Anda di halaman 1dari 87

Keberhasilan

ASPIRASI SISTEM &


ASPIRASI MURID
Isu-isu pendidikan di Malaysia

Senarai nama ahli kumpulan:


1. P86966 NUR ATIKAH BINTI JAMILLUDDIN
2. P88328 MOHAMMED HUZAIMI BIN ALIAS
3. P76142 NOR FADHLIANA BINTI MAT ZIN
4. P88329 NORLAILA BINTI CHE MURAT
5. P88342 NORLINA BINTI MD NOR
6. P84554 MAHADI BIN SUBOH

Pensyarah tutor:
EN. JAMALULLAIL BIN ABDUL WAHAB

Pembentangan Kumpulan Empat

1 2 3

Pengenala
n

Aspirasi
Sistem

Aspirasi
Murid

Keberhasilan Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid

Pembentangan Kumpulan Empat

4 5

Kesimpula
n

Soal Jawab

Keberhasilan Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid

Pengenalan

Keberhasilan Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid

Pengenalan aspirasi sistem


Akses

Kecekap
an

Aspira
si
Siste
m

Perpadu
an

Ekuiti

Kualiti

Defnisi Terma Aspirasi Sistem

Defnisi-Defnisi

Menurut Kamus Dewan

Akses - Proses atau cara untuk


mencapai atau memperoleh
sesuatu data dan maklumat
capaian.
Kualiti - darjah kecemerlangan
biasanya yang tinggi dan
bermutu.
Ekuiti - Pemilikan sama rata
dalam sesebuah organisasi,
saksama, dan adil.

Defnisi Terma Aspirasi Sistem

Defnisi-Defnisi

Menurut Kamus Dewan

Perpaduan - bersatu benarbenar,


merupakan
perikatan
(permuafakatan) yg kukuh.
Kecekapan
kebolehan
melakukan sesuatu (spt kerja dll)
dgn
cepat
dan
sempurna,
kemahiran, kepandaian.

Pengenalan aspirasi murid


Pengetahu
an

Identiti
nasional

Kemahira
n berfikir

Aspira
si
Murid
Etika dan
kerohania
n
Kemahira
n
dwibahas
a

Kemahira
n
memimpi
n

Defnisi Terma Aspirasi Murid

Defnisi-Defnisi

Menurut Kamus Dewan

Pengetahuan
(banyak)
mempunyai
pengetahuan, berilmu, terpelajar.
Kemahiran berfkir - menggunakan akal
(utk
menyelesaikan
sesuatu
dsb),
mempertimbangkan (dlm ingatan).
Kemahiran memimpin - mengepalai atau
mengetuai serta mengendalikan (badan,
pertubuhan, pergerakan, negara, dll).
Kemahiran dwibahasa - menggunakan dua
bahasa.
Etika - prinsip moral (atau akhlak) atau nilainilai akhlak yg menjadi pegangan seseorang
individu atau sesuatu kumpulan.
Identiti nasional - sifat-sifat (ciri-ciri dsb)
berkaitan dgn bangsa, kebangsaan.

Isu-Isu Aspirasi
Sistem

Keberhasilan Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid

ASPIRASI SISTEM : AKSES 100% 2020

Aspirasi Sistem : Akses 100% 2020


Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia
berhak mendapat kesamarataan peluang
pendidikan
bagi
membolehkan
mereka
mencapai potensi masing-masing. Kementerian
berhasrat memastikan kadar akses sejagat
dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat
prasekolah hingga ke peringkat menengah atas
(Tingkatan 5) menjelang 2020 (KPM 2013).
(KPM 2013)
Lebih separuh tidak menikmati pendidikan
formal
6%
peringkat
rendah,
1%
peringkat
menengah
Usaha ke arah penyampaian berkesan secara
menyeluruh

Isu Keciciran Pelajar


Punca keciciran global (Ban Ki Moon 2015
)
o faktor ekonomi
o Peperangan
o Tidak menguasai kemahiran 3M dengan baik
Punca utama keciciran (Ambatang
2014; Krishnan 2015)
o Keupayaan menerima pembelajaran
o Bekerja (Pendapatan keluarga)
o Kesihatan
Faktor keciciran Orang Asli (Marzuki et al.
2014; KPM 2015 )
o Kegagalan beradaptasi dengan kaum lain
o Kurikulum sekolah tidak sesuai dengan
budaya orang asli

