Anda di halaman 1dari 9

PROGRAM BULAN DAKWAH

SEKOLAH-SEKOLAH

YouTube
Dakwah

Pengenalan Program
Youtube Dakwah
Program Youtube Dakwah merupakan salah satu
daripada produk baru yang cuba untuk diketengahkan
oleh Sektor Dakwah dan Pembangunan Syiar Islam
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Program ini dicadangkan sebagai salah satu daripada
aktiviti
bulan
dakwah
sekolah-sekolah
dibawah
Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai tujuan untuk
mempelbagaikan medium dakwah pada masa kini.

OBJEKTIF UTAMA
1. Menarik minat para pelajar untuk memahami Islam
dan menunjukkan keindahan Islam yang sebenar.
2. Mencungkil bakat dan kreativiti pelajar khususnya
dalam bidang dakwah dengan penggunaan ICT
3. Menggunakan video sebagai salah satu medium
dalam berdakwah dikalangan pelajar

Cadangan aktiviti
Ceramah penerangan garis panduan
penerbitan video dakwah
Bengkel penerbitan video dakwah kreatif
Tayangan Video Dakwah Kreatif
Pertandingan Liga Video Dakwah Kreatif

Ceramah penerangan garis


panduan
penerbitan video dakwah
Mengadakan ceramah penerangan berkaitan
tatacara dan garis panduan penerbitan dan
pembikinan video dakwah kreatif khusus kepada
pelajar dan guru.

Bengkel Penerbitan Video Dakwah


Kreatif
Menganjurkan bengkel penerbitan video dakwah
kreatif di kalangan pelajar yang berminat
Bengkel dilaksanakan di makmal komputer dan
dibimbing oleh guru ICT

Pertandingan Video Dakwah


Kreatif

Mengadakan pertandingan mencipta video dakwah


kreatif dikalangan pelajar
Memuat naik video dakwah kreatif menggunakan
aplikasi youtube

CONTOH VIDEO DAKWAH KREATIF

Disediakan

Ustaz Nadzdzarul Amir bin Mohyeddin


Panel Bulan Dakwah BPI,KPM