Anda di halaman 1dari 58

KURIKULUM KEBANGSAAN

PELAKSANAAN JADUAL WAKTU


PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
MENGIKUT JAM SETAHUN
DI BAWAH
KSSR (SEMAKAN 2017)
DAN KSSM

sumberpendidikan.c
om

Peneraju Pendidikan
Negara

SYOR PPPM 2013- 2025


(BAB 4-7)

Penggunaan jumlah jam dalam tahun


persekolahan
Kemahiran dan kompetensi yang dikenal
pasti penting untuk berjaya dalam
persekitaran globalisasi di abad ke-21 akan
diserapkan sepenuhnya dalam kurikulum
Sekolah menyusun jadual waktu yang sesuai
(anjal) bagi melaksanakan kurikulum

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

PELAKSANAAN KURIKULUM
BERDASARKAN JAM SETAHUN
Kurikulum yang dibina hendaklah
dilaksanakan mengikut jam setahun
yang telah ditetapkan untuk setiap
mata pelajaran
Bilangan jam setahun yang
diperuntukkan bagi setiap mata
pelajaran adalah mencukupi untuk
melaksanakan kurikulum secara
optimum dalam tempoh 32 minggu
sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

PRINSIP PENGOPERASIAN JAM


SETAHUN DALAM PELAKSANAAN
KSSR (SEMAKAN 2017) & KSSM
Tempoh pelaksanaan kurikulum hendaklah
mengambil kira keupayaan murid
Pedagogi yang sesuai dengan keupayaan
murid dan persekitaran sekolah
Mengaplikasikan konsep adaptability &
flexibility dalam membina jadual waktu
sekolah
Pendekatan P&P secara modular
membolehkan pelaksanaan kurikulum secara
optimum. Guru boleh menentukan jumlah jam
yang diperlukan bagi sesuatu topik/kemahiran
sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

PERBANDINGAN MASA MENGIKUT


JAM DAN MINIT SEKOLAH SESI PAGI
(SIMULASI DI SEMENANJUNG MALAYSIA)
MENGIKUT JAM (SESI
PAGI)
(5 JAM & (5 JAM & (6 JAM & (6 JAM &
20 MIN) 50 MIN) 20 MIN) 50 MIN)

PAGI (ISNIN-KHAMIS)
7.30- 8.00- 8.30- 9.00- 9.308.00 8.30 9.00 9.30 10.00

10.00 10.30 10.50 11.20 11.50 12.20


12.50 1.20-1.20 1.50
10.30 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50
Reh
at

PAGI (JUMAAT)
7.30- 8.00- 8.30- 9.00- 9.308.00 8.30 9.00 9.30 10.00

10.00 10.30 10.50 11.20 11.50


(4 JAM & 50
MINIT)
10.30 10.50 11.20 11.50 12.20
Reh
at

MENGIKUT 40 MINIT (SESI


PAGI)
PAGI (ISNIN-KHAMIS)
7.30- 8.10- 8.50- 9.308.10 8.50 9.30 10.10

PAGI

(5 JAM & (6 JAM &


40 MIN) 20 MIN)

(7.00
JAM)

10.10 10.50 11.10 11.50


12.30 1.10- 1.50-1.10 1.50 2.30
10.50 11.10 11.50 12.30
Reh
at sumberpenddikan.com

1.502.20

PERBANDINGAN MASA MENGIKUT


JAM DAN MINIT SEKOLAH SESI PETANG
(SIMULASI DI SEMENANJUNG MALAYSIA)
MENGIKUT JAM (SESI PETANG)
PETANG (ISNIN-KHAMIS)
12.50-1.20 1.20-1.50 1.50-2.20

2.20-2.50

2.50-3.20

3.20-3.50

3.50-4.10

4.10-4.40

4.40-5.10

5.10-5.40

5.40-6.10

6.10-6.40

(5 JAM & 50 MINIT)

4.20-4.50

4.50-5.20

5.20-5.50

5.50-6.20

6.20-6.50

(5 JAM & 50 MINIT)

4.30-5.00

5.00-5.30

5.30-6.00

6.00-6.30

(5 JAM & 20 MINIT)

4.40-5.10

5.10-5.40

5.40-6.10

6.10-6.40

(5 JAM & 20 MINIT)

REHAT
1.00-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30

2.30-3.00

3.00-3.30

3.30-4.00

4.00-4.20

1.10-1.40 1.40-2.10 2.10-2.40

2.40-3.10

3.10-3.40

3.40-4.10

4.10-4.30

REHAT
REHAT
1.20-1.50 1.50-2.20 2.20-2.50

2.50-3.20

3.20-3.50

3.50-4.20

4.20-4.40
REHAT

1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00

3.00-3.30

3.30-4.00

4.00-4.30

4.30-4.50

4.50-5.20

5.20-5.50

5.50-6.20

6.20-6.50

(5 JAM & 20 MINIT)

2.20-2.50

2.50-3.20

3.20-3.50

3.50-4.20

4.20-4.40

4.40-5.10

5.10-5.40

5.40-6.10

6.10-6.40

(4 JAM & 20 MINIT)

2.30-3.00

3.00-3.30

3.30-4.00

4.00-4.30

4.30-4.50

4.50-5.20

5.20-5.50

5.50-6.20

6.20-6.50

(4 JAM & 20 MINIT)

2.50-3.30

3.30-4.10

4.10-4.20

4.20-5.10

5.10-5.50

5.50-6.30

(5 JAM & 40 MINIT)