Isu Keciciran Pelajar


Isu- Isu Kementerian (KPM 2013; 2015 )
o 5% - 10% populasi yang sukar didekati
o Tingkatkan enrolmen Prasekolah
o Tarikan ke Pendidikan Aliran Vokasional
o Tarikan Murid Berkeperluan Khas (MBK) dan
inklusif
o Pendidikan untuk Masyarakat Peribumi
Keciciran Peribumi (KPM 2015)
o Hanya 30% murid OrangAsli tamat
sekolah menengah, iaitu kurang
separuh daripada purata kebangsaan
iaitu 72%
o Kekangan bahasa ibunda
o Kesediaan pentadbir dan guru

Statistik Sekolah (Portal KPM 2016)


Bilangan Sekolah
Bilangan
Peringkat
Sekolah
Rendah 7772
Menengah 2408
Jumlah
10180
Data EMIS31 Julai 2016

Bilangan Murid(Enrolmen)
Peringkat
Jumlah
Prasekolah 200,684
Rendah
2,685,403
Menengah 2,188,525
Jumlah
5,074,612
DataAPDM 31 Mei 2016

Bilangan Guru
Peringkat
Jumlah
Rendah
239,850
Menengah
181,978
Jumlah
421,828
Data e-operasi 1 Jun 2016

Statistik Sekolah (Portal KPM 2016)

Cadangan Isu Keciciran Pelajar

Tiga aspek penekanan Inisiatif Pertama


Pendidikan Global(GEFI)
o Peluang sama rata dari segi hak kemanusiaan
o Memperbaiki kualiti pembelajaran
o Memperkasa pendidikan itu sendiri

(Ambatang 2014) Langkah Penyelesaian


o Penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi

Laporan PPPM 2015 (KPM 2015) Enrolmen Prasekolah


o Menyediakan Geran Permulaan Prasekolah Swasta
o Menggalakkan pendaftaran prasekolah swasta
o Menyediakan bantuan yuran prasekolah swasta
o Meningkatkan penyampaian pendidikan prasekolah
o Menambah bilangan prasekolah bagi kanakkanak
berkeperluan khas dan pendidikan inklusif
o Meningkatkan kemahiran guru prasekolah

Cadangan Isu Keciciran Pelajar

Laporan PPPM 2015 (KPM 2015) Transformasi Vokasional


o Peluang sijil SPM dan SPMV bagi Pendidikan Vokasional menengah
Atas (PVMA)
o Pembangunan infrastruktur, kurikulum serta pengambilan,
sokongan dan latihan kepada guru.
(Nur Iwani dan Hisham 2013)
o PAV ditawarkan kepada pelajar tingkatan 1 3 yang dapat
mengesan kemahiran pelajar dan meningkatkan enrolmen ke Sek.
Vokasional.

Portal KPM Bantuan pembelajaran


o Skim pinjaman buku teks
o Kumpulan wang amanah pelajar miskin (KWAPM)
o Skim bantuan tuisyen
o Rancangan makanan tambahan (RMT)
o Program susu sekolah (PSS)
o Program 3K

Cadangan Isu Keciciran Pelajar

Laporan PPPM 2015 (KPM 2015) Masyarakat


Pribumi
o Pembentukan dan pembangunan kurikulum
kontekstual, iaitu Kurikulum Asli dan Penan (KAP)
yang disesuaikan untuk murid Orang Asli dan
Penan.
o Pembentukan Program Sekolah Model Khas
Komprehensif (K9) yang menyediakan kemudahan
asrama dari Tahun 1 hingga Tingkatan 3.
o Penerapan bahasa peribumi dan bahasa minoriti
lain dalam kurikulum.
o Penyediaan Kelas Dewasa Orang Asli dan Peribumi
(KEDAP).

