda pinto
11/29/16

Denzel Mathew

2.Maylapi
-Pangngalan
binubuo ng salitang
ugat at panlapi.
11/29/16

Denzel Mathew

Halimbawa:

palay+an=palayan
ma+liit=maliit
ka+lungkot+an
=kalungkutan
11/29/16

Denzel Mathew

3.Inuulit

-Pangngalan binubuo sa
pamamagitan ng pag-uulit ng
unang dalawang pantig ng
salitang ugat o buong salitang
ugat na maaaring mayroong o
walang dagdag na panlapi.
11/29/16

Denzel Mathew

Halimbawa:
Ari-arian
Alun-alon
Agad-agad
Araw-araw

11/29/16

Denzel Mathew

4.Tambalan
-Pangngalang binubuo
ng pagsasama ng
dalawang magkaibang
salita.
11/29/16

Denzel Mathew

2 Uri ng
Pangngalan
11/29/16

Denzel Mathew

a.Tambalang Ganap
-Pagsasama ng
dalawang magkaibang
salita sa pagkakaroon
ng bagong kahulugan
ang salitang nabuo.
11/29/16

Denzel Mathew

10

Halimbawa:
kutong+lupa=kutonglupa (maliit)
hanap+buhay=hanapbuhay (trabaho)
kapit+bisig=kapitbisig (magkaisa)
11/29/16

Denzel Mathew

11

b.Tambalang-Di-Ganap

-Nanatili ang
kahulugan ng
dalawang salitang
pinagsama-sama.
11/29/16

Denzel Mathew

12

Halimbawa:

taong+gubat=taong-gubat
silid+aralan=silid-aralan
lakbay+aral=lakbay-aral
11/29/16

Denzel Mathew

13

-Ang pangngalan
tambalan ay maaaring
dalawang salita pinagisa o pinagdugtong ng
gitling (-)
11/29/16

Denzel Mathew

14

Ipinasa ni:
Denzel Mathew
Buenaventura
11/29/16

Denzel Mathew

15