Anda di halaman 1dari 12

BUDIDAYA IKAN LELE

Nama kelompok:
Asri Maulidyna Auliya
Mais Rahayu
Sarwini
Siti Rohimah Fitriyani

PEMBENIHAN IKAN
Ikan yang baru lahir dipindahkan
dalam satu kolam. Setiap 21 hari,ikan
disortir menurut ukarannya
dipindahkan kekolam yang lain.
Ikan disortir untuk menghindari ikan
yang lebih besar memakan ikan yang
lebih kecil. ikan lele dipanen setiap 2
bulan sekali.

PERALATAN
1. Seser/serok
Digunakan untuk menangkap ikan
yang
akan disortir.

2. Ember sortir
Digunakan untuk tempat ikan
sesudah disortir.

3. Jaring
Digunakan untuk menjaring ikan
yang akan disortir.

4. Selang
Digunakan dalam proses
pengurasan
kolam ikan.

5. Blong / buleng
Untuk tempat ikan/mengangkut ikan.

Makanan ikan
Makanan ikan disesuaikan dengan
mulut ikan.
Ikan dikasih makan 3 kali sehari.

DOKUMENTASI