ASPIRASI SISTEM : KUALITI

ASPIRASI SISTEM - KUALITI


Aspirasi sistem pendidikan yang seterusnya ialah kualiti
standard antarabangsa yang tinggi.
Kualiti: darjah kecemerlangan biasanya yg tinggi, mutu
(kamus dewan edisi keempat)
Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat
pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem
pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem
pendidikan antarabangsa.
Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk
meletakkan Malaysia dalam kalangan negara sepertiga
teratas bagi pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA yang menguji bacaan,
matematik dan sains dalam tempoh 15 tahun.

ASPIRASI SISTEM - KUALITI


Aspirasi kedua ini juga melibatkan peranan
sekolah. Memastikan setiap sekolah memberikan
proses pendidikan yang berkualiti kepada muridmurid setanding dengan negara maju yang lain
mengikut standard antarabangsa.
Sehubungan dengan itu, Malaysia menyediakan
penambahbaikan prestasi dengan
menitikberatkan bidang Matematik, Sains dan
Bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras
tinggi (KBAT).

ASPIRASI SISTEM - KUALITI


Oleh itu komitmen guru terutamanya amatlah
diharapkan.
Pelaksanaan i-THINK dan Frog VLE perlulah
dilaksanakan secara serius kerana ia adalah
kerangka asas yang dapat memenuhi keperluan
proses pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti tinggi.

Isu/cabaran
(aspirasi sistem - kualiti)

Cabaran kepada gurukerjaya/profesion perguruan kian


mencabar, peranan guru dalam
meningkatkan prestasi pencapaian
pelajar.

Implikasi
(aspirasi sistem - kualiti)

Guru perlu melakukan pengorbanan


yang tinggi-kerja lebih masa.
Guru perlu melakukan perubahanberalih kepada strategi pengajaran
yang lebih berkesan dan terkini.
Guru perlu mempersiapkan diri
dengan kemahiran interpersonal dan
intrapersonal yang tinggi.

ASPIRASI SISTEM : Ekuiti

EKUITI
Sistem pendidikan yang berkualiti menyediakan
pendidikan yang terbaik kepada setiap kanakkanak tanpa mengira
etnik, tempat, atau latar belakang sosioekonomi.
Sistem
pendidikan
yang
direncanakan
bagi
Malaysia ialah semua kanak-kanak warganegara,
tanpa mengira siapa ibu bapa mereka, atau tempat
mereka belajar, akan dilengkapi keperluan untuk
membuka segala peluang bagi masa depan
mereka.

kelas sosioekonomi kekal sebagai pemacu terbesar


keberhasilan murid di Malaysia

Ekuiti menjelang 2020


50% pengurangan dalam
jurang pencapaian (bandar luar bandar, sosioekonomi,
gender)

ISU EKUITI
Laporan awaL PPPM (2012)

Jurang pencapaian wujud antara negeri dan dalam


negeri di seluruh Malaysia
Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar
bandar semakin berkurangan
Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan
dengan jenis kebangsaan semakin berkurangan
isu prestasi rendah murid lelaki: jurang gender
semakin melebar
status sosioekonomi berterusan memberi impak
besar kepada prestasi murid

Cadangan Isu Jurang pencapaian


Contoh
Negeri Perlis - pencapaian akademik rendah
tahun 2015, Kementerian telah memberi fokus dan meningkatkan
sokongan di Perlis yang mempunyai median pendapatan isi rumah
terendah di Malaysia dan telah menunjukkan prestasi akademik
yang semakin merosot.
Pegawai JPN Perlis secara kolektif telah mengenal pasti empat
faktor yang dapat memacu perubahan di negeri tersebut,
iaitu
1) usaha kolaboratif pegawai JPN,
2) kepimpinan sekolah,
3) pengajaran dan pembelajaran berkualiti dalam bilik darjah
dan
4) kehadiran murid.
Setiap bidang fokus ini diterjemahkan dalam bentuk item tindakan.

