Anda di halaman 1dari 17

Teori Gordan Allport

Teori Allport memberi definisi yang positif


terhadap manusia. Teori Allport membantu
manusia untuk melihat diri sendiri sebagai
mahkluk yang baik dan penuh harapan.

Komen :
Kami amat setuju dengan pandangan teori allport
kerana Carl Roger juga memberi pendapat bahawa
manusia adalah baik, rasional dan boleh membuat
keputusan diri sendiri. Manusia berupaya
berkembang secara positif untuk menjadi seorang
yang sempurna.

Allport mendefinisikan personaliti sebagai


satu organisasi dinamik individu yang
menentukan kebolehan penyesuaian yang
unik terhadap persekitaran.
Komen kami
Kami amat bersetuju pendapat Allport kerana
personaliti melalui proses perubahan dan
perkembangan secara berterusan dalam diri
individu.

Allport telah mengklasifikasikan


trait manusia kepada 3 jenis.
Trait

Komen kami

Trait kardinal menunjukkan


kecenderungan atau disposition
yang mempengaruhi seluruh
perilaku dan perbuatan manusia.

Kami setuju kerana hal ini boleh


dibuktikan jika seseorang yang
berpersonaliti authoritarian akan
mempersepsikan dunianya
mengikut kemahuannya tanpa
mengira pendapat orang.

Trait pusat seperti kesabaran,


kejujuran, kemurungan dan
ketegasan hanya berpengaruh
terhadap situasi yang terhad.

Kami amat setuju terhadap setiap


orang mempunyai trait pusat,
contohnya kemurungan hanya
berlaku terhadap keadaan
tertentu seperti tekanan emosi.

Trait sekunder ialah sifat


yang mengawal perlakuan
manusia secara spesifik .
Hanya sesetengah situasi dan
rangsangan yang dapat
menonjolkan trait ini

Hal ini boleh dibuktikan


apabila seseorang diejek di
hadapan khalayak pastinya
individu tersebut akan marah,
tetapi sekiranya diejek di
hadapan teman-teman rapat,
perasaan marah akan
bertukar menjadi seperti
tiada apa-apa.

Allport juga mengemukakan konsep


personaliti matang iaitu bagaimana
seseorang itu menunjukkan sifat yang
konsisten, positif dan mempunyai mental
emosi yang stabil walau berada di mana
sahaja.
Komen kami
kami amat setuju kepada personaliti matang
ini kerana kami berpendapat bahawa setiap
individu dapat dan mempunyai kebolehan
untuk mencapai personaliti matang.
Personaliti matang ini memberi hala tuju
kepada kami untuk membimbing murid untuk
mencapai kehendak personaliti matang.

Komen-komen dan Bandingbeza


antara

Teori Gordon Allport &


Teori Sigmund Freud

Teori Allport memberi definisi yang positif


terhadap manusia. Teori Allport membantu
manusia untuk melihat diri sendiri sebagai
mahkluk yang baik dan penuh harapan.

Komen :
Kami amat setuju dengan pandangan Teori Allport
kerana Carl Roger juga memberi pendapat bahawa
manusia adalah baik, rasional dan boleh membuat
keputusan diri sendiri. Manusia berupaya
berkembang secara positif untuk menjadi seorang
yang sempurna.

Allport mendefinisikan personaliti sebagai


satu organisasi dinamik individu yang
menentukan kebolehan penyesuaian yang
unik terhadap persekitaran.
Komen :
Kami amat bersetuju pendapat Allport kerana
personaliti melalui proses perubahan dan
perkembangan secara berterusan dalam diri
individu.

Berbanding dengan Teori


Personaliti Sigmund Frued
Berdasarkan Freud (1967), manusia
dilahirkan dengan dorongan naluri dalaman
yang bersifat biologi atau kebinatangan. Iaitu,
naluri seksual dan naluri pembinasaan.
Komen :
Manusia mempunyai naluri naluri tersebut namun
pandangan kami terhadap manusia masih lebih
kepada pandangan Gordon Allport, iaitu manusia
adalah perlu untuk melihat mereka sendiri dengan
penuh harapan dan baik. Hal ini kerana pandangan
terhadap diri sendiri adalah sangat mempengaruhi
tingkah laku kami. Jika kami mendapatkan banyak
pandangan buruk, kami akan melakukan yang buruk
sahaja.