4.40-5.20

5.20-6.00

6.00-6.40

(5 JAM & 40 MINIT)

4.50-5.30

5.30-6.10

6.10-6.50

(5 JAM & 40 MINIT)

5.00-5.40

5.40-6.20

6.20-7.00

(5 JAM & 40 MINIT)

5.10-5.50

5.50-6.30

6.30-7.10

(5 JAM & 40 MINIT)

4.40-5.20

5.20-6.00

6.00-6.40

(4 JAM & 20 MINIT)

4.50-5.30

5.30-6.10

6.10-6.50

(4 JAM & 20 MINIT)

PETANG (JUMAAT)
REHAT

MENGIKUT MINIT (SESI PETANG)


PETANG (ISNIN-KHAMIS)
12.50-1.30 1.30-2.10 2.10-2.50

REHAT
1.00-1.40 1.40-2.20 2.20-3.00

3.00-3.40

3.40-4.20

4.20-4.40

1.10-1.50 1.50-2.30 2.30-3.10

3.10-3.50

3.50-4.30

4.30-4.50

REHAT
REHAT
1.20-2.00 2.00-2.40 2.40-3.20

3.20-4.00

4.00-4.40

4.40-5.00
REHAT

1.30-2.10 2.10-2.50 2.50-3.30

3.30-4.10

4.10-4.50

4.50-5.10
REHAT

PETANG (JUMAAT)
2.20-3.00

3.00-3.40

3.40-4.20

4.20-4.40
REHAT

2.30-3.10

3.10-3.50

3.50-4.30

4.30-4.50

sumberpenddikan.com
REHAT

CADANGAN CARA PEMBINAAN


JADUAL PDP MINGGUAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN


WAKTU TAHAP I KSSR (Semakan
2017)
TAHAP I
TAHAP
I

BIL.

MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN TERAS


1
2
3
4
5
6

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina/ Bahasa Tamil
Matematik
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Sains

SK

SJK

MIN. JAM
SETAHUN

MIN. JAM
SETAHUN

192

160

160

80

96

192
96

96 + 32
sumberpenddikan.com

(Tasmik)

96
48

64

32

(Tasmik)

64Pendidikan
Peneraju
48

MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN


WAKTU TAHAP II KSSR (Semakan
TAHAP II
TAHAP
II
2017)

BIL.

MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN TERAS


1
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
2
3
4
5
6

Bahasa Cina/ Bahasa Tamil


Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

sumberpenddikan.com

SK

SJK

MIN. JAM
SETAHUN

MIN. JAM
SETAHUN

160

128

160

96

96
64
96 + 32

160
96
64
80 + 32

(Tasmik)

(Tasmik)

96

Peneraju 80
Pendidikan

SEKOLAH KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidika

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
KURIKULUM KEBANGSAAN
KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

SEKOLAH
JENIS KEBANGSAAN
KURIKULUM
KEBANGSAAN

CINA

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN


MASA KSSM PERINGKAT MENENGAH
RENDAH

sumberpenddikan.com

* Dilaksanakan mengikut pilihan murid dan

Peneraju Pendidikan

MATA PELAJARAN &PERUNTUKAN


MASA KSSM PERINGKAT
MENENGAH ATAS

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN


MASA KSSM PERINGKAT MENENGAH
ATAS (MPPENGAJIAN
ELEKTIF)
BAHASA
KEMANUSIAAN

STEM
Minimum 96
Jam Setahun

Minimum 64
Jam Setahun

Fizik
Kimia
Biologi
Matematik
Tambahan
Sains
Tambahan
Asas
Kelestarian
Pertanian
Sains Rumah
Tangga
Reka Cipta
Sains
Komputer
Sains Sukan

Bahasa Cina
Bahasa Tamil Prinsip
Perakaunan(96)
Bahasa
Ekonomi (96)
Kadazandusu
Perniagaan (96)
n
Pendidikan Seni
Visual (64)
Bahasa Iban
Pendidikan Muzik
Bahasa
(64)
Semai
Geografi (64)
Bahasa
Kesusasteraan
Perancis
Melayu (64)
Bahasa Jepun Kesusasteraan
Inggeris (64)
Bahasa
Kesusasteraan Cina
Jerman
(64)
Bahasa Korea
sumberpenddikan.com

& SASTERA
IKHTISAS
Minimum 64-96
Jam Setahun

Kesusasteraan

ISLAM
Minimum 96
Jam Setahun
Pendidikan Al
Quran dan Al
Sunnah
Pendidikan
Syariah
Islamiah
Tasawwur
Islam
Bahasa Arab

Peneraju Pendidikan

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

sumberpenddikan.com

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan Ne

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

KURIKULUM KEBANGSAAN

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN 2 (SESI PAGI)

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN
2 (SESI PAGI)

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN
3 (SESI PAGI)
TINGKATAN 3 (SESI PAGI)

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN
3 (SESI PAGI)
TINGKATAN 3 (SESI PAGI)

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan N

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN
4 (SESI PAGI) ELEKTIF M

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN
4 (SESI PAGI) ELEKTIF M

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidikan

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN
5 (SESI PAGI) ELEKTIF

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

KURIKULUM
KEBANGSAAN
TINGKATAN
5 (SESI PAGI) ELEKTIF

sumberpenddikan.com

Peneraju Pendidi

Sekian
Bahagian Pembangunan
Kurikulum

Peneraju Pendid
sumberpenddikan.com