Sumber : Laporan Tahunan 2015, Pelan Pembangu


Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013-2025

Dalam usaha memastikan ekuiti dalam pendidikan untuk setiap


kanak-kanak, Kementerian telah menetapkan sasaran yang tinggi
untuk merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar
sebanyak
25% dalam tiga tahun pertama transformasi pendidikan negara.
Untuk mencapai objektif ini,penyelesaian yang berfokus
diperlukan untuk
menyokong murid berkeperluan khusus, termasuk
murid luar bandar,
murid Orang Asli dan
Kumpulan
minoriti
lain, termasuk
Murid Berkeperluan
Pada tahun 2015,
Kementerian
memberi tumpuan
Khas
(MBK).
kepada
pelaksanaan tiga program utama untuk
merapatkan jurang pencapaian, iaitu:
Program Transformasi Daerah

Pendidikan Orang Asli dan Pribumi


Pendidikan Inklusif
Sumber : Laporan Tahunan 2015, Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013-2025

ASPIRASI SISTEM : Perpaduan

Isu : Perpaduan
- Sistem persekolahan pelbagai aliran.
Kesinambungan sistem persekolahan lama dengan
mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis
kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan
Tamil.
- Pengisian kurikulum dan ko-kurikulum turut
menjadi masalah dalam memupuk perpaduan dan
integrasi kaum di Negara kita. sekolah kebangsaan
tidak menjadikan bahasa ibunda kaum Cina dan
India sebagai subjek wajib.

Cadangan Penyelesaian:
Berhubung usaha melahirkan rakyat yang menghayati nilai
sejagat,
PPPM
2013-2025
menggariskan
bahawa
Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral perlu
diperkukuh dengan tumpuan diberikan kepada perpaduan
dan memupuk persefahaman yang erat antara murid.
(Petikan berita Astro Awani, September 06, 2013 )
Selaras dengan matlamat utama Dasar Pendidikan
Kebangsaan, iaitu menyatupadukan masyarakat pelbagai
kaum, Bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa
rasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa
kebangsaan. Hal Ini telah pun termaktub dalam Seksyen
17, Akta Pendidikan 1996. (Salwati Abd Rahman, 04 Julai
2014)
Usaha
kerajaan
membentuk
Sekolah
Permulaan proses integrasi antara kaum.

Wawasan.

ASPIRASI SISTEM : KECEKAPAN

KECEKAPAN :

Sistem yang memaksimumkan


keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

Peruntukan sedia ada :

PRA SEKOLAH
- Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak
berumur 4 dan 5 tahun kepada 87% menjelang
2012- menjadikan prasekolah swasta dan
agensi-agensi lain sebagai sebahagian
daripada sistem pendidikan kebangsaan
LITERASI DAN NUMERASI(LINUS)
- Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas
literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun
pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)


- Mewujudkan SBT yang mempunyai
etos,karektor,dan identiti tersendiri. Sekolahsekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan
pelajar ke peringkat paling tinggi
TAWARAN BARU KEPADA PEMIMPIN SEKOLAH
- Memperkenalkan penilaian berasaskan
pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru
Besar dengan menawarkan ganjaran yang
menarik kepada sesiapa ynag melepasi sasaran.

Isu- isu kecekapan

PRASEKOLAH- guru; mempunyai pengetahuan terhad.


Menurut Imran Ariff Arifin (2010) kajian ke atas guru
prasekolah mendapati kebanyakan guru mempunyai
pengetahuan yang terhad terhadap perkembangan
kanak-kanak.
LITERASI & NUMERASI (LINUS)- tahap pengetahuan
murid dan ibu bapa terhadap linus.
KEPIMPINAN ( PENGETUA& GURU BESAR)- adakah gaya
komunikasi pentadbir mempengaruhi motivasi guruguru. Menurut Azizi Yahya(2010) pentadbir haruslah
mempunyai gaya komunikasi yang baik bagi
memotivasikan guru agar lebih berminat dan komited
dengan setiap arahan yang diberi.