Allport telah mengklasifikasikan


trait manusia kepada 3 jenis.
Trait

Komen kami

Trait kardinal menunjukkan


kecenderungan atau disposition
yang mempengaruhi seluruh
perilaku dan perbuatan manusia.

Kami setuju kerana hal ini boleh


dibuktikan jika seseorang yang
berpersonaliti authoritarian akan
mempersepsikan dunianya
mengikut kemahuannya tanpa
mengira pendapat orang.

Trait pusat seperti kesabaran,


kejujuran, kemurungan dan
ketegasan hanya berpengaruh
terhadap situasi yang terhad.

Kami amat setuju terhadap setiap


orang mempunyai trait pusat,
contohnya kemurungan hanya
berlaku terhadap keadaan
tertentu seperti tekanan emosi.

Trait sekunder ialah sifat yang


mengawal perlakuan manusia
secara spesifik . Hanya
sesetengah situasi dan
rangsangan yang dapat
menonjolkan trait ini

Hal ini boleh dibuktikan apabila


seseorang diejek di hadapan
khalayak pastinya individu
tersebut akan marah, tetapi
sekiranya diejek di hadapan
teman-teman rapat, perasaan
marah akan bertukar menjadi
seperti tiada apa-apa.

Peringkat-peringkat Perkembangan
Personaliti dalam Teori Sigmund Freud
Peringkat-peringkat

Komen

Mulut atau Oral Stage (0 1 thn)

kami bersetuju bahawa tahap


ini amat penting untuk
membentukkan personaliti
seseorang pada dewasa nanti.
trait personaliti ialah optimistik
dan mesra (utk orang yg
memenuhi kepuasan)
personaliti seperti pendiam,
pasif dan orang yang suka
merokok (utk org yang x
memenuhi kepuasan)

Peringkat Dubur atau Anal Stage


(2 3 thn)

Kami juga bersetuju bahawa


personaliti seseorang juga
dapat dibentuk melalui cara
mengurus peringkat ini oleh
ibu bapa.

Peringkat-peringkat

Komen

Zakar dan Faraj (4 5 thn)

Ibu bapa seharusnya peka


terhadap perasaan anak.
Perlekatan pada tahap ini akan
merenggangkan hubungan
antara ibu bapa dengan anakanak.

Latensi atau Latency Period (6


12 thn)

Kami bersetuju bahawa


bersosial itu penting untuk
kanak-kanak. Mereka mula
bersosial pada tahap ini.

Syahwat atau Genital Stage (12


thn ke atas)

Ibu bapa seharusnya


mengambil berat
perkembangan kanak-kanak
tahap ini untuk memastikan
kanak-kanak tidak
kecenderungan seks.

Allport juga mengemukakan konsep


personaliti matang iaitu bagaimana
seseorang itu menunjukkan sifat yang
konsisten, positif dan mempunyai mental
emosi yang stabil walau berada di mana
sahaja.
Komen kami
kami amat setuju kepada personaliti matang
ini kerana kami berpendapat bahawa setiap
individu dapat dan mempunyai kebolehan
untuk mencapai personaliti matang.
Personaliti matang ini memberi hala tuju
kepada kami untuk membimbing murid untuk
mencapai kehendak personaliti matang.

Manakala, Frued juga memperkenalkan


makanisme bela diri sebagai pengherotan
terhadap realiti yang boleh mengurangkan kesan
kesakitan dan konflik melalui tindak balas lazim
yang automatik. Hela bela diri juga merupakan
proses psikologi yang bertujuan untuk
mengurangkan penderitaan ego yang tidak dapat
mengawal id dengan baik dan membantu ego
mempertahankan dirinya dan desakan dan
Komen :
dorongan yang kuat dari id.
Dengan konsep Frued ini, kami tidak menafikan
bahawa manusia akan melakukan tingkah laku
tertentu untuk mengelakkan diri daripada
penderitaan. Contohnya, seseorang yang pernah
mengalami penceraian ibu bapa mungkin akan
represi perasaan kesedihannya dan tidak ingin
membincangkannya agar mengelakkan diri daripada
kesedihan tersebut.

Rumusan
Kedua-dua teori mempunyai konflik dalam
pandangan terhadap manusia, Teori Allport
menganggap manusia sebagai baik
manakala Teori menganggap manusia
mempunyai naluri.
Kedua-dua teori juga menjelaskan
personaliti manusia secara berperingkat
dengan pandangan tokoh dan bukti kajian.