Anda di halaman 1dari 7

DULA

Ang
ay isang uri ng panitikan. Nahahati
ito sa ilang yugto (acts) na maraming tagpo
(scenes). Pinakalayunin nitong itanghal ang mga
tagpo sa isang tanghalan o entablado.

DULA

Ang
ay isang uri ng panitikang ang
pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan.
Mauunawaan at matutunan ng isang manunuri ng
panitikan ang ukol sa isang dula sa pamamagitan
ng panonood.

Ang

iskrip

ng isang dula ay iskrip lamang

at hindi dula, sapagkat ang tunay na dula ay yaong


pinanonood
na
sa
isang
tanghalan
na
pinaghahandaan at batay sa isang iskrip.

MGA BAHAGI NG DULA


1. Yugto - Ito ang bahaging pinanghahati sa dula. Inilalahad and tabing sa
bawat yugto upang makapagpahinga ang mga natatanghal gayondin ang mga
nanonood.
2. Tanghal Kung kinakailangang magbago and ayos ng tanghalan, ito
ang ipinanghahati sa yugto.

Tagpo Ito ang paglabas-masok ng mga tauhang gumaganap sa

3.
tanghalan.

Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may nakasalungguhit. Isulat sa patlang ang
sagot.

___________________ 1. Ang mga suot nila ay tadtad ng tagpi at sulsi.


___________________ 2. Sunud-sunod ang mga kidlat na
sinusundan ng dumadagundong na mga
kulog.
___________________ 3. Ang dami niyang kuwalta kaya nabibili
niya lahat ng kanyang gusto.
___________________ 4. Pinatawan ako ng tatlong daang pisong
multa dahil sa kanyang ginawang
kasalanan.
___________________ 5. Ang sabi ng sakristan mayor ay dalawang
onsa ang kinupit ni Crispin.

Basilio

Crispin

Gumawa ng buod ng dula. Ipakita sa bawat kahon


ang mga mahahalagang tagpo sa kuwento.