CADANGAN

Pihak KPM seharusnya menyediakan lebih banyak


lagi kursus bagi menyuburkan semula pengetahuan
sedia ada guru. Menurut Faizul Ab Kadir(2010) bakal
guru seharusnya diberi pendedahan berkaitan input
yang boleh merealisasikan pelaksanaan penilaian.
Murid dan ibu bapa seharusnya diberikan taklimat
masa ke semasa berkaitan perkembangan anak
bukan hanya semasa perjumpaan tiga penjuru
sahaja.
Pihak pengetua dan guru besar juga seharusnya
mendapat penilaian secara formal dari semua
kakitangan sekolah iaitu guru,murid dan kakitangan.

Isu-Isu Aspirasi Murid

Keberhasilan Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid

ASPIRASI MURID : Pengetahuan

Peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan
numerasi sepenuhnya.
Melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas, serta berfungsi secara
berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri
sendiri, masyarakat, dan negara.
Penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras.
Digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain,
seperti seni, muzik, dan sukan.
Murid juga perlu mempunyai kemahiran mengaplikasi pengetahuan ini dalam
situasi harian.

Aspirasi Murid

PENGETAHUAN

Agenda Transformasi Sistem Pendidikan Malaysia Oleh KPM, 2013-2025


Agenda 3: Akses Pendidikan dan Literasi Asas

Pada 2011, enrolmen di peringkat pendidikan rendah telah hampir sejagat, iaitu
94% dan peratusan murid yang tercicir daripada pendidikan rendah menurun
secara signifikan (daripada 3% pada 1989 kepada 0.2% pada 2011).
Kadar enrolmen di peringkat menengah rendah (Tingkatan 1 hingga 3) meningkat
kepada 87%. Peningkatan terbesar berlaku di peringkat menengah atas
(Tingkatan 4 hingga 5), dengan kadar enrolmen meningkat hampir dua kali ganda
daripada 45% pada 1980-an kepada 78% pada 2011.
Kadar enrolmen ini lebih tinggi sekiranya enrolmen di sekolah swasta juga
diambilkira, iaitu 96% peringkat rendah, 91% menengah rendah, dan
82%menengah atas.

PENGETAHUAN

Aspirasi Murid

Laporan Awal PPPM 2012


Program pendidikan awal dan penjagaan kanak-kanak, serta aktiviti pembangunan
yang berkaitan telah menjadi sebahagian daripada agenda Kerajaan sejak tahun
2000 apabila Kerajaan menandatangani Deklarasi Pendidikan untuk Semua bawah
UNESCO.
Hasilnya, kanak-kanak berumur 4+ hingga 5+ tahun yang menyertai pendidikan
prasekolah, sama ada awam atau swasta telah meningkat secara dramatik, iaitu
daripada 67% pada tahun 2009 kepada hampir 77% pada akhir tahun 2011.(Statistik
Pendidikan Malaysia)
Kerajaan menyasarkan enrolmen sejagat melalui NKRA Pendidikan sebagai
sebahagian daripada GTP yang dilancarkan pada tahun 2009.
11 Anjakan Untuk Transformasi Sistem Pendidikan
Anjakan 2
Memastikan Setiap Murid Profsien Dalam Bahasa Malaysia Dan Berbahasa
Inggeris
Memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah
dengan menyediakan program pemulihan intensif pada peringkat lebih awal untuk
membantu murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas peralihan.
Memperluaskan program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris.
Meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi
pendedahan terhadap bahasa Inggeris.
Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang tahun 2025

Isu : Pengetahuan
Isu Guru :
Guru bukan opsyen mengajar subjek teras.
Kekangan dalam mendapat guru ganti.
Penggunaan kemudahan ICT,BBM dan lain-lain.
Isu Pelaksanaan :
Ketelusan dalam perlaksanaan bagi meningkatkan pengetahuan dan
keupayaan paling asas dalam literasi dan numerasi. Contohnya
program LINUS,PROTIM.
Mengejar target jabatan dan kementerian.

Isu Sarana Ibu Bapa :


Ibu bapa malu / tidak mahu merujuk pakar tentang kondisi anak.
Sokongan PIBG.

