Anda di halaman 1dari 14

Pengenalan kepada

empat bidang kegiatan

Konsep dan pengertian empat


bidang kegiatan

Bidang Seni

menggambar

Membuat
corak dan
rekaan

Membentuk
dan
membuat
binaan

Mengenal
kraf
tradisional

Asas Menggambar

Menggambar adalah satu representasi visual


sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas
permukaan rata. Ia mengandungi komposisi
artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di
atas permukaan rata. Sesuatu gambaran
mental yang jelas dan pemberitahuan. Imej
mental seseorang. Ilustrasi yang digunakan
untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang
sesuatu objek. Gambar sebagai satu artifak
yang menunjukkan satu kecenderungan
terhadap sesuatu imej atau objek.

Teknik-teknik yang boleh digunakan


dalam menggambar

Lukisan

Asas Membuat Corak dan Rekaan

Corak terbahagi kepada 2 jenis iaitu


corak terancang dan corak tidak
terancang.
Corak terancang
Corak yang dibuat secara terancang
mengikut susunan atau grid, seperti
susunan batu-bata, turun separa,
orgee, cerminan, sisik ikan, selang seli
atau perulangan rupa yang tekal.

Corak tidak terancang


Corak yang dihasilkan secara spontan
dengan menggunakan teknik-teknik
berikut.

Corak tidak terancang

Corak terancang

Asas Membentuk dan Membuat


Binaan
Topik ini akan menjelaskan tentang aktiviti-aktiviti
membentuk yang ditujukan kepada pelajar sekolah rendah
seperti menghasilkan arca timbul, asemblaj, mobail, stabail,
model, diorama, boneka, topeng dan origami.
Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi
pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur,
imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut
pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka
membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan
membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan pelajar
dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik
penghasilan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi
secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan
proses penghasilan seni.

Bidang kegiatan dan membentuk dan


membuat binaan tiga dimensi
merangkumi 9 aktiviti seperti berikut:

Mobail

Mengenal Kraf Tradisional


Kraf Tradisional boleh didefinisikan
sebagai perusahaan atau kerja-kerja
berunsurkan seni yang melibatkan
kemahiran kerja-kerja tangan serta
memerlukan daya cipta dan kreatif
masyarakat yang diwarisi turun
temurun mengikut kaum masingmasing.

Kraf tradisional terdiri daripada 8


jenis, iaitu:

Alat permainan