Anda di halaman 1dari 10

Benda

Penjodo
h
Bilanga
n

Naskhah

Penggunaan

Ayat Contoh

1. Norman
Bahan bacaan
meminjam
senaskhah
Contoh :
majalah
buletin, buku,
daripada
majalah,
Shah.
surat khabar
2. Senaskhah
surat khabar
harian
berharga RM
1.50.

Benda

Penjodoh
Bilangan

Penggunaa
n
Benda yang
bertimbun

Longgok

Contoh :
batu, buahbuahan,
kayu api,
ikan, pasir,
sampah

Ayat
Contoh
1. Pak Mat
menyusu
n
selonggo
k ikan
untuk
dijual.
2. Kawasan
itu
dipenuhi
dengan
beberapa
longgok
sampah

Benda

Penjod
oh
Bilanga
n

Papan

Penggunaan

Benda yang
berkepingkeping
Contoh :
mercun, petai

Ayat Contoh

1. Mak Lijah
mengambil
tiga papan
petai untuk
dibuat
ulam.
2. Beberapa
papan
mercun
ditemui di
dalam beg

Benda

Penjodo
h
Bilanga
n

Puntung

Penggunaa
n

Keratan
benda yang
pendekpendek.
Contoh :
kayu, rokok

Ayat Contoh

1. Kami
menjumpai
sepuntung
rokok di
dalam
begnya.
2. Wak Min
memunggut
beberapa
puntung
kayu di

Benda

Penjod
oh
Bilanga
n

Pucuk

Penggunaan

Ayat Contoh

Benda halus
yang nipis dan
senjata api.

1. Bapa
membelika
n adik
sepucuk
pistol
mainan.

Contoh :
jarum, pistol,
surat.

2. Farah
menulis
sepucuk
surat untuk
neneknya.

Benda

Penjod
oh
Bilanga
n

Pasukan

Penggunaan

Kumpulan
orang yang
berpakaian
seragam
Contoh : polis,
tentera,
pengakap,
pandu puteri

Ayat Contoh

1. Sepasukan
pemain bola
sepak
sedang
bergambar.
2. Perkhemaha
n itu disertai
lima
pasukan unit
beruniform

Benda

Penjodo
h
Bilangan

Ketul

Pengguna
an

Ayat Contoh

Benda
yang
bergumpal
atau
berkepal

1. Anjing itu
menggongg
ong seketul
tulang.

Contoh :
batu,
tanah,
tulang.

2. Dia
mengambil
beberapa
ketul batu
kristal.

Benda

Penjod
oh
Bilanga
n

Pintu

Penggunaa
n

Unit
bangunan
yang
berderetderet.
Contoh :
kedai,
rumah teres

Ayat Contoh

1. Hanya dua
pintu kedai
yang
musnah
dijilat api.
2. Pihak swasta
turut
membina 20
pintu rumah
murah di

Benda

Penjod
oh
Bilanga
n

Penggunaa
n

Benda yang
bersirat.
Rawan
Contoh :
jala, jaring,
pukat.

Ayat Contoh

1. Pak Tamin
menggalas
serawan jala
menuju ke
tebing
sungai.
2. Nelayan itu
melabuhkan
dua rawan
pukat di

Benda

Penjodo
h
Bilanga
n

Penggunaan

Benda yang
kecil dan bulai.
Butir

Contoh :
beras, mutiara,
manik, peluru,
pasir, padi,
permata.

Ayat Contoh

1. Dalam
tiram itu
terdapat
sebutir
mutiara.
2. Sebutir
peluru
telah
menembu
si tubuh
anaknya.

Anda mungkin juga menyukai