Cadangan Penyelesaian Isu


Isu Guru
Hasnalee (2012), guru-guru LINUS perlu mempunyai kepakaran untuk
menentukan kesediaan pelajar, serta jelas tentang bimbingan yang perlu
disampaikan kepada pelajar LINUS. Program teras pendidikan perlukan guru
opsyen dalam menjayakan perlaksanaanya.
Bagi guru baru dan bukan opsyen latihan dan bimbingan berterusan dari guru
pakar,pentadbir, jabatan dan kementerian.
Bahan bantu mengajar guru LINUS yang sentiasa berbeza mendapat
peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 55.8%. Hal ini menggambarkan
bahawa murid-murid suka dengan bahan bantu mengajar guru yang berbeza
(Chew Fong Peng,2015). Guru perlu tingkatkan motivasi diri bagi
menggunakan sepenuhnya bahan yang ada untuk memastikan murid
menguasai kemahiran asas.
Walaupun terdapat guru yang cemerlang dalam sistem pendidikan Malaysia,
kajian AKEPT 2011 mendapati bahawa hanya 50% pengajaran disampaikan
dengan berkesan.
Isu Pelaksanaan
Piaget telah mengenalpasti empat faktor yang saling berkait yang boleh
mempengaruhi proses pemikiran individu iaitu kematangan biologi,
interaksi individu dengan persekitaran, pengalaman sosial dan
keseimbangan.
Pihak atasan tidak boleh terlalu menekan pihak sekolah untuk mencapai
sesuatu target sehinggakan ketelusan dalam melaksanakan program dicabuli.

Cadangan Penyelesaian Isu


Isu Sarana Ibu Bapa
Kajian peringkat antarabangsa Program Pentaksiran Murid Antarabangsa 2009
yang dilakukan oleh Pertubuhan untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
menunjukkan bahawa cara bagaimana penglibatan ibu bapa menggunakan
masa bersama anak di rumah mempengaruhi kejayaannya.(Petikan Utusan
Malaysia, 23 Julai 2012).
Menurut Mook (2009), PIBG adalah salah satu pertubuhan dalam sekolah yang
boleh memainkan peranan besar dalam meningkatkan pencapaian
persekolahan murid-murid mereka.

ASPIRASI MURID : Kemahiran Berfkir

Isu: Kemahiran Berfikir


- Skor TIMSS dan PISA 2009+ menunjukkan bahawa
murid kurang mampu mengaplikasi
pengetahuan serta berfkir secara kritis di luar
konteks akademik biasa. (Hasan, 8 Sept 2013)
- Isu daripada guru: masih menggunakan kaedah
tradisional dalam pengajaran mereka.
- Isu daripada murid: Murid yang pasif tidak dapat
menjayakan kemahiran berfikir semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berlangsung kerana
murid yang pasif biasanya tidak akan mengeluarkan
idea.
- Isu terhadap pelaksanaan pentaksiran kemahiran
berfikir aras tinggi (KBAT) dalam peperiksaan pusat.

Cadangan Penyelesaian:
Setiap
kanak-kanak
perlu
menguasai
sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi
di peringkat paling asas serta pelbagai kemahiran
kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran
kritis, kreatif serta inovatif dari segi kemahiran
berfikir. (Petikan berita Astro Awani, September 06,
2013 )
Penggunaan bahan asas atau bahan bantu
mengajar yang sesuai dengan tajuk pengajaran
akan membolehkan murid memahami dengan
lebih jelas sesuatu istilah dan konsep.
Guru hendaklah mengambil kesempatan dengan
mengemukakan
berbagai
soalan
kepada
muridnya bermula dalam bentuk tahap yang

ASPIRASI MURID : Kemahiran


Memimpin

Aspirasi Murid : Kemahiran Memimpin

Dalam dunia yang semakin saling berhubung


kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja
dengan orang lain secara berkesan adalah
amat penting. Sistem pendidikan negara akan
membantu setiap murid mencapai potensi
sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang
formal dan tidak formal untuk bekerja dalam
pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan.
Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi
empat
dimensi,
iaitu
keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan
emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan
berkesan.
(KPM 2013).

Aspirasi Murid : Kemahiran Memimpin

Keusahawanan:

mengambil
inisiatif
untuk
mewujudkan dan membangunkan penyelesaian
sendiri, dan bagi tujuan itu sanggup membuat
pelaburan daripada sumber sendiri, serta
terdorong untuk memastikan penyelesaian itu
Berdaya
tahan: membina cara berfkir
dizahirkan;

yang konstruktif serta mampu


menghadapi
rintangan;
Kecerdasan
emosi: berupaya memahami dan
bekerja secara berkesan dengan orang lain
serta mampu mempengaruhi mereka secara
positif; dan
Ketrampilan
komunikasi: berupaya memberikan
pendapat dan hasrat secara lisan dan bertulis dengan
jelas. Sekolah perlu menggunakan peluang yang
disediakan di dalam bilik darjah melalui aktiviti
berasaskan projek dan kerja kumpulan, dan aktiviti di
luar bilik darjah melalui sukan, seni, serta aktiviti
kokurikulum dalam membangunkan keperibadian

Isu Penerapan Pendidikan Kepimpinan

Isu Penerapan Pendidikan Kepimpinan

Kemahiran Insaniah (Halif dan Sakilah


2015 )
o Perlunya sokongan ibu bapa di sekolah dan
rumah
(Rosnah,
Faizal dan Faizah 2014)
o Penerapan
pembelajaran abad ke-21
o Sekolah sebagai Organisasi
Pembelajaran
o Menyerapkan penghargaan dan
Pengiktirafan
o Kepimpinan melalui teladan
o Perbandingan SBP dan SMk harian
o Fokus sekolah yang bukan hanya
(Nur Iwani
dan Hisham
tertumpu
pada keceriaan
dan 2013)
pelaksanaan
pencapaian
sahaja.PAV
o Penerapan kemahiran insaniah (soft skills)
o Persepsi ibu bapa

Cadangan Isu Penerapan Isu Pendidikan kempimpinan

(Rosnah, Faizal dan Faizah 2014)


o Transformasi kepimpinan pengetua dan guru
o Latihan model kepimpinan mengikut konteks sekolah
o Menjadikan SBP sebagai penanda aras asas
kepimpinan organisasi

(Nur Iwani dan Hisham 2013)


o Penerapan kemahiran insaniah (soft skills) melalui subjek PAV
o Kajian penambahbaikan dari masa ke semasa
o Kemahiran memimipin bagi penyesuaian situasi pekerjaan.

Mohamad Amin (2016)


o Pelajar perlu boleh berkomunikasi dengan lancar,
bijak mencipta, berfikiran kritis, dan boleh
berkolaborasi selain daripada kemahiran 3M

Cadangan Isu Penerapan Isu Pendidikan kempimpinan

KPM (2015) IBMYP


o International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP)
o Tumpuan kepada kepimpinan dan infrastruktur sekolah
o Asas pelaksanaan dan pembentukan KSSM

(KPM 2015) Peranan SISC+ dan SIP+


o Sebagai rujukan pedagogi guru dan capaian bahan terkini
o Sebagai rujukan model kepimpinan pentadbir sekolah
o Maklum balas serta merta

(KPM 2015) Kaedah pembelajaran Hybrid


o Kaedah Pembelajaran pelbagai mod (Blended
Learning) dan Kelas Berbalik (Flipped Classroom)

Cadangan Isu Penerapan Isu Pendidikan kempimpinan

(RMKe-11)
o Pembelajaran sepanjang hayat
o Penambahbaikan penyampaian

ASPIRASI MURID : Kemahiran


Dwibahasa

Aspirasi murid - kemahiran dwibahasa

Dwibahasa: menggunakan dua bahasa (kamus dewan edisi


keempat).
Setiap orang murid perlu menguasai bahasa Malaysia
sebagai bahasa kebangsaan manakala bahasa Inggeris
sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa.
Murid diberi peluang dan galakan untuk mempelajari bahasa
lain sebagai bahasa tambahan seperti bahasa Mandarin,
bahasa Tamil, bahasa Arab serta bahasa ibunda lain seperti
bahasa Iban dan Kadazan-Dusun.
Selepas jangka masa tertentu, semua murid akan digalakkan
untuk belajar sekurangkurangnya tiga bahasa bagi
membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi
secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat
Malaysia mahupun peringkat global.

Aspirasi murid - kemahiran dwibahasa

Dalam usaha memastikan setiap murid menguasai


kemahiran bahasa Inggeris, Kementerian Pendidikan
menetapkan bahasa Inggeris sebagai kertas wajib lulus di
peringkat SPM bermula tahun 2016.
Bagi membantu murid lulus dalam kertas bahasa Inggeris
(SPM), Kementerian Pendidikan akan melaksanakan
Sistem Set iaitu membahagikan guru kepada kumpulan
atau set tertentu bagi membolehkan mereka merangka
pendekatan pedagogi yang sesuai dengan tahap
kemahiran dan keperluan pembelajaran murid.
Bagi meningkatkan pengajaran bahasa Inggeris, seramai
61,000 guru bahasa Inggeris diwajibkan mengikuti Ujian
Penempatan Cambridge (CPT) dalam tempoh dua tahun.

Isu/cabaran dan implikasi (aspirasi


murid - kemahiran dwibahasa)

Sistem pendidikan sediaada yang


berbentuk vernakular (memisahkan
SK dan SJKC/SJKT) menyukarkan
proses murid untuk menguasai
bahasa kaum lain.
Implikasi: murid lebih terdorong
untuk bersosial dengan rakan
sebangsa sahaja.

Cadangan menangani isu (aspirasi


murid - kemahiran dwibahasa)

Sistem pendidikan terutama sekolah


rendah perlu dikaji semula.
Pelaksanaan sistem pendidikan
sekolah menengah boleh dijadikan
panduan (tiada pemisahan antara
kaum).

ASPIRASI MURID : Etika dan


Kerohanian

ISU

Murid wajib tahu siapa pencipta?


Adakah didikan awal dari ibu bapa
penting?
Adakah murid itu kenal siapa diri
sendiri?
Apakah tujuan mereka menuntut
ilmu/ hadir ke sekolah?

CADANGAN

Semua murid wajib kenal Allah atau tuhan


pencipta alam. Manusia diciptakan dengan dua
elemen iaitu rohani dan jasmani. Menurut Nik
Safiah Nik Abdullah(2015) penghayatan agama
adalah satu unsur penting bagi mempengaruhi
peribadi seseorang.
Ibu bapa merupakan guru pertama bagi setiap
anak. Mereka yang akan membentuk peribadi
anak yang mana rumah adalah merupakan
institut pendidikan awal bagi anak-anak-Azizi
Yahya(2005)

IMPAK-PPPM (MURID)

Apabila menamatkan persekolahan


murid akan mempunyai pengetahuan
dan kemahiran bertaraf dunia ,nilai
moral yang tinggi dan berupaya
bersaing dngan rakan sebaya dari
negara lain.

ASPIRASI MURID : Identiti Nasional

Isu Identiti Nasional


Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan
prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk kejayaan
dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan
berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa
mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.

Isu ??
Bahasa Pertuturan
Berlainan Budaya, Agama
=>Perpaduan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
berhasrat untuk melahirkan warganegara yang dipacu oleh
nilai-nilai teras yang sejagat dengan identiti Malaysia yang
kukuh.

Cadangan Isu Identiti Nasional


Pada tahun 2015, Kementerian memberi fokus
kepada lima inisatif utama untuk menerapkan
perpaduan di sekolah.

Mengukuhkan kurikulum Pendidikan


Islam dan Pendidikan Moral.
Menerapkan perpaduan melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum.
Mengukur perpaduan dalam kalangan
murid dan guru di sekolah.
Membangunkan Pelan Tindakan
Perpaduan dalam pendidikan.
Mengukuhkan pelibatan dengan rakan
strategik.
Sumber : Laporan Tahunan 2015 ,
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Cadangan Isu Identiti Nasional

Kesimpulan

Keberhasilan Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid

Soal jawab

Keberhasilan Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid

Whats
Your
Message?
TERIMA
KASIH